Om Johan Edvard Hansen sin død 28. august 1879.

Bente Olsen ved biblioteket i Fredrikstad fant fram tre avisartikler om Nils sin far, Johan Edvard Hansen, og hva som skjedde da han druknet. Her er en artikkel fra "Ukeblad for Fredrikstad og Omegn", 30. august 1879:

«Thorsdag Aften indtraadte den beklagelige Omstændighet, at en Arbeider faldt ud fra Dampfærgen og druknede. Manden, hvis Hustru døde for et par Maaneder siden, skulde efter sigende samme Dag være bleven udskrevet av Sygehuset. Det er temmelig sikkert, at han har været beruset. Under Overfarten stillede han sig op ved den ene Side af Baaden, hvilken Plads Føreren gjentagne gange anmodede ham at forlade, da Færgen slingrede adskilligt paa Grund av Vind- og Strømforholdene. Den udkastede Redningsbøye vilde Omkomne ikke benytte sig af. Han skulde være en flink Svømmer og holdt seg ogsaa oppe i lengre tid. Da Færgebaaden gik agterover og var kommet saa nær den Afdøde, at Føreren vilde gribe efter ham, forsvant han imidlertid pludselig.

Omkomne skal efterlade sig 3 Børn. Hans nylig afdøde Hustru, der tidligere havde været gift, havde 4 Børn, hvorav 3 nok er konfirmerede.»

Artikkelen ble skrevet av av Kari Bogfjelldal 20. mars 2012, og den ser slik ut:

Artikkelen fra Fredrikstads Tilskuer Lørdag 30. august 1879 er i avskrift av Bente Olsen ved biblioteket i Fredrikstad:

I spaten Smaapluk i Østlandske Tidende 29. august 1979 finnes denne notisen: