7. GRAVSTEDER


1. Fra bestefar Røds begravelse 1919
2. Kaptein Eriksens begravelse 9. juni 1919         
 1. Fra bestefar Røds begravelse 1919.896

 
 2. Kaptein Eriksens begravelse 9. juni 1919.896