1. INTRODUKSJON


INNLEDNING

Rapporten viser deler av opplysninger samlet av Kari Ellen Bogfjelldal (f. Fjeldstad) og Per Einar Fjeldstad, barn av Einar Fjeldstad og Astrid Ellen Fjeldstad (f. Johansen). Opplysningen er lagret i en database (WebTrees) på nettstedet brohoi.info/webtrees. Basen er tilgjengelig for oppslag for alle våre slektninger. Den inneholder vesentlig mer om mange flere personer enn det som finnes i denne rapporten. Passord fås hos Per Einar Fjeldstad (peref@online.no).

I basen finnes opplysninger om våre slektninger og aner, direkte og indirekte linjer. Vi har brukt kilder som ligger på internett (folketellinger, kirkebøker, immigrasjonsprotokoller, bygdebøker, skattelister, søkemotorer), fotoalbum, samtaler med slektninger, biblioteker og mer. Noen bilder er også lagt inn.

Det mangler fremdeles mye, særlig om den yngre delen av slekta. Så hvis du kjenner til noe som kan være av interesse, så vil vi gjerne vite det, eventuelt kopiere/fotografere bilder og dokumenter.

Alle personer er registrert med deres fødselsnavn.Vi håper rapporten er av interesse!

Trofors og Langhus februar 2021

Kari og Per


STATISTIKK

Denne rapporten inneholder detaljene for 970 personer, hvorav 490 er menn , og 477 er kvinner Av de 467 personene med registrert fødels- og dødsdata var gjennomsnittlig levetid 57,8 år. Av disse er 242 menn med en gjennomsnittlig levetid på 55,8 år, og 225 kvinner med en gjennomsnittlig levetid på 60 år.

Den lengst levende mannen var Helge Fjeldstad‎, som døde i en alder av 107. Den lengst levende kvinnen var Erika Fjeldstad‎, som døde i en alder av 101.

Det finnes 340 familier i rapporten. 296 av disse familier rapporteres å ha barn, med en genomsnitt på 3,1 barn pr familie.


RELASJONER

Seksjonen "Direkte Relasjoner" rapporterer de detaljene til individer som har en direkte familierelasjon til Einar Fjeldstad. ‎Seksjonen er delt opp i underseksjoner for hver generasjon, hvor hvert enkelt individ er listet opp etter hvor nært slektskapet er. Referansenummer er brukt i hele dokumentet for kryssreferanser tilbake til den detaljerte delen for hvert individ.


SØSKENBARN

Søskenbarn-relasjoner er bestemt av nærhet (første, andre, tredje, osv.) og fjernede tider.

Nærheten er bestemt av en persons perspektiv, som en mindre enn nummeret fra forrige generasjon, traversert tilbake fra den gitte personen til den første felles forfedre er funnet med den andre personen. Altså, hvis to personer fra samme generasjon har felles oldeforeldre (tre generasjoner tilbake), er de tremenninger (også kalt andre-søskenbarn)

Forstavelsen er bestemt av antallet generasjoner som er imellom de to personene. Fjerning utrykkes gjennom å fylle på sønn/datter eller mor/far til forholdet.

Når søskenbarn er av forskjellige generasjoner, er avstanden forskjellig tilbake til første felles forfedre. For eksempel, mellom deg og ditt søskenbarns barn. Fordi du har felles forfedre med denne/disse, din farfar er deres oldefar, er de dine søskenbarns barn, men du er deres fars søskenbarn. Dette pga generasjonsforskjellen.


FAMILIETRÆR

Hvert familietre viser barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre i en famile. For å redusere redundans, enhver familiegruppe som er fullt inkludert i et annet familietre, vil kanskje ikke bli rapportert separat.

Over boksene for oldeforeldre (topp-raden), vises et referansenummer hvis oldeforeldrene er definert som barn i det utvidete treet. Et referansenummer i vinkelparenteser vises til venstre for besteforeldres boks eller foreldres boks hvis personen har søsken definert i det samme treet. Et referansenummer er også vist til venstre for en besteforeldres boks hvis personen har søsken definert i det fortsettende treet; Og under et barns boks (bunn-rad) hvis personen har barn definert i det samme treet.

I de tilfeller hvor flere ekteskap er inngått, et referansenummer er definert med "=" foran til venstre for en foreldres boks. Dette nummeret refererer det forrige og/eller neste tre hvor personen er vist med en annen partner.

I tilfeller hvor barn er adoptert eller har fosterforeldre, foreldrekoblingen er vist med en prikket linje og et referansenummer med "=" foran vises i personens boks. Dette nummeret refererer til treet hvor personen eventuelt er definert med sine biologiske foreldre.