100. Jens Olsen‎ og Inger Olsdatter‎ 

                           
Niels‎
Rasmussen
1600-1672
Bodil‎
Olufsdatter
-e1672


                                   
                                     
    Ole‎
Nielsen
1629-1722
      Kirsten‎
Jensdatter
1633-1723
     


     


   
                         
                         
 

 ...96 

Jens‎
Olsen
1671-1727

 

 =101

     

 

Inger‎
Olsdatter
1674-1748
 

 
 
                   
       
       

Kirsten‎
Jensdatter
1700-1746

 
                   ...79