4. DIREKTE RELASJONER

Generasjon av foreldre

1.  NILS JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s far, ‎se Fars slekt) ble født den ‎22. mai 1878, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Johan Edvard Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎, som vist i slektstre 2. Han ble døpt den ‎7. juli 1878,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. Før ‎1890, ‎yngre enn 11 år, var han bosatt i Storveien 90, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 13 år gammel, var han bosatt i Thomegården, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 22 år gammel, var Arbeider ved Sagbrug, og han var bosatt i Thomegården, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1909, ‎ca. 31 år gammel, var bruksarbeider, og han var bosatt i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1913, ‎ca. 35 år gammel, var Sagbruksarbeider med Jølberg i Gressvik Bruk, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Den ‎28. mars 1915, ‎36 år gammel, var Ekspeditør i Denofa, Fredrikstad, Østfold, Norge, og han var bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Ca. ‎1938, ‎ca. 60 år gammel, var Formann i Denofa, Fredrikstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎6. august 1969, ‎91 år gammel, i H. Evjes Veg 8, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Nils‎ ble gravlagt den ‎9. august 1969 i Gressvik kirke, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Nils. ‎ Oppfostring (Fosterbarn hos fam. Ellingsen) før ‎1891,‎ yngre enn 12 år, i Thomegården, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge; Konfirmasjon den ‎9. oktober 1892,‎ 14 år gammel, i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge; Sangkor fra ‎1897,.‎
Tilknyttet med Anette Andersdatter‎ (som foster_child)
Fem bilder relatere til Nils Johansen. ‎ Se: Bilder 1-5.
2.  ELEN MARIE ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mor, ‎se Mors slekt), også definert som Ellen Johansen, ble født den ‎8. oktober 1884, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. Hun ble døpt den ‎7. desember 1884,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. Hun var Sykepleier. Hun døde (Hjerneblødning) den ‎8. februar 1963, ‎78 år gammel, i H. Evjes Veg 8, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Elen Marie‎ ble gravlagt den ‎14. februar 1963 i Gressvik kirke, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Elen Marie. ‎ Konfirmasjon den ‎1. oktober 1899,‎ 14 år gammel, i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Seks bilder relatere til Elen Marie Eriksen. ‎ Se: Bilder 6-11.
Nils Johansen‎, ‎31 år gammel, giftet seg med Elen Marie Eriksen,‎ ‎24 år gammel, den ‎9. september 1909 i Borre, Horten, Vestfold, Norge. De fikk ti barn:
Erik Johansen‎ i 1910
Marie Sofie Johansen‎ i 1912
Hans Bernhard Johansen‎ i 1913
Nils Erik Johansen‎ i 1915
Else Mari Johansen‎ i 1917
Astrid Ellen Johansen‎ i 1918
Elling Ole Johansen‎ i 1920
Solveig Johansen‎ i 1923
Maren Anne Johansen‎ i 1925
Gunnar Johannes Johansen‎ i 1928
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Bjerkeli, Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, når Nils‎ var ‎32 år gammel og Elen Marie‎ var ‎25 år gammel; Residence den ‎14. september 1913, i Rød, Onsøy, Østfold, Norge, når Nils‎ var ‎35 år gammel og Elen Marie‎ var ‎28 år gammel; Residence den ‎28. mars 1915, i H. Evjes Veg 8, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, når Nils‎ var ‎36 år gammel og Elen Marie‎ var ‎30 år gammel; Residence i ‎1917, i H. Evjes Veg 8, Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, når Nils‎ var ‎39 år gammel og Elen Marie‎ var ‎32 år gammel.
Denne familien er vist i slektstre 1.
Fem bilder relatere til Nils Johansen‎ og Elen Marie Eriksen. ‎ Se: Bilder 12-16.
3.  EDVARD MARENSIUS JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎18. mars 1871, i St. Croix, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Johan Edvard Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎, som vist i slektstre 2. Han ble døpt den ‎14. mai 1871,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎12. april 1885, ‎14 år gammel, var han bosatt i Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge. I ‎januar 1896, ‎24 år gammel, var Tjener. I ‎april 1896, ‎25 år gammel, var Kjører. I ‎1898, ‎ca. 27 år gammel, var Sagarbeider. I ‎1900, ‎ca. 29 år gammel, var Lægtefører. I ‎1901, ‎ca. 30 år gammel, var Tomtearbeider. Han var bosatt i Sarpsborg, Østfold, Norge. Han døde den ‎6. oktober 1950, ‎79 år gammel, i Sarpsborg, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Edvard Marensius. ‎ Konfirmasjon den ‎12. april 1885,‎ 14 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
4.  JULIE JOHANNESDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎21. februar 1864, i Bjørnland, Tune, Østfold, Norge, som datter av Johannes Helgesen‎ og Marie Syversdatter. ‎ Hun døde den ‎23. mars 1940, ‎76 år gammel, i Sarpsborg, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Julie. ‎ Konfirmasjon den ‎6. oktober 1878,‎ 14 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Edvard Marensius Johansen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Julie Johannesdatter,‎ ‎31 år gammel, den ‎31. januar 1896 i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Johanne Marie Johansen‎ i 1896
Ole Edvin Johansen‎ i 1898
Hans Edvard Johansen‎ i 1900
Karl Jørgen Johansen‎ i 1901
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, når Edvard Marensius‎ var ‎29 år gammel og Julie‎ var ‎36 år gammel; Residence i ‎1910, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, når Edvard Marensius‎ var ‎39 år gammel og Julie‎ var ‎46 år gammel.
5.  JOHAN EDEL JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎21. juni 1873, i Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Johan Edvard Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎, som vist i slektstre 2. Han ble døpt den ‎14. mai 1874,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1918, ‎ca. 45 år gammel, var Gårdbruker i Nordre Rostad, Våle, Re, Vestfold, Norge. I ‎1918, ‎ca. 45 år gammel, var Veivokter i Våle, Re, Vestfold, Norge, og han var bosatt i Nordre Rostad, Våle, Re, Vestfold, Norge. I ‎1927, ‎ca. 54 år gammel, var Johan Edel‎ bosatt i Nykirke, Horten, Vestfold, Norge. Han døde ca. ‎18. november 1937 (estimert), ‎64 år gammel, i Våle, Re, Vestfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎25. november 1937 i Våle kirke, Re, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Johan Edel. ‎ Konfirmasjon den ‎28. april 1889,‎ 15 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
6.  ANNA MATILDE GUSTAVSDATTER SAHLIN‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎29. september 1878, i Hauge, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Gustav Larsen Sahlin‎ og Grethe Marie Johansdatter. ‎
Følgende informasjon er også registrert for Anna Matilde Gustavsdatter. ‎ Død(?) i ‎1939,‎ ca. 60 år gammel.
Johan Edel Johansen‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Anna Matilde Gustavsdatter Sahlin,‎ ‎21 år gammel, den ‎4. november 1899 i Tune, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Jacob Anker Johansen‎ i 1900
Johannes Johansen‎ i 1902
Filip Sahlin Johansen‎ i 1904
Peter Augustin Johansen‎ i 1906
Inger Noomi Johansen‎ i 1907
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, når Johan Edel‎ var ‎37 år gammel og Anna Matilde Gustavsdatter‎ var ‎31 år gammel.
7.  EMILIE HENRIETTE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante) ble født den ‎17. juni 1875, i Lahellemoen, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Johan Edvard Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎, som vist i slektstre 2. Hun ble døpt den ‎25. juni 1876,‎ 1 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎15. oktober 1890, ‎15 år gammel, var hun bosatt i Hovland, Råde, Østfold, Norge. Den ‎20. april 1901, ‎25 år gammel, var Meierske i Moss, Østfold, Norge. Emilie Henriette‎ døde den ‎12. juni 1954, ‎78 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Emilie Henriette. ‎ Konfirmasjon den ‎5. oktober 1890,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Emilie Henriette Johansdatter. ‎ Se: Bilder 17-18.
8.  GUSTAV ADOLPH CARLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel via giftemål), også definert som Gustav Adolf Karlsen, ble født den ‎14. oktober 1876, i Karlberg, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Carl August Andreassen‎ og Maren Anette Olsdatter. ‎ Han ble døpt den ‎21. januar 1877,‎ i Rygge kirke, Rygge, Østfold, Norge. Den ‎11. april 1901, ‎24 år gammel, var Gjærfabrikkarbeider i Moss, Østfold, Norge, og han var bosatt i Rygge, Østfold, Norge. Han døde den ‎16. oktober 1965, ‎89 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Tre bilder relatere til Gustav Adolph Carlsen. ‎ Se: Bilder 20-22.
Gustav Adolph Carlsen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Emilie Henriette Johansdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎20. april 1901 i Moss kirke, Moss, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Erling Storm Karlsen‎ i 1901
Wolff Gerold Karlsen‎ i 1903
Torleif Reinert Karlsen‎ i 1906
Egil Thomas Karlsen‎ i 1908
Tormod Rino Karlsen‎ i 1908
Martha Camilla Karlsen‎ i 1912
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Bratli, Trara, Glemmen, Østfold, Norge, når Gustav Adolph‎ var ‎33 år gammel og Emilie Henriette‎ var ‎35 år gammel; Residence etter ‎1911, i Pumpedalen, Glemmen, Østfold, Norge, når Gustav Adolph‎ var ‎35 år gammel og Emilie Henriette‎ var ‎36 år gammel.
Et bilde relatert til Emilie Henriette Johansdatter‎ og Gustav Adolph Carlsen. ‎ Se: Foto 19.
9.  HANS PETER NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎13. november 1860, i Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Nils Peter Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎. Han ble døpt den ‎17. februar 1861,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎3. oktober 1875, ‎14 år gammel, var han bosatt i Skrokkeli, Trara, Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎3. januar 1876, ‎15 år gammel, var han bosatt i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎22. mars 1910, ‎49 år gammel, utvandret Hans Peter‎ fra New York, USA. Han var bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge (1)). Han var bosatt i USA (2)). Hans Peter‎ døde (Spansk syke ?) den ‎1. november 1918, ‎57 år gammel, i Buenos Aires, Argentina.
Følgende informasjon er også registrert for Hans Peter. ‎ Konfirmasjon den ‎3. oktober 1875,‎ 14 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge; Flytting i ‎1888,‎ ca. 27 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Hans Peter Nilsen. ‎ Se: Foto 23.
10.  RAGNHILD EMILIE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎19. februar 1866, i Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Lars Christensen‎ og Karen Hansdatter. ‎ Den ‎25. mai 1923, ‎57 år gammel, utvandret hun fra New York, USA. Den ‎5. juni 1923, ‎57 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. Den ‎1. juni 1925, ‎59 år gammel, var hun bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Ragnhild Emilie‎ døde den ‎13. juni 1929, ‎63 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA. Hun ble gravlagt den ‎16. juni 1929.
Hans Peter Nilsen‎, ‎28 år gammel, giftet seg med Ragnhild Emilie Larsdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎13. januar 1889 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Lars Nikolai Hansen‎ i 1889
Karen Andrea Nilsen‎ i 1891
Marie Helene Nilsen‎ i 1891
Margit Hansine Nilsen‎ i 1895
Hans Ragnvald Nilsen‎ i 1898
Randi Marie Nilsen‎ i 1899
Et bilde relatert til Hans Peter Nilsen‎ og Ragnhild Emilie Larsdatter. ‎ Se: Foto 24.
11.  KARL NIKOLAI NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎23. februar 1863, i Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Nils Peter Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎. Han ble døpt den ‎25. mai 1863,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1875, ‎ca. 12 år gammel, var han bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Den ‎9. juni 1900, ‎37 år gammel, var han bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Karl Nikolai‎ døde den ‎5. januar 1907, ‎43 år gammel, i Kings, New York, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Karl Nikolai. ‎ Konfirmasjon den ‎28. oktober 1877,‎ 14 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
12.  ALBERTINE JOSEFINE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål), også definert som Albertine Jensen og Albertine Andersen, ble født den ‎23. januar 1867, i Forstaden, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Andreas Jensen‎ og Lena Axelsdatter. ‎ Den ‎12. februar 1897, ‎30 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎1. mars 1897, ‎30 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. I ‎1900, ‎ca. 33 år gammel, var hun bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1905, ‎ca. 38 år gammel, var Albertine Josefine‎ bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1910, ‎ca. 43 år gammel, var hun bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1920, ‎ca. 53 år gammel, var hun bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1930, ‎ca. 63 år gammel, var Albertine Josefine‎ bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1940, ‎ca. 73 år gammel, var hun bosatt i Bay Ridge Avenue, Brooklyn, Kings, New York, USA. Hun døde den ‎2. oktober 1948, ‎81 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Albertine Josefine. ‎ Attest til utvandring den ‎11. februar 1897,‎ 30 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
Albertine Josefine‎ hadde tre forhold. Hun ble gift med Karl Nikolai Nilsen‎ og Cornelius Gibbins. ‎ Hun var også partneren til Karl Syvertsen.‎
Karl Syvertsen‎ og Albertine Josefine Andersdatter‎ fikk en datter:
Nanzy Gullovna Elfrida Syvertsen‎ i 1890
Karl Nikolai Nilsen‎, ‎37 år gammel, giftet seg med Albertine Josefine Andersdatter,‎ ‎33 år gammel, den ‎6. juli 1900 i Den Norske Sjømannsmisjonen, Kings, New York, USA.
Cornelius Gibbins,‎ ‎ca. 45 år gammel, giftet seg med Albertine Josefine Andersdatter,‎ ‎45 år gammel, den ‎10. november 1912 i Kings, New York, USA.

13.  HELENE MARIE NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante), også definert som Helene Marie Fjeld, ble født den ‎16. september 1865, i Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Nils Peter Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎. Hun ble døpt den ‎8. oktober 1865,‎ i Glemmen gamle kirke, Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎3. januar 1876, ‎10 år gammel, var hun bosatt i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎27. april 1879, ‎13 år gammel, var hun bosatt i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1927, ‎ca. 61 år gammel, var Innehaver av Frukthandel i Bergensgt. 12b, Sagene, Oslo, Norge. I ‎1940, ‎ca. 74 år gammel, var hun bosatt i Sarpsborggt. 7, Sagene, Oslo, Norge. Hun døde den ‎14. februar 1943, ‎77 år gammel, i Oslo, Norge. Helene Marie‎ ble gravlagt den ‎18. februar 1943 i Nordre gravlund, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Helene Marie. ‎ Konfirmasjon den ‎27. april 1879,‎ 13 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge; Innmeldt i Statskirken den ‎28. desember 1888,‎ 23 år gammel, i Strømsgodset, Drammen, Buskerud, Norge; Jubileum (70 år) den ‎16. september 1935,‎ 70 år gammel.
To bilder relatere til Helene Marie Nilsdatter. ‎ Se: Bilder 25-26.
14.  HARTVIG IMMANUEL JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel via giftemål), også definert som Hartvig Immanuel Fjeld og Hartvig Immanuel Olsen, ble født den ‎1. juni 1870, i Skoger, Drammen, Buskerud, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Andrine Olava Hansdatter. ‎ I ‎1918, ‎ca. 48 år gammel, var han bosatt i Sarpsborggt. 7, Sagene, Oslo, Norge. Han døde den ‎28. mai 1924, ‎53 år gammel, i Ullevål Universitetssykehus, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Han ble gravlagt den ‎3. juni 1924 i Nordre gravlund, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hartvig Immanuel. ‎ Konfirmasjon den ‎12. april 1885,‎ 14 år gammel, i Strømsø kirke, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge; Ulykkeshendelse (Mistet høyre ben) den ‎22. juli 1920,‎ 50 år gammel, i Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Hartvig Immanuel Johansen. ‎ Se: Foto 29.
Hartvig Immanuel Johansen,‎ ‎18 år gammel, giftet seg med Helene Marie Nilsdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎20. februar 1889 i Skoger kirke, Drammen, Buskerud, Norge. De fikk ni barn:
Henrik Olaus Olsen‎ i 1889
Sigrid Nathalie Olsen‎ i 1891
Sigurd Emanuel Olsen‎ i 1893
Udøpt Olsen‎ i 1895
Bjarne Eugen Fjeld‎ i 1896
Gudrun Marie Olsen‎ i 1898
Karoline Olsen‎ i 1901
Harry Valdemar Olsen‎ i 1905
Signe Astrid Olsen‎ i 1907
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1891, i Skoger, Vestfold, Norge, når Hartvig Immanuel‎ var ‎21 år gammel og Helene Marie‎ var ‎25 år gammel; Residence i ‎1900, i Grindebingen, Rygge, Østfold, Norge, når Hartvig Immanuel‎ var ‎30 år gammel og Helene Marie‎ var ‎34 år gammel; Residence i ‎1910, i Sagene, Oslo, Norge, når Hartvig Immanuel‎ var ‎40 år gammel og Helene Marie‎ var ‎44 år gammel; Residence i ‎1923, når Hartvig Immanuel‎ var ‎53 år gammel og Helene Marie‎ var ‎57 år gammel.
To bilder relatere til Helene Marie Nilsdatter‎ og Hartvig Immanuel Johansen. ‎ Se: Bilder 27-28.
15.  NILS PETER NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎21. juni 1869, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Nils Peter Hansen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎. Han døde den ‎16. januar 1870, ‎som spedbarn, i Glemmen, Østfold, Norge.

16.  HANS SEVERIN OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎19. september 1858, i Tune, Østfold, Norge, som sønn av Ole Syversen‎ og Sibille Marie Hansdatter‎. Han ble døpt den ‎20. mars 1859,‎ i Tune, Østfold, Norge. Den ‎15. oktober 1873, ‎15 år gammel, var han bosatt i Perkumbakk, Sarpsborg, Østfold, Norge. I ‎1875, ‎ca. 16 år gammel, var han bosatt i Perkumbakk, Sarpsborg, Østfold, Norge. Den ‎29. juli 1897, ‎38 år gammel, var Hans Severin‎ bosatt i Antwerpen, Flandern, Belgia. I ‎1899, ‎ca. 40 år gammel, var Stuert med s/s Vidar. Den ‎13. januar 1905, ‎46 år gammel, var han bosatt i Antwerpen, Flandern, Belgia.
Følgende informasjon er også registrert for Hans Severin. ‎ Vaksinasjon den ‎20. juli 1859,‎ som spedbarn, i Sarpsborg, Østfold, Norge; Konfirmasjon den ‎15. oktober 1873,‎ 15 år gammel, i Skjeberg kirke, Sarpsborg, Østfold, Norge.
17.  MARIA JOSEPHINA ADOLPHINA CARETTE‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎8. mars 1874, i Antwerpen, Flandern, Belgia, som datter av Felix Adolphus Emilius Carette‎ og Emiliana Helena Maria Glade. ‎ Den ‎7. januar 1899, ‎24 år gammel, var hun bosatt i St. Jacobsmarkt 58, Antwerpen, Flandern, Belgia.
Hans Severin Olsen‎, ‎40 år gammel, giftet seg med Maria Josephina Adolphina Carette,‎ ‎24 år gammel, den ‎7. januar 1899 i Antwerpen, Flandern, Belgia.

18.  ERIK OLAUS ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel), også definert som Olaves, ble født den ‎26. september 1886, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. I ‎1910, ‎ca. 23 år gammel, var Styrmand paa damskib, og han var bosatt i Rød, Onsøy, Østfold, Norge. Han var Kaptein. Han var bosatt i Tønsberg, Vestfold, Norge. Erik Olaus‎ døde i ‎1983, ‎ca. 96 år gammel. Han ble gravlagt den ‎5. august 1983 i Tønsberg nye, Tønsberg, Vestfold, Norge.
Tre bilder relatere til Erik Olaus Eriksen. ‎ Se: Bilder 30-32.
19.  VICTORIA PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎9. juni 1888, i Nygaardsgade, Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎31. august 1973 i Tønsberg nye, Tønsberg, Vestfold, Norge.
Dette bildet relatert til Victoria Pedersen. ‎ Se: Foto 33.
Erik Olaus Eriksen‎, ‎28 år gammel, giftet seg med Victoria Pedersen,‎ ‎27 år gammel, den ‎30. juni 1915 i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Elsa Erika Eriksen‎ i 1919
Else Erika Eriksen‎ i 1920
Hans Magnus Eriksen‎ i 1922

20.  KRISTOFFER WILHELM ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎11. juli 1888, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. Kristoffer Wilhelm‎ var Faglærer med Teknisk skole eller sjømannsskole. Han var bosatt i Kråkerøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 21 år gammel, var Mekanisk arbeider i Fredrikstad, Østfold, Norge, og han var bosatt i Seierstensgt. 26, Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎30. desember 1910, ‎22 år gammel, var 2. maskinist til sjøs. Den ‎7. november 1913, ‎25 år gammel, var 1. maskinist til sjøs. Den ‎30. november 1918, ‎30 år gammel, var Ingeniør. Den ‎1. desember 1923, ‎35 år gammel, var Ingeniør med A/S G. Hartmann i Oslo, Norge, og han var bosatt i Frogner, Oslo, Norge. Han døde den ‎2. februar 1969, ‎80 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Tre bilder relatere til Kristoffer Wilhelm Eriksen. ‎ Se: Bilder 34-36.
21.  EDLE WILHELMINE KARLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål), også definert som Edle Ileby, ble født den ‎10. mai 1889, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Karl Otto Ellingsen‎ og Augusta Petrine Pedersdatter. ‎ Hun ble døpt den ‎16. juni 1889,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. Den ‎1. desember 1923, ‎34 år gammel, var hun bosatt i Frogner, Oslo, Norge. Hun døde den ‎25. mars 1960, ‎70 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Edle Wilhelmine Karlsen. ‎ Se: Foto 37.
Kristoffer Wilhelm Eriksen‎, ‎30 år gammel, giftet seg med Edle Wilhelmine Karlsen,‎ ‎29 år gammel, den ‎30. november 1918 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De antatt foreldrestand av to barn:
Karl Wilhelm Eriksen‎ via adopsjon
Kari Wilhemine Eriksen‎ via adopsjon

22.  NILS BERNHARD ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎2. oktober 1889, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. Han ble døpt den ‎8. oktober 1889,‎ i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎13. oktober 1889, ‎som spedbarn, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge.

23.  NILS BERNHARD ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel) ble født den ‎12. august 1890, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. Han ble døpt den ‎14. september 1890,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 19 år gammel, var han bosatt i Hospitalsgate 1, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Den ‎27. august 1917, ‎27 år gammel, var Ingeniør med Mekanisk Verksted i Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎23. mars 1919, ‎28 år gammel, var Ingeniør med Ved Skibsbyggeri i Svelvik, Vestfold, Norge, og han var bosatt i Svelvik, Vestfold, Norge. Den ‎9. desember 1920, ‎30 år gammel, var han bosatt i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge. Den ‎13. mai 1922, ‎31 år gammel, var Ingeniør med Glemmen Mek. Verksted i Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎6. oktober 1927, ‎37 år gammel, var Skibsingeniør i Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎10. september 1941, ‎51 år gammel, var Ingeniør med Posgrunn Mekaniske Verksted i Porsgrunn, Telemark, Norge. Han døde den ‎19. oktober 1976, ‎86 år gammel, i Porsgrunn, Telemark, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Nils Bernhard. ‎ Flytting den ‎21. september 1917,‎ 27 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge.
Tre bilder relatere til Nils Bernhard Eriksen. ‎ Se: Bilder 38-40.
24.  SIGNE MARIE KARLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s tante via giftemål) ble født den ‎18. juli 1890, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Karl Ellingsen‎ og Anne Sofie Andersdatter. ‎ Signe Marie‎ var Kokkepige med Høiesteretsadvokat Henrik Arnold Thaulow Bergh i Erling Skjalgsønsgate 1, Frogner, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 19 år gammel, var hun bosatt i Erling Skjalgsønsgate 1, Frogner, Oslo, Norge. Hun døde den ‎23. august 1970, ‎80 år gammel, i Porsgrunn, Telemark, Norge.
To bilder relatere til Signe Marie Karlsdatter. ‎ Se: Bilder 41-42.
Nils Bernhard Eriksen‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Signe Marie Karlsdatter,‎ ‎26 år gammel, den ‎18. november 1916 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Marit Eriksen‎ i 1917
Marit Eriksen‎ i 1919
Hans Bernhard Eriksen‎ i 1920
Anne Sofie Eriksen‎ i 1922
Karl Sigurd Eriksen‎ i 1924
Nils Torbjørn Eriksen‎ i 1927
To bilder relatere til Nils Bernhard Eriksen‎ og Signe Marie Karlsdatter. ‎ Se: Bilder 43-44.
25.  MARTHA SOFIE ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s tante) ble født den ‎26. august 1892, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎, som vist i slektstre 3. Martha Sofie‎ var Lærer. Hun var bosatt i Furuset, Alna, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 17 år gammel, var hun bosatt i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge. Martha Sofie‎ døde den ‎20. november 1963, ‎71 år gammel, i Oslo, Norge.
Tre bilder relatere til Martha Sofie Eriksen. ‎ Se: Bilder 45-47.
26.  BENT BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel via giftemål) ble født den ‎28. mars 1896, i Mandal, Vest-Agder, Norge. I ‎1920, ‎ca. 24 år gammel, var Lærer ved kristelig ungdomskole i Hof, Åsnes, Hedmark, Norge. Han døde den ‎29. august 1970, ‎74 år gammel, i Oslo, Norge.
Bent Bentsen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Martha Sofie Eriksen‎, ‎27 år gammel, den ‎26. april 1920 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Rolf Bentsen‎ i 1923
Hans August Bentsen‎ i 1924
Bent Guttorm Bentsen‎ i 1926
Martha Helene Bentsen‎ i 1929
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence den ‎5. februar 1923, i Hof, Åsnes, Hedmark, Norge, når Bent‎ var ‎26 år gammel og Martha Sofie‎ var ‎30 år gammel.
To bilder relatere til Martha Sofie Eriksen‎ og Bent Bentsen. ‎ Se: Bilder 48-49.
27.  HARALD VILHELM HENRIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s onkel gjennom adopsjon), også definert som Eriksen, ble født den ‎7. mars 1897, i Ålestranden, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Vilhelm Henriksen‎ og Nicoline Emilie Eriksdatter‎. Ca. ‎1899, ‎ca. 2 år gammel, ble han adoptert av Hans Bernhart Eriksen‎ og Maren Sophie Olavusdatter‎ i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, som vist i slektstre 3. Han var Sjømand. I ‎1910, ‎ca. 13 år gammel, var han bosatt i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge. Harald Vilhelm‎ døde (Tuberkulose) den ‎13. august 1918, ‎21 år gammel, i Eriksenhuset, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Harald Vilhelm Henriksen. ‎ Se: Bilder 50-51.

28.  JOHAN ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎15. april 1868, i Mellom Røstad, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Andreas Hansen‎ og Mina Augensdatter‎. Han døde (Alderdomssvakhet) den ‎24. april 1932, ‎64 år gammel, i Fredskjærhuset, Rygge, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Johan. ‎ Konfirmasjon den ‎30. september 1883,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
29.  HANNA JULIE ELLINGSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎24. november 1868, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge. Hun døde den ‎12. april 1951, ‎82 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
Johan Andreassen‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Hanna Julie Ellingsdatter,‎ ‎21 år gammel, den ‎14. november 1890 i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge. De fikk syv barn:
Emil Anton Johansen‎ i 1891
Ole Marius Johansen‎ i 1893
Helga Johanne Johansen‎ i 1895
Eline Marie Johansen‎ i 1898
Hilda Johansen‎ i 1900
Helene Søby‎ i 1906
Magnus Søby‎ i 1908

30.  HANS ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Hans Tasken, ble født den ‎24. juni 1870, i Røstad, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Andreas Hansen‎ og Mina Augensdatter‎. Han døde (Hjernesykdom) den ‎13. juni 1924, ‎53 år gammel, i Tasken, Råde, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hans. ‎ Konfirmasjon den ‎5. oktober 1884,‎ 14 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
31.  OLINE MARIE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født den ‎27. januar 1863, i Huseby, Berg, Halden, Østfold, Norge. Hun døde i ‎1943, ‎ca. 80 år gammel.
Hans Andreassen‎ og Oline Marie Hansdatter‎ fikk fem barn:
Anne Kristine Tasken‎ i 1898
Arne Helge Tasken‎ i 1899
Hedvig Malene Tasken‎ i 1901
Harald Magnus Tasken‎ i 1904
Emmy Aagot Tasken‎ i 1908

32.  ELEN ANDREASDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎19. mars 1872, i Gammelsrud, Råde, Østfold, Norge, som datter av Andreas Hansen‎ og Mina Augensdatter‎. Hun døde den ‎12. mai 1950, ‎78 år gammel, i Bekkelaget, Nordstrand, Oslo, Norge. Hun ble gravlagt i Bekkelaget urnelund, Nordstrand, Oslo, Norge.
33.  MARTINIUS GUNDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎12. april 1868, i Hølen, Holla, Nome, Telemark, Norge. I ‎1891, ‎ca. 23 år gammel, var han bosatt i Apotekergaten, Oslo, Norge. Han døde den ‎15. mai 1941, ‎73 år gammel, i Bekkelaget, Nordstrand, Oslo, Norge. Han ble gravlagt i Bekkelaget urnelund, Nordstrand, Oslo, Norge.
Martinius Gundersen,‎ ‎27 år gammel, giftet seg med Elen Andreasdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎27. oktober 1895 i Gamlebyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge. De fikk seks barn:
Gunnar Gundersen‎ i 1896
Mina Gundersen‎ i 1897
Gunnar Gundersen‎ i 1898
Aasta Gundersen‎ i 1899
Astrid Gundersen‎ i 1901
Elisabeth Marie Gundersen‎ i 1908
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Schweigaardsgt. 94, Gamle Oslo, Oslo, Norge, når Martinius‎ var ‎32 år gammel og Elen‎ var ‎28 år gammel; Residence i ‎1910, i Sætergrend, Nordstrand, Oslo, Norge, når Martinius‎ var ‎42 år gammel og Elen‎ var ‎38 år gammel.
34.  ANNE MARIE ANDREASDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎22. oktober 1874, i Gammelsrud, Råde, Østfold, Norge, som datter av Andreas Hansen‎ og Mina Augensdatter‎. Hun døde den ‎28. oktober 1962, ‎88 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
35.  OLAF GUNVALD ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎5. juli 1872, i Femtegjeld, Våler, Østfold, Norge. Han døde den ‎18. mai 1958, ‎85 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
Olaf Gunvald Antonsen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Anne Marie Andreasdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎25. februar 1898 i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Ellen Helene Antonsen‎ i 1898
Arne Mathæus Antonsen‎ i 1900
Gudrun Antonsen‎ i 1904

36.  HARTVIG EMIL JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎4. juni 1867, i Andersrød, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Johan Christiansen‎ og Inger Matea Hansdatter‎. Han døde i ‎1936, ‎ca. 69 år gammel, i Svinndal, Våler, Østfold, Norge.
37.  HULDA OLAVA JOHANNESDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎25. februar 1866, i Sæby, Våler, Østfold, Norge. Hun døde den ‎30. juli 1910, ‎44 år gammel, i Svinndal, Våler, Østfold, Norge.
Hartvig Emil Johansen‎, ‎23 år gammel, giftet seg med Hulda Olava Johannesdatter,‎ ‎25 år gammel, den ‎8. mars 1891 i Svinndal, Våler, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Johan Martin Hartvigsen‎ i 1891
Oskar Hartvigsen‎ i 1894
Marie Hartvigsdatter‎ i 1897
Gunda Hartvigsen‎ i 1904

38.  MARINIUS OLAVESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎12. juni 1874, i Andersrød, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Olaves Hansen‎ og Inger Matea Hansdatter‎. Han døde den ‎12. april 1876, ‎1 år gammel, i Andersrød, Råde, Østfold, Norge.

39.  ELEN MARIE OLAUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎24. september 1869, i Andersrød, Råde, Østfold, Norge, som datter av Olaus Engebretsen‎ og Inger Matea Hansdatter‎. Hun døde den ‎19. november 1945, ‎76 år gammel, i Tønsberg, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Elen Marie. ‎ Attest den ‎5. desember 1895,‎ 26 år gammel, i Råde, Østfold, Norge.
Elen Marie‎ hadde to forhold. Hun ble gift med Johannes Jakobsen‎. Hun var også partneren til Johan Anton Johannesen‎.
40.  JOHANNES JAKOBSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎13. desember 1869, i Västra Götaland, Sverige. Han døde ca. ‎1. oktober 1962, ‎ca. 92 år gammel, i Tønsberg, Vestfold, Norge.
Johannes Jakobsen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Elen Marie Olausdatter‎, ‎26 år gammel, den ‎23. februar 1896 i Tønsberg kirke, Vestfold, Norge. De fikk seks barn:
Valborg Jeanette Jakobsen‎ i 1896
Palmer Johannes Jakobsen‎ i 1898
Fanny Marie Jakobsen‎ i 1901
Helene Elvira Kornelia Jakobsen‎ i 1904
Wilhelm Werner Jakobsen‎ i 1908
Valborg Lillian Jakobsen‎ i 1914
41.  JOHAN ANTON JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født i Sarpsborg, Østfold, Norge.
Johan Anton Johannesen‎ og Elen Marie Olausdatter‎ fikk en datter:
Henny Magdalene Johansdatter‎ i 1891

42.  ELEN MARIE ENGEBRETSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎30. mai 1878, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Hun døde den ‎28. august 1879, ‎1 år gammel, i Hassing, Glemmen, Østfold, Norge.

43.  HANS MARTIN INGEBRIGTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Hans Martin Engebretsen, ble født den ‎17. juli 1881, i St. Croix, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎.

44.  JOHANNE MATHEA INGEBRIGTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎12. april 1883, i St. Croix, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Hun døde den ‎17. september 1964, ‎81 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Johanne Mathea. ‎ Konfirmasjon den ‎17. april 1898,‎ 15 år gammel, i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.

45.  EDVARD INGEBRIGTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎17. november 1884, i Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Han døde (Bronkitt) den ‎30. juli 1889, ‎4 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.

46.  GUNDA EMILIE INGEBRIGTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Gunda Emilie Engebretsen, Gunda Emilie og Gunda Emilie Andreasen, ble født den ‎8. november 1886, i Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Hun døde i ‎1970, ‎ca. 83 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
47.  HJALMAR LUDVIG JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. august 1884, i Glemmen, Østfold, Norge. Han døde den ‎1. februar 1945, ‎60 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Hjalmar Ludvig Johansen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Gunda Emilie Ingebrigtsdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎19. september 1909 i Glemmen, Østfold, Norge. De fikk en sønn:
Johan Martin Johansen‎ i 1910

48.  EDVARD ENGEBRETSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎7. august 1889, i Mørkeløkken, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Han døde (Lungebetennelse) den ‎21. mars 1890, ‎som spedbarn, i Skrokkeli, Trara, Glemmen, Østfold, Norge.

49.  EMMA MARIE INGEBRIGTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Emma Marie Andreasen, ble født den ‎23. desember 1890, i Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Ingebrigt Andreasen‎ og Emilie Hansdatter‎. Hun døde (Typh. Abdom) den ‎2. mars 1920, ‎29 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Emma Marie. ‎ Konfirmasjon den ‎1. oktober 1905,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
50.  NILS SIGVART OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎17. juni 1887, i Bjølstad, Kråkerøy, Østfold, Norge. Han døde (Drukning) den ‎6. oktober 1932, ‎45 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge.
Nils Sigvart Olsen,‎ ‎21 år gammel, giftet seg med Emma Marie Ingebrigtsdatter‎, ‎18 år gammel, den ‎21. februar 1909 i Kråkerøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Sigrid Marie Olsen‎ i 1909
Fredrikke Emilie Olsen‎ i 1911
Ragna Edvarda Olsen‎ i 1913
Elen Marie Olsen‎ i 1915
Reidar Oliver Olsen‎ i 1917
Nils Sigvart Olsen‎ i 1919
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Fjeldgate, Fredrikstad, Østfold, Norge, når Nils Sigvart‎ var ‎23 år gammel og Emma Marie‎ var ‎19 år gammel.
51.  HANS ANTON NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎25. desember 1871, i Lumpestad, Skiptvet, Østfold, Norge, som sønn av Nils Hansen‎ og Anne Oline Hansdatter‎. I ‎1875, ‎ca. 3 år gammel, var han bosatt i Nygård, Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1885, ‎ca. 13 år gammel, var han bosatt i Trosvikberget, Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hans Anton. ‎ Konfirmasjon den ‎2. mai 1886,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.

52.  OLE HILMAR NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎28. juni 1874, i Nygård, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Nils Hansen‎ og Anne Oline Hansdatter‎. I ‎1891, ‎ca. 17 år gammel, var han bosatt i Trosvikberget, Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Ole Hilmar. ‎ Konfirmasjon den ‎30. september 1888,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.

53.  EMMA JOHANNE JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎11. juli 1885, i Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Hun døde (Hjertelammelse) den ‎12. mars 1890, ‎4 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.

54.  HULDA JOSEFINE JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎29. mai 1887, i Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Den ‎3. august 1907, ‎20 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 23 år gammel, var hun bosatt i Winthrop, Suffolk, Massachusetts, USA. Den ‎24. september 1910, ‎23 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎3. september 1914, ‎27 år gammel, innvandret Hulda Josefine‎ til Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. I ‎1920, ‎ca. 33 år gammel, var hun bosatt i Swampscott, Essex County, Massachusetts, USA. Den ‎11. oktober 1920, ‎33 år gammel, innvandret hun til New York, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Hulda Josefine. ‎ Søknad om pass den ‎17. mai 1920,‎ 32 år gammel, i Suffolk, Massachusetts, USA.
55.  KRISTIAN OLUF POULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎13. august 1884, i Moss, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 25 år gammel, var han bosatt i Boston ward 22, Suffolk County, Massachusetts, USA. Han døde (Lungebetennelse. influensa) den ‎2. oktober 1918, ‎34 år gammel, i Boston, Suffolk, Massachusetts, USA.
Kristian Oluf Poulsen,‎ ‎29 år gammel, giftet seg med Hulda Josefine Juliusdatter‎, ‎26 år gammel, den ‎20. august 1913 i Chelsea, Suffolk County, Massachusetts, USA.

56.  MAGDA JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Magda Monkerud, ble født den ‎27. august 1889, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎.

57.  EMMA JOHANNE JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Emma Johanne Monkerud, ble født den ‎11. desember 1891, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Den ‎5. februar 1910, ‎18 år gammel, utvandret hun fra Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. I ‎1910, ‎ca. 18 år gammel, var hun bosatt i Boston ward 22, Suffolk County, Massachusetts, USA. Hun døde i ‎mars 1974, ‎82 år gammel, i Chicago, Cook, Illinois, USA.
58.  AAGE CHRIST JULIUS. CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. desember 1882, i Danmark. Han døde den ‎6. august 1959, ‎76 år gammel, i Chicago, Cook, Illinois, USA.
Aage Christ Julius. Christensen,‎ ‎34 år gammel, giftet seg med Emma Johanne Juliusdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎6. januar 1917 i Cook, Illinois, USA. De fikk tre barn:
Elizabeth Betrice Christensen‎ i 1917
Frederick Julius Christensen‎ i 1919
William Aage Christensen‎ i 1924

59.  JOHAN JULIUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Johan Monkerud, ble født den ‎16. september 1893, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som sønn av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Den ‎20. mai 1912, ‎18 år gammel, utvandret han fra Canada. I ‎januar 1924, ‎30 år gammel, utvandret han fra St. Albans, Franklin County, Vermont, USA. I ‎1930, ‎ca. 36 år gammel, var han bosatt i Chicago, Cook, Illinois, USA. Den ‎11. oktober 1948, ‎55 år gammel, ble Johan‎ statsborger av 258 N. Clark Street, Chicago, Cook, Illinois, USA. Han døde den ‎16. februar 1974, ‎80 år gammel, i Chicago, Cook, Illinois, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Johan. ‎ Innrullering til krigstjeneste den ‎28. oktober 1915,‎ 22 år gammel, i Saskatoon, Saskatchewan, Canada; Innrullering til krigstjeneste i ‎1941,‎ ca. 47 år gammel, i 2058 N. Clark Street, Chicago, Cook, Illinois, USA.
60.  VIOLET MAUDE GRIEVES‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎11. februar 1894, i Thornton Heath, Croydon, London, England, UK, som datter av Walter Grieves‎ og Leona Grieves. ‎ Den ‎5. oktober 1919, ‎25 år gammel, innvandret hun til Montreal, Quebec, Canada. Den ‎4. juli 1923, ‎29 år gammel, innvandret hun til Ranier, Koochiching County, Minnesota, USA. Hun døde den ‎4. desember 1981, ‎87 år gammel, i 60302 Oak Park, Cook, Illinois, USA.
Johan Juliussen‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Violet Maude Grieves,‎ ‎25 år gammel, den ‎4. april 1919 i St. James, Moore Park, Hammersmith and Fulham, London, England, UK. De fikk to barn:
Walter Julius Monkerud‎ i 1920
Leona Marie Monkerud‎ i 1933

61.  ANNA JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Anna Monkerud, ble født den ‎30. september 1895, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Den ‎7. oktober 1911, ‎16 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Hun døde den ‎29. april 1990, ‎94 år gammel, i USA.
62.  OLIVER LORING NOURSE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. april 1890, i Marshfield, Plymouth county, Massachusetts, USA. Han døde den ‎28. august 1970, ‎80 år gammel, i Marshfield, Plymouth county, Massachusetts, USA.
Oliver Loring Nourse,‎ ‎ca. 27 år gammel, giftet seg med Anna Juliusdatter‎, ‎ca. 21 år gammel, i ‎1917 i Scituate, Plymouth county, Massachusetts, USA.

63.  ALMA JULIUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Alma Monkerud, ble født den ‎20. februar 1898, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Hun døde den ‎1. august 1921, ‎23 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
64.  EUGEN ELIESER LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎20. februar 1894.
Eugen Elieser Larsen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Alma Juliusdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎28. august 1920 i Moss kirke, Moss, Østfold, Norge.

65.  REIDAR MARTINIUS MONKERUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎30. april 1900, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som sønn av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Han døde den ‎17. mai 1977, ‎77 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Reidar Martinius Monkerud. ‎ Se: Foto 52.
66.  HJØRDIS ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎28. juni 1901, i Oslo, Norge. Hun døde den ‎13. juli 1947, ‎46 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Reidar Martinius Monkerud‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Hjørdis Eriksen,‎ ‎21 år gammel, den ‎9. desember 1922 i Moss kirke, Moss, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Sissel Margareth Monkerud‎ i 1923
Jan-Erik Monkerud‎ i 1931

67.  BORGHILD ELISABETH MONKERUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎5. april 1902, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Hun døde den ‎17. oktober 1985, ‎83 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Borghild Elisabeth. ‎ Biografi den ‎8. juni 1982,‎ 80 år gammel.
Borghild Elisabeth‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Rolf Erling Larsen‎ og Sivert Hofland‎.
68.  ROLF ERLING LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎6. februar 1898, i Drammen, Buskerud, Norge. Han døde den ‎1. september 1964, ‎66 år gammel.
Rolf Erling Larsen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Borghild Elisabeth Monkerud‎, ‎20 år gammel, den ‎16. september 1922 i Moss kirke, Moss, Østfold, Norge. De fikk tre døtre:
Else Marie Larsen‎ i 1924
Inger Elise Larsen‎ i 1925
Kari Helene Larsen‎ i 1927
69.  SIVERT HOFLAND‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎28. september 1899. Han døde den ‎18. desember 1971, ‎72 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Sivert Hofland,‎ ‎52 år gammel, giftet seg med Borghild Elisabeth Monkerud‎, ‎49 år gammel, den ‎8. mars 1952 i Cook County, Illinois, USA.

70.  DAGNY MONKERUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎14. mars 1904, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge, som datter av Julius Johansen‎ og Anne Marie Hansdatter‎. Hun døde (Lungebetennelse) den ‎19. mars 1905, ‎1 år gammel, i Klommesteinshavn, Moss, Østfold, Norge.

71.  HANNA LOVISE PEDERSDATTER HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎6. februar 1868, i Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Hun døde den ‎6. april 1908, ‎40 år gammel, i Tutamoe, Dargaville, Northland, New Zealand.
72.  GEORGE BROCK SMITH‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født i ‎1861, i Waipava, Hawkes Bay, New Zealand. Han døde den ‎12. september 1951, ‎ca. 90 år gammel, i Auckland, New Zealand.
George Brock Smith,‎ ‎ca. 24 år gammel, giftet seg med Hanna Lovise Pedersdatter Hansen‎, ‎17 år gammel, den ‎2. januar 1886 i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand. De fikk ni barn:
Thomas Brock Smith‎ i 1886
George Brock Smith‎ i 1888
William Brock Smith‎ i 1889
John Brock Smith‎ i 1893
Alice Georgina Elisabeth Smith‎ i 1894
Frederick George Brock Smith‎ i 1900
Alf Franklin Brock Smith‎ i 1902
Erick Brock Smith‎ i 1904
Emily May Smith‎ i 1907

73.  DØDFØDT PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎21. oktober 1869, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎21. oktober 1869, ‎som spedbarn, i Glemmen, Østfold, Norge.

74.  CHRISTIAN HØVDING HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født i ‎juni 1872, i Engelske kanal ombord på SS Høvding, Tønsberg, Vestfold, Norge, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎28. januar 1938, ‎65 år gammel, i Huiarua station, Tokomaru Bay, Gisborne, New Zealand.

75.  OTTO MARTINIUS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎21. januar 1876, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎18. desember 1959, ‎83 år gammel, i Kaitaia, Northland, New Zealand.
76.  IDA EMILY MAY WILMOTT‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎17. november 1877, i Sidney, New South Wales, Australia. Hun døde den ‎11. november 1968, ‎90 år gammel, i Kaitaia, Northland, New Zealand.
Otto Martinius Hansen‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Ida Emily May Wilmott,‎ ‎27 år gammel, den ‎29. mars 1905 i Burwood, Sydney, New South Wales, Australia. De fikk fire barn:
Eric Wilmott Martinius Hansen‎ i 1906
Dulcinea Ida Wilmott Hansen‎ i 1907
Albert Tomas Wilmott Hansen‎ i 1910
Ruby Mary Wilmott Hansen‎ i 1912

77.  ANNA MARIE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎22. juni 1878, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som datter av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Hun døde den ‎2. august 1929, ‎51 år gammel, i Taihape, Manawatu-Wanganui, New Zealand.
78.  HENRY DONOVAN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født ca. ‎1872, i Sydney, New South Wales, Australia. Han døde den ‎28. september 1976, ‎ca. 104 år gammel, i Omatane, Wellington, New Zealand.
Henry Donovan,‎ ‎ca. 28 år gammel, giftet seg med Anna Marie Hansen‎, ‎22 år gammel, den ‎5. november 1900 i Dannevirke, Manawatu-Wanganui, New Zealand. De fikk fem barn:
Eileen Margaret Donovan‎ i 1901
Dorothy Mavis Donovan‎ i 1903
Rose Doreen Donovan‎ i 1909
John Henry Donovan‎
James William Awarua Donovan‎ i 1913

79.  ERIK HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎23. juni 1881, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎5. november 1957, ‎76 år gammel, i Ormond Road, Gisborne, New Zealand.
80.  EVA MAUD RICHARDSON‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født ca. ‎1904, i New Zealand. Hun døde ca. ‎1963, ‎ca. 59 år gammel, i New Zealand.
Erik Hansen‎, ‎57 år gammel, giftet seg med Eva Maud Richardson,‎ ‎ca. 34 år gammel, den ‎8. november 1938 i Gisborne, New Zealand.

81.  ELISE JORGINE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎8. mai 1885, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som datter av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Hun døde den ‎20. april 1919, ‎33 år gammel, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand.
82.  JAMES LITTLE MCDONALD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født ca. ‎1872, i Langwathby, Cumbria, England, UK. Han døde ca. ‎1949, ‎ca. 77 år gammel, i New Zealand.
James Little McDonald,‎ ‎ca. 31 år gammel, giftet seg med Elise Jorgine Hansen‎, ‎19 år gammel, den ‎25. juni 1904 i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand. De fikk ni barn:
Flora Margaret McDonald‎ i 1905
James Little McDonald‎ i 1906
Nelly Victoria McDonald‎ i 1907
Hanna Elisabeth McDonald‎ i 1908
John Herbert McDonald‎ i 1910
Eric Robinson McDonald‎ i 1913
Thomas Edvin McDonald‎ i 1915
Dorothy Alice Mary McDonald‎ i 1916
Douglas Henry Dunallen McDonald‎ i 1918

83.  PETER EDWARD HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎17. desember 1887, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎18. desember 1887, ‎som spedbarn, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand.

84.  PETER EDWARD HANSEN 2ND.‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎28. juli 1889, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎17. november 1966, ‎77 år gammel, i Kaitaia, Northland, New Zealand.
Peter Edward‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Bridget Annie Grace‎ og Lucy Paton Snelga‎.
85.  BRIDGET ANNIE GRACE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎6. april 1879, i Auckland, New Zealand. Hun døde ca. ‎1933, ‎ca. 54 år gammel, i New Zealand.
Peter Edward Hansen 2nd.‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Bridget Annie Grace,‎ ‎35 år gammel, den ‎24. august 1914 i Palmerston, Waitaki, New Zealand. De inngikk skillsmisse etter ‎1914, når han henholdsvis var ‎25 år og hun henholdsvis var ‎35 år, i New Zealand. De fikk en sønn:
John Joseph Hansen‎ i 1915
86.  LUCY PATON SNELGA‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎24. juni 1912, i Gisborne, New Zealand. Hun døde ca. ‎2009, ‎ca. 97 år gammel, i New Zealand.
Peter Edward Hansen 2nd.‎, ‎47 år gammel, giftet seg med Lucy Paton Snelga,‎ ‎24 år gammel, den ‎14. april 1937 i Auckland, New Zealand.

87.  HANS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎19. mars 1892, i New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde den ‎25. mars 1892, ‎som spedbarn, i New Zealand.

88.  JOHN LEWIS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎12. juni 1894, i Norsewood, Manawatu-Wanganui, New Zealand, som sønn av Peder Edvard Hansen‎ og Jørgine Larsdatter‎. Han døde i ‎juli 1916, ‎22 år gammel, i Frankrike.

89.  EMILIE CAROLINE MATHISDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎2. august 1865, i Tune, Østfold, Norge, som datter av Mathis Andersen‎ og Birthe Maria Hansdatter‎. Den ‎11. juni 1870, ‎4 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Hun døde i ‎1872, ‎ca. 6 år gammel, i Holden, Goodhue, Minnesota, USA. Hun ble gravlagt i ‎februar 1872 i Holden, Goodhue, Minnesota, USA.

90.  EDVARD MATHISEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Odegaard, ble født den ‎4. mars 1867, i Tune, Østfold, Norge, som sønn av Mathis Andersen‎ og Birthe Maria Hansdatter‎. Den ‎11. juni 1870, ‎3 år gammel, utvandret han fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎1. mai 1885, ‎18 år gammel, var han bosatt i Wheeling, Rice, Minnesota, USA. I ‎1900, ‎ca. 33 år gammel, var han bosatt i Township 159, Towner County, North Dakota, USA. I ‎1915, ‎ca. 48 år gammel, var Edvard‎ bosatt i Victor, Towner County, North Dakota, USA. Han døde den ‎1. oktober 1916, ‎49 år gammel, i Westfield, Emmons, North Dakota, USA.
Dette bildet relatert til Edvard Mathisen. ‎ Se: Foto 53.
91.  LARINE FREDRIKKE HANSDATTER STOKKE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎18. juni 1860, i Stokke, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge. I ‎1920, ‎ca. 60 år gammel, var hun bosatt i Victor, Towner County, North Dakota, USA. Den ‎1. april 1925, ‎64 år gammel, var hun bosatt i Victor, Towner County, North Dakota, USA. Hun døde den ‎19. januar 1942, ‎81 år gammel, i Egeland, Towner County, North Dakota, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Larine Fredrikke. ‎ Konfirmasjon den ‎3. oktober 1875,‎ 15 år gammel, i Hjørundfjord kyrkje, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge.
Edvard Mathisen‎, ‎ca. 28 år gammel, giftet seg med Larine Fredrikke Hansdatter Stokke,‎ ‎ca. 35 år gammel, i ‎1895 i Cando, Towner County, North Dakota, USA. De fikk fem barn:
Bertha Johane Odegaard‎ i 1896
Peter Gilhart Odegaard‎ i 1898
Harry Odegaard‎ i 1900
Elmer Odegaard‎ i 1902
Ella Odegaard‎ i 1905

92.  JULIE MARIE MATHISDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎27. oktober 1869, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Mathis Andersen‎ og Birthe Maria Hansdatter‎. Den ‎11. juni 1870, ‎som spedbarn, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. I ‎1920, ‎ca. 50 år gammel, var hun bosatt i Goodridge, Pennington, Minnesota, USA. I ‎1940, ‎ca. 70 år gammel, var hun bosatt i Birch Lake, Cass, Minnesota, USA. Julie Marie‎ døde den ‎28. september 1950, ‎80 år gammel, i Crosby, Divide, North Dakota, USA.
93.  HENRY SMEDBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født i ‎1866, i Hancock Township, Carver County, Minnesota, USA. Han døde den ‎17. november 1914, ‎ca. 48 år gammel, i Egeland, Towner County, North Dakota, USA.
Henry Smedberg,‎ ‎ca. 23 år gammel, giftet seg med Julie Marie Mathisdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎15. april 1890 i Cando, Towner County, North Dakota, USA. De fikk ti barn:
Carl Edgar Smedberg‎ i 1891
Lena Smedberg‎ i 1893
Laura Smedberg‎ i 1895
Bertha Smedberg‎ i 1897
John Smedberg‎ i 1898
George Smedberg‎ i 1900
Oscar A Smedberg‎ i 1903
Clara Smedberg‎ i 1906
Mae Smedberg‎ i 1907
Agnes Ann Smedberg‎ i 1910

94.  BERTHA ANDERSON MINGE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født i ‎1872, i Kenyon, Goodhue, Minnesota, USA, som datter av Mathis Andersen‎ og Birthe Maria Hansdatter‎. I ‎1940, ‎ca. 68 år gammel, var hun bosatt i Mabel, Griggs, North Dakota, USA. Hun døde i ‎1942, ‎ca. 70 år gammel, i North Dakota, USA. Hun ble gravlagt i ‎1942 i West Union Cemetery, Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA.
95.  SYVER PETERSON‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født den ‎23. oktober 1868, i Norge. Han døde den ‎18. januar 1940, ‎71 år gammel, i Binford, Griggs county, North Dakota, USA.
Syver Peterson‎ og Bertha Anderson Minge‎ fikk fire barn:
George Peterson‎ i 1896
Joseph Bernhard Peterson‎ i 1897
Olga Magdalene Peterson‎ i 1899
Eleanor R. Peterson‎ i 1903

96.  HILDA MARIE KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Hilda Marie Hansen, ble født den ‎5. juli 1871, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 28 år gammel, var hun bosatt i Fuglehauggata, Frogner, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 38 år gammel, var hun bosatt i Fredensborgveien 25, Frogner, Oslo, Norge. Hun døde den ‎25. mars 1960, ‎88 år gammel, i Ullern, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hilda Marie. ‎ Konfirmasjon den ‎3. oktober 1886,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge; Flytting (Fra Råde til Kristiania) i ‎1897,‎ ca. 25 år gammel.
Hilda Marie‎ hadde tre forhold. Hun ble gift med Johannes Anderson Bjørck‎. Hun var også partneren til Karl August Jansen‎ og Bernhard Ingeman Aas‎.
97.  KARL AUGUST JANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født i ‎1871, i Värmland, Sverige.
Karl August Jansen‎ og Hilda Marie Kristiansdatter‎ fikk en datter:
Klara Marie Karlsen‎ i 1893
98.  BERNHARD INGEMAN AAS‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner).
Bernhard Ingeman Aas‎ og Hilda Marie Kristiansdatter‎ fikk en sønn:
Halfdan Konrad Aas‎ i 1897
99.  JOHANNES ANDERSON BJØRCK‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎10. august 1864, i Frändefors, Vänersborg, Västra Götaland, Sverige. Han døde den ‎19. desember 1944, ‎80 år gammel, i Oslo, Norge.
Johannes Anderson Bjørck,‎ ‎50 år gammel, giftet seg med Hilda Marie Kristiansdatter‎, ‎43 år gammel, den ‎10. januar 1915 i Gamle Aker kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.

100.  EMILIE ANTONETTE KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Emilie Antonette Hansen, ble født den ‎26. august 1873, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Hun døde den ‎17. januar 1945, ‎71 år gammel, i Eddaveien 9, Moss, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Emilie Antonette. ‎ Konfirmasjon den ‎9. oktober 1887,‎ 14 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Emilie Antonette Kristiansdatter. ‎ Se: Foto 54.
101.  HJALMAR JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. juni 1873, i Hanedalen, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Johan Torkelsen‎ og Elvine Amalia Arnesdatter. ‎ I ‎1900, ‎ca. 27 år gammel, var Brandkonstabel i Moss, Østfold, Norge. I ‎1922, ‎ca. 49 år gammel, var Brandformann. Han døde den ‎1. februar 1922, ‎48 år gammel, i Moss, Østfold, Norge. Hjalmar‎ ble gravlagt den ‎9. februar 1922 i Moss kirke, Moss, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Hjalmar Johansen. ‎ Se: Foto 56.
Hjalmar Johansen,‎ ‎22 år gammel, giftet seg med Emilie Antonette Kristiansdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎29. november 1895 i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge. De fikk to døtre, og antatt foreldrestand av en andre:
Aagot Johansen‎ i 1896
Magdalena Kristiane Johansen‎ i 1901
Egil Juul‎ via adopsjon
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Løkkegade 10f, Moss, Østfold, Norge, når Hjalmar‎ var ‎27 år gammel og Emilie Antonette‎ var ‎26 år gammel; Residence i ‎1910, i Herfordtsgate 1, Moss, Østfold, Norge, når Hjalmar‎ var ‎37 år gammel og Emilie Antonette‎ var ‎36 år gammel.
Et bilde relatert til Emilie Antonette Kristiansdatter‎ og Hjalmar Johansen. ‎ Se: Foto 55.
102.  HANS KRISTIAN KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Hans Kristian Sanaker og Christian Sanacher, ble født den ‎3. september 1875, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Han ble døpt den ‎31. oktober 1875,‎ i Onsøy, Østfold, Norge. Den ‎22. april 1900, ‎24 år gammel, var Kjøpmann i Fredrikstad, og han var bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 34 år gammel, var han bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1916, ‎ca. 40 år gammel, var Sigar- og frukthandler i Urtegt. 5, Gamle Oslo, Oslo, Norge, og han var bosatt i Urtegt. 5, Gamle Oslo, Oslo, Norge. I ‎1946, ‎ca. 70 år gammel, var han bosatt i Urtegt. 5, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Han døde den ‎18. oktober 1946, ‎71 år gammel, i Oslo, Norge. Hans Kristian‎ ble gravlagt den ‎23. oktober 1946 i Vestre gravlund, Ullern, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hans Kristian. ‎ Konfirmasjon den ‎5. oktober 1890,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
103.  ANNE MAGRETHE MATHISDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎6. mars 1868, i Son, Vestby, Akershus, Norge, som datter av Mathis Ellingsen‎ og Oline Olsdatter. ‎ Hun døde i ‎1959, ‎ca. 91 år gammel, i Oslo, Norge.
Hans Kristian Kristiansen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Anne Magrethe Mathisdatter,‎ ‎32 år gammel, den ‎22. april 1900 i Trefoldighetskirken, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.

104.  JOHAN ARNT KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Johan Arnt Hansen og Johan Arnt Rustad, ble født den ‎11. juli 1877, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Han ble døpt den ‎19. august 1877,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 22 år gammel, var han bosatt i Wærenskjoldsgate, Fredrikstad, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 32 år gammel, var han bosatt i Bernt Ankersgt. 10, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. I ‎1940, ‎ca. 62 år gammel, var Ekspeditør, og han var bosatt i Hagegt. 43, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Han døde den ‎21. juli 1940, ‎63 år gammel, i Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Johan Arnt. ‎ Konfirmasjon den ‎25. september 1892,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
105.  HANNA SVENSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎24. juni 1877, i Stomner, Råde, Østfold, Norge, som datter av Sven Hansen‎ og Malene Henriksdatter. ‎ I ‎1900, ‎ca. 23 år gammel, var hun bosatt i Wærenskjoldsgate, Fredrikstad, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 33 år gammel, var hun bosatt i Bernt Ankersgt. 10, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Hun døde den ‎23. november 1924, ‎47 år gammel, i Ullevål Universitetssykehus, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
Johan Arnt Kristiansen‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Hanna Svensdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎22. oktober 1899 i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Margot Sofie Rustad‎ i 1901
Sigurd Kristoffer Rustad‎ i 1903
Hans Arthur Rustad‎ i 1906
Olaf Peder Kristian Rustad‎ i 1908
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Oslo, Norge, når Johan Arnt‎ var ‎32 år gammel og Hanna‎ var ‎33 år gammel.
106.  JULIE MATHEA KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Julie Mathea Hansen, ble født den ‎13. mars 1879, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Hun ble døpt den ‎14. april 1879,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎6. april 1905, ‎26 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎18. april 1905, ‎26 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. I ‎1910, ‎ca. 31 år gammel, var Julie Mathea‎ bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Den ‎26. september 1910, ‎31 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. Den ‎29. september 1929, ‎50 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. Julie Mathea‎ døde i ‎april 1966, ‎87 år gammel, i 11219 Brooklyn, Kings, New York, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Julie Mathea. ‎ Konfirmasjon den ‎30. september 1894,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Julie Mathea Kristiansdatter. ‎ Se: Bilder 57-58.
107.  THORVALD JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann), også definert som Thomas Johnson, ble født den ‎28. august 1869, i Gipsund, Rygge, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 40 år gammel, var han bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Han døde den ‎29. desember 1943, ‎74 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA. Han ble gravlagt den ‎3. januar 1944.
Thorvald Johansen,‎ ‎ca. 36 år gammel, giftet seg med Julie Mathea Kristiansdatter‎, ‎ca. 27 år gammel, i ‎1906 i New York, USA.

108.  MATHILDE KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Mathilde Hansen, ble født den ‎23. juni 1881, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Hun ble døpt den ‎17. juli 1881,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 29 år gammel, var hun bosatt i Thv. Meyersgt. 76b, Sagene, Oslo, Norge. Hun døde den ‎14. februar 1945, ‎63 år gammel, i Oslo, Norge. Mathilde‎ ble gravlagt den ‎14. februar 1945 i Vestre gravlund, Ullern, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Mathilde. ‎ Assosiert med Alf Henry Storstad‎ (foster_child); Konfirmasjon den ‎4. oktober 1896,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
109.  KARL MARCELIUS AAS‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født den ‎29. april 1879, i Bodø, Nordland, Norge. Mellom ‎1899 og 1905, ‎fra 20 år aldrern, var Sjømann/styrmann. I ‎1910, ‎ca. 31 år gammel, var han bosatt i Thv. Meyersgt. 76b, Sagene, Oslo, Norge. Han døde den ‎13. juli 1948, ‎69 år gammel, i Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Karl Marcelius. ‎ Assosiert med Alf Henry Storstad‎ (foster_child).
Karl Marcelius Aas‎ og Mathilde Kristiansdatter‎ antatt foreldrestand av tre sønner:
Alf Henry Storstad‎ via adopsjon
Wilhelm Aas‎ via adopsjon
Harald Aas‎ via adopsjon

110.  JOHANNES KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Johannes Hansen, Johannes Sanaker og Johannes Hansen Rustad, ble født den ‎26. mars 1883, i Sandaker, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. Den ‎16. juli 1909, ‎26 år gammel, utvandret han fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎27. juli 1909, ‎26 år gammel, innvandret han til New York havn, New York City, New York, USA. I ‎1910, ‎ca. 27 år gammel, var han bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1915, ‎ca. 32 år gammel, var Johannes‎ bosatt i Kings, New York, USA. Han døde den ‎5. november 1960, ‎77 år gammel, i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Johannes. ‎ Konfirmasjon den ‎3. oktober 1897,‎ 14 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
111.  KLARA PAULINE KRISTOFFERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru), også definert som Klara Pauline Kristoffersen, ble født den ‎18. mars 1883, i Nabbetorp, Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun ble døpt den ‎15. april 1883,‎ i Østre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎5. mai 1911, ‎28 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎16. mai 1911, ‎28 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. Klara Pauline‎ døde den ‎8. mai 1965, ‎82 år gammel, i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA.
Klara Pauline‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Oskar Marensius Johannesen‎ og Johannes Kristiansen‎.
Oskar Marensius Johannesen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Klara Pauline Kristoffersen,‎ ‎28 år gammel, den ‎20. januar 1912 i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA. De fikk tre barn:
Dennis O. Johnsen‎ i 1914
Marion E. Johnsen‎ i 1914
Donald Johnsen‎ i 1917
Johannes Kristiansen‎, ‎37 år gammel, giftet seg med Klara Pauline Kristoffersen,‎ ‎37 år gammel, den ‎9. oktober 1920 i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA.

112.  JOHANNE KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Johanne Hansen og Johanne Sanaker, ble født den ‎26. juli 1884, i Sandaker, Råde, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. I ‎1910, ‎ca. 25 år gammel, var hun bosatt i Storgata 17, Fredrikstad, Østfold, Norge. Den ‎10. mars 1911, ‎26 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎21. mars 1911, ‎26 år gammel, innvandret hun til New York havn, New York City, New York, USA. Den ‎26. oktober 1914, ‎30 år gammel, innvandret Johanne‎ til New York havn, New York City, New York, USA. I ‎1920, ‎ca. 35 år gammel, var hun bosatt i Muskegon, Michigan, USA. I ‎1930, ‎ca. 45 år gammel, var hun bosatt i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA. I ‎1930, ‎ca. 45 år gammel, var Johanne‎ bosatt i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA. Hun døde den ‎3. januar 1963, ‎78 år gammel, i Muskegon, Michigan, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Johanne. ‎ Konfirmasjon den ‎1. oktober 1899,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Johanne Kristiansdatter. ‎ Se: Bilder 59-60.
113.  SAKARIAS JANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann), også definert som Sam Johnsen, ble født den ‎11. september 1888, i Åle, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Jan Jakob Olavesen‎ og Inga Sakariasen. ‎ Den ‎7. april 1911, ‎22 år gammel, utvandret han fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎19. april 1911, ‎22 år gammel, innvandret han til New York havn, New York City, New York, USA. I ‎1920, ‎ca. 31 år gammel, var han bosatt i Muskegon, Michigan, USA. I ‎1930, ‎ca. 41 år gammel, var Automobildealer - Garage, og han var bosatt i Muskegon, Muskegon, Michigan, USA. I ‎1940, ‎ca. 51 år gammel, var han bosatt i Muskegon, Michigan, USA. Han døde den ‎5. oktober 1975, ‎87 år gammel, i Muskegon, Michigan, USA.
Dette bildet relatert til Sakarias Jansen. ‎ Se: Foto 63.
Sakarias Jansen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Johanne Kristiansdatter‎, ‎28 år gammel, den ‎1. januar 1913 i Muskegon, Michigan, USA. De fikk seks barn:
Ingrid Magdalene Johnson‎ i 1913
Blanche Elizabeth Johnson‎ i 1915
Edtih Verna Johnson‎ i 1916
Esther Julia Johnsen‎ i 1917
Viviann Lucille Johnsen‎ i 1919
Gordon Raymond Johnsen‎ i 1920
To bilder relatere til Johanne Kristiansdatter‎ og Sakarias Jansen. ‎ Se: Bilder 61-62.
114.  HANNA KIRSTINE KRISTIANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn), også definert som Hanna Kirstine Hansen og Hanna Kirstine Sandaker, ble født den ‎26. august 1886, i Sandaker, Råde, Østfold, Norge, som datter av Christian Martin Hansen‎ og Magdalene Cathrine Christensdatter‎. I ‎1913, ‎ca. 26 år gammel, var Bestyrerinne med Chr.a Fiskemadkjøkken A/S i Keysersgt. 1, St. Hanshaugen, Oslo, Norge, og hun var bosatt i Stensberggt. 25 III, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Hun døde den ‎4. juni 1968, ‎81 år gammel, i Oslo, Norge. Hun ble gravlagt den ‎26. august 1968 i Østre gravlund, Gamle Oslo, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hanna Kirstine. ‎ Konfirmasjon den ‎6. oktober 1901,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.
Hanna Kirstine‎ hadde to forhold. Hun ble gift med Jens Peter Nielsen‎. Hun var også partneren til Arthur Johannes Storstad‎.
Dette bildet relatert til Hanna Kirstine Kristiansdatter. ‎ Se: Foto 64.
115.  ARTHUR JOHANNES STORSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født den ‎16. mai 1886, i Tromsø, Troms, Norge. Han døde den ‎12. oktober 1943, ‎57 år gammel, i Tromsø, Troms, Norge.
Arthur Johannes Storstad‎ og Hanna Kirstine Kristiansdatter‎ fikk en sønn:
Alf Henry Storstad‎ i 1906
116.  JENS PETER NIELSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎26. mars 1892, i Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Region Nordjylland, Danmark. Han ble døpt den ‎18. april 1892,‎ i Skjoldborg kirke, Hundborg, Thisted, Region Nordjylland, Danmark. Den ‎28. september 1913, ‎21 år gammel, var Montør, og han var bosatt i Welhavensgt. 22, Frogner, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Jens Peter. ‎ Utvist fra Norge i ‎1932,‎ ca. 40 år gammel, i Oslo, Norge.
Jens Peter Nielsen,‎ ‎21 år gammel, giftet seg med Hanna Kirstine Kristiansdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎28. september 1913 i Gamle Aker kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk seks barn:
Karl Viggo Frode Nielsen‎ i 1914
Else Marie Nielsen‎ i 1915
Solveig Magdalene Nielsen‎ i 1917
Rolf Nielsen‎ i 1919
Gerd Evelyn Nielsen‎ i 1921
Edith Verna Nielsen‎ i 1921

117.  HARALD KARSTEN RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎27. oktober 1877, i Szczecin, Zachodniopomorskie, Polen, som sønn av Erik Hansen‎ og Valborg Henriette Pedersdatter‎. Fra ‎1890, ‎var han bosatt i Riga, Latvia. I ‎1920, ‎ca. 42 år gammel, var Skipsmekler og konsul i Norrkøping, Östergötland, Sverige. Han døde den ‎25. november 1959, ‎82 år gammel. Harald Karsten‎ ble gravlagt den ‎3. desember 1959 i Gøteborg, Västra Götaland, Sverige.
118.  OLGA MARIE LILLICH‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎28. oktober 1883, i Riga, Latvia. Hun døde den ‎30. juni 1959, ‎75 år gammel. Hun ble gravlagt den ‎8. juli 1959 i Gøteborg, Västra Götaland, Sverige.
Harald Karsten Rustad‎, ‎28 år gammel, giftet seg med Olga Marie Lillich,‎ ‎22 år gammel, den ‎26. oktober 1906 i Riga, Latvia. De fikk fire barn:
Einar Rustad‎ i 1907
Ingrid Elise Valborg Rustad‎ i 1910
Helge Eugen Harald Rustad‎ i 1912
Astrid Katy Olga Rustad‎ i 1916
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Finnes i manntallet i ‎1920, i Norrkøping, Östergötland, Sverige, når Harald Karsten‎ var ‎42 år gammel og Olga Marie‎ var ‎36 år gammel; Flytting fra den ‎31. desember 1919, i Lysekil, Västra Götaland, Sverige, når Harald Karsten‎ var ‎42 år gammel og Olga Marie‎ var ‎36 år gammel.
Et bilde relatert til Harald Karsten Rustad‎ og Olga Marie Lillich. ‎ Se: Foto 65.
119.  KATY ELISE RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎7. juli 1879, i Szczecin, Zachodniopomorskie, Polen, som datter av Erik Hansen‎ og Valborg Henriette Pedersdatter‎. Hun døde den ‎21. juli 1966, ‎87 år gammel, i Oslo, Norge. Hun ble gravlagt den ‎26. august 1966 i Vår Frelsers gravlund, Gamle Aker, Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Katy Elise Rustad. ‎ Se: Foto 66.
120.  JENS BING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎25. november 1873, i Nedre Vollgate. 2, Sentrum, Oslo, Norge, som sønn av Nicolai Christian Bing‎ og Karen Sybille Abel. ‎ Jens‎ var Skipsfører. Han døde den ‎19. november 1951, ‎77 år gammel, i Oslo, Norge. Han ble gravlagt den ‎28. november 1951 i Vår Frelsers gravlund, Gamle Aker, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Jens. ‎ Havn den ‎9. desember 1900,‎ 27 år gammel, i Kaunisaari, Finland.
To bilder relatere til Jens Bing. ‎ Se: Bilder 68-69.
Jens Bing,‎ ‎ca. 27 år gammel, giftet seg med Katy Elise Rustad‎, ‎ca. 21 år gammel, ca. ‎1901. De fikk to døtre:
Sylvia Bing‎ i 1903
Gudrun Randi Valborg Bing‎ i 1905
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Frogner, Oslo, Norge, når Jens‎ var ‎36 år gammel og Katy Elise‎ var ‎30 år gammel.
Et bilde relatert til Katy Elise Rustad‎ og Jens Bing. ‎ Se: Foto 67.
121.  SIGRID VIKTORIA RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎14. juni 1883, i Szczecin, Zachodniopomorskie, Polen, som datter av Erik Hansen‎ og Valborg Henriette Pedersdatter‎. I ‎1899, ‎ca. 16 år gammel, var hun bosatt i Riga, Latvia. Hun døde den ‎16. oktober 1969, ‎86 år gammel.
122.  BRUNO JOHANN GRUBE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født i ‎1879.
Bruno Johann Grube,‎ ‎ca. 26 år gammel, giftet seg med Sigrid Viktoria Rustad‎, ‎22 år gammel, den ‎7. desember 1905. De fikk tre barn:
Gerta Valborg Grube‎ i 1908
Edith Grube‎ i 1910
Edgar Grube‎ i 1914

123.  VALLY ELAIRA RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎16. desember 1884, i Riga, Latvia, som datter av Erik Hansen‎ og Valborg Henriette Pedersdatter‎. Hun døde den ‎19. februar 1963, ‎78 år gammel.
124.  AUGUST EDGAR GRUBE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født i ‎1880.
August Edgar Grube,‎ ‎ca. 23 år gammel, giftet seg med Vally Elaira Rustad‎, ‎19 år gammel, den ‎4. januar 1904.

125.  SYLVIA RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎7. april 1886, i Riga, Latvia, som datter av Erik Hansen‎ og Valborg Henriette Pedersdatter‎. Hun døde den ‎13. november 1976, ‎90 år gammel, i Bergen, Bergen, Norge.
Dette bildet relatert til Sylvia Rustad. ‎ Se: Foto 70.
126.  VICTOR EMANUEL RASMUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎23. oktober 1882. Han døde den ‎31. mai 1969, ‎86 år gammel, i Bergen, Bergen, Norge.
Victor Emanuel Rasmussen,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Sylvia Rustad‎, ‎25 år gammel, den ‎29. august 1911 i Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Sentrum, Oslo, Norge. De fikk tre sønner:
Bjørn Erik Rasmussen‎ i 1912
Victor Rasmussen‎ i 1917
Arne Ferdinand Rasmussen‎ i 1921

127.  LEONARA MARGURITE BLANCK‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎10. desember 1883, i Grey Street, Auckland, Auckland, New Zealand, som datter av Maren Johanne Hansdatter‎.

128.  CHARLES FERDINAND OSCAR BLANCK‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎11. juli 1876, i Dunedin, Otago, New Zealand, som sønn av Charles Ernest Blanck‎ og Maren Johanne Hansdatter‎. Han døde den ‎16. september 1876, ‎som spedbarn, i Dunedin, Otago, New Zealand.

129.  ERNEST BAXTER BLANCK‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎17. mai 1878, i Dunedin, Otago, New Zealand, som sønn av Charles Ernest Blanck‎ og Maren Johanne Hansdatter‎. Den ‎9. januar 1920, ‎41 år gammel, var han bosatt i Piedmont, Alameda County, California, USA. Den ‎9. april 1930, ‎51 år gammel, var han bosatt i Fellows, Kern County, California, USA. Han døde den ‎16. april 1952, ‎73 år gammel, i Los Angeles City, Los Angeles County, California, USA.
Ernest Baxter‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Florence Boynton‎ og Josephine Clara Smith‎.
130.  FLORENCE BOYNTON‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎16. september 1879, i California, USA. Hun døde den ‎29. oktober 1975, ‎96 år gammel, i Alameda, Alameda County, California, USA.
Ernest Baxter Blanck‎, ‎ca. 25 år gammel, giftet seg med Florence Boynton,‎ ‎ca. 23 år gammel, ca. ‎1903. De inngikk skillsmisse ca. ‎1930, når han henholdsvis var ‎52 år og hun henholdsvis var ‎50 år, i California, USA. De fikk en datter:
Florence Lois Blanck‎ i 1904
131.  JOSEPHINE CLARA SMITH‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎28. desember 1895, i Los Angeles, California, USA. Hun døde den ‎20. november 1983, ‎87 år gammel, i Santa Barbara County, California, USA.
Ernest Baxter Blanck‎, ‎ca. 57 år gammel, giftet seg med Josephine Clara Smith,‎ ‎ca. 39 år gammel, ca. ‎1935.

132.  EDITH PAULINA BLANCK‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎23. oktober 1879, i Dunedin, Otago, New Zealand, som datter av Charles Ernest Blanck‎ og Maren Johanne Hansdatter‎. I ‎1894, ‎ca. 14 år gammel, var Student i Seattle, King County, Washington, USA. Hun døde den ‎21. september 1908, ‎28 år gammel, i Seattle, King County, Washington, USA.
133.  HERBERT SURR WHITTARD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. juli 1874, i Whitchurch, Herefordshire, England, UK.
Herbert Surr Whittard,‎ ‎ca. 28 år gammel, giftet seg med Edith Paulina Blanck‎, ‎ca. 23 år gammel, ca. ‎1903.

134.  EMILIE MARIE OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎30. desember 1888, i Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Ole Olsen Lund‎ og Anna Sofie Kristiansen‎. I ‎1910, ‎ca. 21 år gammel, var Tjenestepike med Lege og tannlege Johan Rygge i Frogner, Oslo, Norge, og hun var bosatt i Frogner, Oslo, Norge. Hun døde (Mavekatarh) den ‎27. mai 1917, ‎28 år gammel, i St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
135.  GEORG CHARLES WALDEMAR LOHMANN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns partner) ble født i ‎1884, i Danmark.
Georg Charles Waldemar Lohmann‎ og Emilie Marie Olsdatter‎ fikk en sønn:
Charles Willi Lohmann‎ i 1911

136.  ANNA OVIDIA OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎10. oktober 1891, i Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Ole Olsen Lund‎ og Anna Sofie Kristiansen‎. Hun døde den ‎19. februar 1968, ‎76 år gammel, i Oslo, Norge. Hun ble gravlagt ca. ‎mars 1968 i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
137.  MARTINUS ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎15. januar 1884, i Bolmen, Rindal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den ‎29. september 1941, ‎57 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Martinus Andersen,‎ ‎38 år gammel, giftet seg med Anna Ovidia Olsdatter‎, ‎30 år gammel, den ‎5. april 1922 i Betafo, Vakinankaratra, Madagascar. De fikk seks barn:
Synnøve Vik‎ i 1923
Ingeborg Vik‎ i 1924
Solveig Vik‎ i 1925
Anders Gregorius Vik‎ i 1926
Astrid Vik‎ i 1928
Einar Gotfred Vik‎ i 1929

138.  ANKER EMIL OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎7. oktober 1896, i Trosvik, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Ole Olsen Lund‎ og Anna Sofie Kristiansen‎. Han døde den ‎23. juli 1897, ‎som spedbarn, i Trosvik, Glemmen, Østfold, Norge.

139.  CARL EIVIND LUND‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎1. mai 1900, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Ole Olsen Lund‎ og Karoline Gundrosdatter‎. Han døde den ‎1. desember 1975, ‎75 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Carl Eivind. ‎ Konfirmasjon den ‎9. mai 1915,‎ 15 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
140.  SIGRID HELENE ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎7. desember 1911, i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎2001, ‎ca. 89 år gammel, var hun bosatt i Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun døde den ‎10. mai 2004, ‎92 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Carl Eivind Lund‎, ‎49 år gammel, giftet seg med Sigrid Helene Andersen,‎ ‎37 år gammel, den ‎30. juli 1949 i Glemmen, Østfold, Norge. De fikk en datter:
Karin Lund‎ i 1951

141.  KIRSTINE MARIE LUND‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎29. oktober 1902, i Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Ole Olsen Lund‎ og Karoline Gundrosdatter‎. Hun døde den ‎20. desember 1991, ‎89 år gammel, i Oslo, Norge. Hun ble gravlagt den ‎27. desember 1991 i Østre Krematorium, Gamle Oslo, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Kirstine Marie. ‎ Konfirmasjon den ‎13. mai 1917,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
142.  HENRY WILLIAM HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns ektemann) ble født den ‎11. april 1901, i Borge, Østfold, Norge. Han døde den ‎10. april 1944, ‎42 år gammel, i Sachsenhausen, Oranienburg, Brandenburg, Tyskland.
Henry William Hansen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Kirstine Marie Lund‎, ‎25 år gammel, den ‎29. oktober 1927 i Kristiansand, Vest-Agder, Norge. De fikk en sønn:
Sten Hansen‎ i 1928

143.  ASBJØRN WILLIAM LUND‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarn) ble født den ‎15. september 1905, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Ole Olsen Lund‎ og Karoline Gundrosdatter‎. Han døde i ‎1955, ‎ca. 49 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Asbjørn William. ‎ Konfirmasjon den ‎9. mai 1920,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
144.  OLIVIA NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars søskenbarns hustru) ble født den ‎12. mai 1905, i Sarpsborg, Østfold, Norge. Hun døde den ‎13. august 1987, ‎82 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Asbjørn William Lund‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Olivia Nilsen,‎ ‎22 år gammel, den ‎26. desember 1927 i Sarpsborg, Østfold, Norge.

145.  DØDFØDT ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎19. oktober 1872, i Fredrikstad, Østfold, Norge, av Michael Eriksen‎ og Elen Andrea Olsdatter‎.

146.  DØDFØDT ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎26. november 1873, i Glemmen, Østfold, Norge, av Michael Eriksen‎ og Elen Andrea Olsdatter‎.

147.  HANS LUDVIG EMIL ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎5. oktober 1875, i Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Michael Eriksen‎ og Else Katrine Nielsen Lorentzen‎. Han døde den ‎17. september 1934, ‎58 år gammel, i Frogner, Oslo, Norge. Han ble gravlagt den ‎3. oktober 1934 i Vestre gravlund, Ullern, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hans Ludvig Emil. ‎ Konfirmasjon den ‎6. oktober 1889,‎ 14 år gammel, i Gamlebyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Hans Ludvig Emil Eriksen. ‎ Se: Foto 71.
148.  INGA HARRIET LOUISE CHRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎17. november 1876, i St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Hun døde den ‎22. desember 1969, ‎93 år gammel, i Oslo, Norge.
Hans Ludvig Emil Eriksen‎, ‎32 år gammel, giftet seg med Inga Harriet Louise Christiansen,‎ ‎31 år gammel, den ‎20. juli 1908 i Frogner kirke, Frogner, Oslo, Norge. De fikk to sønner:
Hans Ludvig Eriksen‎ i 1911
Odd Reidar Eriksen‎ i 1913

149.  ERIKKA CHRISTIANE ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn), også definert som Erika Kristiane, ble født den ‎6. oktober 1877, i Wesselsgt. 1, St. Hanshaugen, Oslo, Norge, som datter av Michael Eriksen‎ og Else Katrine Nielsen Lorentzen‎. Hun ble døpt den ‎13. januar 1878,‎ i Gamle Aker kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. I ‎1892, ‎ca. 14 år gammel, var hun bosatt i Oslogt. 45, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Hun døde (Leverkreft og brystkreft) den ‎26. november 1927, ‎50 år gammel, i Slemdal, Vestre Aker, Oslo, Norge. Erikka Christiane‎ ble gravlagt den ‎1. desember 1927 i Vestre gravlund, Ullern, Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Erikka Christiane. ‎ Konfirmasjon den ‎24. april 1892,‎ 14 år gammel, i Gamlebyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge.
Tre bilder relatere til Erikka Christiane Eriksen. ‎ Se: Bilder 72-74.
150.  BIRGER SØRENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født i ‎1873, i Fredrikstad, Østfold, Norge. I ‎1907, ‎ca. 34 år gammel, var Disponent for Trelastkompani i Madrid, Madrid, Spania, og han var bosatt i Madrid, Madrid, Spania. Han døde (Tyfus) den ‎24. juni 1910, ‎ca. 36 år gammel, i Madrid, Madrid, Spania.
Dette bildet relatert til Birger Sørensen. ‎ Se: Foto 75.
Birger Sørensen,‎ ‎ca. 34 år gammel, giftet seg med Erikka Christiane Eriksen‎, ‎30 år gammel, den ‎14. oktober 1907 i Vestre Aker Kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk to barn:
Erik Sørensen‎ i 1908
Birgit Else Sørensen‎ i 1910

151.  AAGOT MARIE ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎10. august 1881, i Uranienborg, Frogner, Oslo, Norge, som datter av Michael Eriksen‎ og Else Katrine Nielsen Lorentzen‎. Hun ble døpt den ‎11. september 1881,‎ i Uranienborg kirke, Frogner, Oslo, Norge. Hun døde (Peritoneal tuberculose) den ‎11. januar 1903, ‎21 år gammel, i Thomas Heftyesgt. 57, Frogner, Oslo, Norge. Hun ble gravlagt den ‎16. januar 1903 i Vestre gravlund, Ullern, Oslo, Norge.
To bilder relatere til Aagot Marie Eriksen. ‎ Se: Bilder 76-77.

152.  MINA KRISTINE GUNDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎8. august 1864, i Stene, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Gunder Monsen‎ og Elen Dorthea Eriksdatter‎. Mina Kristine‎ var bosatt i Vikene, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde i ‎1960, ‎ca. 95 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
153.  JOHAN OLAUS OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎14. desember 1864, i Vikene, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎29. juli 1916, ‎51 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Johan Olaus Olsen,‎ ‎22 år gammel, giftet seg med Mina Kristine Gundersdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎23. september 1887 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Gunda Olava Fjeldly‎ i 1888
Anton Bernhard Fjeldly‎ i 1890
Johan Kristian Fjeldly‎ i 1892
Helga Lovise Fjeldly‎ i 1894
Gunnar Fjeldly‎ i 1896
Elise Dorthea Fjeldly‎ i 1898
Ole Fredrik Fjeldly‎ i 1901
Hjalmar Theodor Fjeldly‎ i 1903
Margit Olivia Fjeldly‎ i 1911
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Fjeldly, Vikene, Onsøy, Østfold, Norge, når Johan Olaus‎ var ‎45 år gammel og Mina Kristine‎ var ‎45 år gammel.
154.  NIKOLINE OLAVA GUNDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎24. oktober 1866, i Stene, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Gunder Monsen‎ og Elen Dorthea Eriksdatter‎. Ca. ‎1880, ‎ca. 13 år gammel, var Ansatt med Hankø Bad i Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎3. oktober 1959, ‎92 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Nikoline Olava Gundersdatter. ‎ Se: Foto 78.

155.  KAROLINE EMILIE GUNDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎30. september 1869, i Stene lille, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Gunder Monsen‎ og Elen Dorthea Eriksdatter‎. Hun døde den ‎23. desember 1959, ‎90 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

156.  EDVART IVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn), også definert som Edvard Hauge, ble født den ‎5. juli 1871, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Iver Jensen‎ og Thorine Petrea Eriksdatter‎. I ‎1895, ‎ca. 23 år gammel, var Politikonstabel. I ‎1900, ‎ca. 28 år gammel, var Vaktmester med Qvams skole i Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 38 år gammel, var Vaktmester med Kristiania kommune i Vahl skole, Gamle Oslo, Oslo, Norge. I ‎1923, ‎ca. 51 år gammel, var Vaktmester med Kristiania kommune i Vahl skole, Gamle Oslo, Oslo, Norge. I ‎1928, ‎ca. 56 år gammel, var Vaktmester med Vahl skole. I ‎1929, ‎ca. 57 år gammel, var han bosatt i Vahl skole, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Edvart‎ døde den ‎4. april 1958, ‎86 år gammel, i Oslo, Norge.
Edvart‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Hilda Olava Henningsen‎ og Mary Elfrida Svendsen‎.
157.  HILDA OLAVA HENNINGSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎6. desember 1867, i Oslo, Norge. Hun døde den ‎21. november 1926, ‎58 år gammel, i Vahl skole, Gamle Oslo, Oslo, Norge.
Edvart Iversen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Hilda Olava Henningsen,‎ ‎28 år gammel, den ‎15. desember 1895 i Uranienborg kirke, Frogner, Oslo, Norge. De fikk en sønn:
Lars Kristian Hauge‎ i 1901
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Oslo, Norge, når Edvart‎ var ‎28 år gammel og Hilda Olava‎ var ‎32 år gammel; Residence i ‎1910, i Gamle Oslo, Oslo, Norge, når Edvart‎ var ‎38 år gammel og Hilda Olava‎ var ‎42 år gammel; Residence i ‎1923, når Edvart‎ var ‎51 år gammel og Hilda Olava‎ var ‎55 år gammel.
158.  MARY ELFRIDA SVENDSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎15. januar 1887, i Oslo, Norge. I ‎1900, ‎ca. 13 år gammel, var hun bosatt i Oslo, Norge. Hun døde den ‎15. februar 1972, ‎85 år gammel, i Oslo, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Mary Elfrida. ‎ Lysning til ekteskap den ‎7. juni 1928,‎ 41 år gammel, i Frogner kirke, Frogner, Oslo, Norge.
Mary Elfrida‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Ole Herman Marcussen‎ og Edvart Iversen‎.
Ole Herman Marcussen,‎ ‎35 år gammel, giftet seg med Mary Elfrida Svendsen,‎ ‎20 år gammel, den ‎28. mars 1907 i Kampen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge. De fikk seks barn:
Edle Hermana Marcussen‎ i 1908
Bodil Marcussen‎ i 1910
Kjell Stang Marcussen‎ i 1913
Erna Otilie Marcussen‎ i 1914
Herman Stang Marcussen‎ i 1917
Kristen Ingvald Stang Marcussen‎ i 1921
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Oslo, Norge, når Ole Herman‎ var ‎38 år gammel og Mary Elfrida‎ var ‎23 år gammel; Residence i ‎1923, i Oslo, Norge, når Ole Herman‎ var ‎51 år gammel og Mary Elfrida‎ var ‎36 år gammel.
Edvart Iversen‎, ‎56 år gammel, giftet seg med Mary Elfrida Svendsen,‎ ‎41 år gammel, i ‎mai 1928 i Frogner kirke, Frogner, Oslo, Norge.
159.  JULIANE PETRINE IVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎3. november 1872, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Iver Jensen‎ og Thorine Petrea Eriksdatter‎. Den ‎20. november 1902, ‎30 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 37 år gammel, var hun bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. I ‎1929, ‎ca. 56 år gammel, var hun bosatt i USA. I ‎1930, ‎ca. 57 år gammel, var Juliane Petrine‎ bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Den ‎27. oktober 1932, ‎59 år gammel, var hun bosatt i 428 1/2 Clinton Street, Brooklyn, Kings, New York, USA. Den ‎27. oktober 1932, ‎59 år gammel, innvandret hun til New York, USA. Juliane Petrine‎ døde den ‎1. mai 1954, ‎81 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA.
Dette bildet relatert til Juliane Petrine Iversdatter. ‎ Se: Foto 79.
160.  CHRISTIAN ABRAHAMSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎22. juni 1869, i Åsgårdstrand, Horten, Vestfold, Norge. Den ‎27. oktober 1932, ‎63 år gammel, var han bosatt i 428 1/2 Clinton Street, Brooklyn, Kings, New York, USA. Den ‎27. oktober 1932, ‎63 år gammel, innvandret han til New York, USA. Han døde den ‎21. oktober 1960, ‎91 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA.
Christian Abrahamsen,‎ ‎33 år gammel, giftet seg med Juliane Petrine Iversdatter‎, ‎30 år gammel, den ‎20. juni 1903 i Brooklyn, Kings, New York, USA. De fikk tre barn:
Arnold Abrahamsen‎ i 1903
Mamie Abrahamsen‎ i 1904
Dorothy Abrahamsen‎ i 1915

161.  NIELS CHRISTIAN IVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎28. oktober 1874, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Iver Jensen‎ og Thorine Petrea Eriksdatter‎. I ‎1929, ‎ca. 54 år gammel, var han bosatt i Ålestranden, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎29. desember 1957, ‎83 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
162.  RAGNA GEORGINE JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎28. november 1873, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎25. oktober 1962, ‎88 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Niels Christian Iversen‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Ragna Georgine Johansen,‎ ‎26 år gammel, den ‎18. august 1900 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Johan Ingvald Iversen‎ i 1900
Petra Kamilla Iversen‎ i 1901

163.  ELEN MARIE IVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎27. november 1876, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Iver Jensen‎ og Thorine Petrea Eriksdatter‎. Hun døde den ‎28. november 1926, ‎50 år gammel, i Lahellemoen, Glemmen, Østfold, Norge.
Elen Marie‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Johan Ludvig Johannesen‎ og Adolf Kristiansen‎.
164.  JOHAN LUDVIG JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎10. september 1877, i Sannesund, Sarpsborg, Østfold, Norge. Han døde (Drukning i sjøen. Død i New York) den ‎26. desember 1910, ‎33 år gammel, i New York, USA.
Johan Ludvig Johannesen,‎ ‎21 år gammel, giftet seg med Elen Marie Iversdatter‎, ‎21 år gammel, den ‎16. oktober 1898 i Glemmen nye kirke, Glemmen, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Jens Ingvald Johannesen‎ i 1899
Sverre Eugen Johannesen‎ i 1901
Ivar Johannes Johannesen‎ i 1905
Martha Johanne Johannesen‎ i 1907
165.  ADOLF KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født i ‎1887, i Dalsland, Västra Götaland, Sverige.
Adolf Kristiansen,‎ ‎ca. 24 år gammel, giftet seg med Elen Marie Iversdatter‎, ‎35 år gammel, den ‎22. juni 1912 i Glemmen nye kirke, Glemmen, Østfold, Norge. De fikk to barn:
John Kristiansen‎ (estimert) st1912
Borghild Kristiansen‎ (estimert) st1915

166.  JENS EMIL IVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎4. juni 1880, i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Iver Jensen‎ og Thorine Petrea Eriksdatter‎. I ‎1929, ‎ca. 49 år gammel, var han bosatt i Canada.

167.  SIGNE MARIE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎5. desember 1891, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Edvard Olavusen‎ og Caroline Sophie Hansdatter‎. I ‎1891, ‎som spedbarn, var hun bosatt i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1911, ‎ca. 19 år gammel, var hun bosatt i 103 Evelyn Street, Deptford, Greenwich, London, UK. Hun døde den ‎17. april 1972, ‎80 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Signe Marie Hansen. ‎ Se: Foto 80.
168.  SIGURD EDVARD SCHADE‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎5. januar 1883, i Alvim, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Severin Bertram Schade‎ og Julie Karoline Johansen. ‎ Etter ‎1907, ‎eldre enn 24 år, var Maskinoffiser til sjøs i Fredrikstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎16. juni 1970, ‎87 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Sigurd Edvard Schade,‎ ‎ca. 30 år gammel, giftet seg med Signe Marie Hansen‎, ‎ca. 21 år gammel, i ‎1913 i St Olave's Church, Bermondsey, Southwark, London, UK. De fikk tre barn:
Knut H Schade‎ i 1914
Kari Schade‎ i 1917
Berit Schade‎ i 1918

169.  MARIE JOHANNE OLAUSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎8. desember 1891, i Rød, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. Marie Johanne‎ var bosatt i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde den ‎1. april 1962, ‎70 år gammel, i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.
Dette bildet relatert til Marie Johanne Olausen. ‎ Se: Foto 81.
170.  HANS AUGUST JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎2. juni 1873, i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Hans August‎ var Overgraver. Han døde den ‎15. november 1953, ‎80 år gammel, i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble gravlagt den ‎23. november 1953 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Hans August. ‎ Lysning til ekteskap den ‎3. mars 1947,‎ 73 år gammel, i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.
Hans August Johnsen,‎ ‎eldre enn 73 år, giftet seg med Marie Johanne Olausen‎, ‎eldre enn 55 år, etter ‎3. mars 1947.
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Ekteskap den ‎3. mars 1947, i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, når Hans August‎ var ‎73 år gammel og Marie Johanne‎ var ‎55 år gammel.
171.  OLGA THERESE OLAUSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎28. mars 1893, i Okseviken Gnr 53/3, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. Olga Therese‎ var Jordmor. Hun døde den ‎1. februar 1993, ‎99 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Olga Therese. ‎ 70 år den ‎28. mars 1968,‎ 75 år gammel, i Gressvik, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Olga Therese Olausen. ‎ Se: Bilder 82-83.
172.  JENS OLIVER MARTINSEN TVETE‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎26. mai 1887, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 4 år gammel, var han bosatt i Hauge (Haua), Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 23 år gammel, var han bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎13. januar 1974, ‎86 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Jens Oliver Martinsen. ‎ Religion: Metodist i ‎1887,‎ som spedbarn.
Jens Oliver Martinsen‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Olga Therese Olausen‎ og Ellen Marie Ukjent.‎
Jens Oliver Martinsen Tvete,‎ ‎73 år gammel, giftet seg med Olga Therese Olausen‎, ‎67 år gammel, ca. ‎januar 1961 (estimert) i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Jens Oliver Martinsen Tvete‎ giftet seg med Ellen Marie Ukjent. ‎De fikk fem barn:
Margit Martinsen‎ i 1910
John Martinsen‎ i 1912
Gunnar Martinsen‎ i 1914
Ester Martinsen‎ i 1919
Ruth Martinsen‎ i 1922
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1925, i Slevik, Onsøy, Østfold, Norge, når Jens Oliver Martinsen‎ var ‎38 år gammel og Ellen Marie‎ var ‎38 år gammel.
173.  PETRA JULIANE OLAUSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎8. juli 1894, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. Hun døde (Blindtarmbetennelse) den ‎2. september 1911, ‎17 år gammel, i Åsgårdstrand, Horten, Vestfold, Norge.
Dette bildet relatert til Petra Juliane Olausen. ‎ Se: Foto 84.

174.  OLAUS ANDREAS OLAUSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎5. juni 1896, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. Han døde (Mavesykdom) den ‎12. desember 1906, ‎10 år gammel, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge.
To bilder relatere til Olaus Andreas Olausen. ‎ Se: Bilder 82 og 85.

175.  EMILIE HELENE OLAUSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎15. desember 1897, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. I ‎1933, ‎ca. 35 år gammel, var hun bosatt i Welhavensgt. 3, Frogner, Oslo, Norge. I ‎1945, ‎ca. 47 år gammel, var hun bosatt i Mauritz Hansensgt. 1, Frogner, Oslo, Norge. I ‎1947, ‎ca. 49 år gammel, var hun bosatt i Kråkerøy, Østfold, Norge. Emilie Helene‎ døde den ‎31. mai 1988, ‎90 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎9. juni 1988 i Kråkerøy kirke, Kråkerøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Emilie Helene Olausen. ‎ Se: Foto 86.
176.  HERMAN MARKUS ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎19. mai 1888, i Smertu, Kråkerøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Eriksen‎ og Malene Eriksen. ‎ Han døde i ‎1960, ‎ca. 72 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge.
Herman Markus‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Halvora Jensdatter‎ og Emilie Helene Olausen‎.
Herman Markus Eriksen,‎ ‎23 år gammel, giftet seg med Halvora Jensdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎16. januar 1912.
Herman Markus Eriksen,‎ ‎59 år gammel, giftet seg med Emilie Helene Olausen‎, ‎49 år gammel, den ‎18. oktober 1947 i Kråkerøy, Østfold, Norge.

177.  OLAVES KRISTIAN THEODOR OLAUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎4. september 1909, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Martin Olavusen‎ og Theodora Marie Andreasdatter‎. Olaves Kristian Theodor‎ var bosatt i Tvedestrand, Aust-Agder, Norge (1)). I ‎1938, ‎ca. 28 år gammel, var Cand. Mag., og han var bosatt i Oslo, Norge. I ‎1950, ‎ca. 40 år gammel, var Lektor ved Katedralskolen i Oslo, og han var bosatt i Sofienberggate 59a 4. etg, Grünerløkka, Oslo, Norge. Olaves Kristian Theodor‎ døde den ‎13. januar 1999, ‎89 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Olaves Kristian Theodor. ‎ Konfirmasjon den ‎6. desember 1925,‎ 16 år gammel, i Tøyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge; Lysning til ekteskap den ‎28. september 1938,‎ 29 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Olaves Kristian Theodor Olaussen. ‎ Se: Foto 87.
178.  JORUNN LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎24. juli 1914, i Åle, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎27. juni 1999, ‎84 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Jorunn Larsen. ‎ Se: Foto 88.
Olaves Kristian Theodor Olaussen‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Jorunn Larsen,‎ ‎24 år gammel, ca. ‎november 1938 (estimert) i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to døtre:
Turid Olaussen‎ i 1940
Astrid Olaussen‎ i 1945

179.  NILS OLAUS PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn), også definert som Nils Kolberg, ble født den ‎19. oktober 1891, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Nils Olaus‎ var bosatt i Hunan, Kina (1)). Han var bosatt i Fredrikstad, Østfold, Norge (2)). I ‎1919, ‎ca. 27 år gammel, var Misjonsprest i Kina. Nils Olaus‎ døde den ‎7. februar 1989, ‎97 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Tre bilder relatere til Nils Olaus Paulsen. ‎ Se: Bilder 89-91.
Nils Olaus Paulsen,‎ ‎30 år gammel, giftet seg med Helga Lovise Fjeldly,‎ ‎27 år gammel, den ‎21. januar 1922 i Kina. De fikk to barn:
Johannes Kolberg‎ i 1925
Johanne Margrethe Kolberg‎ i 1926

180.  KAREN MARIE PAULSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎31. mars 1893, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Karen Marie‎ var bosatt i Borre, Horten, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎17. mars 1995, ‎101 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.
Dette bildet relatert til Karen Marie Paulsdatter. ‎ Se: Foto 92.

181.  JOHANNES PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎24. mars 1895, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Han døde i ‎1897, ‎ca. 2 år gammel.
Følgende informasjon er også registrert for Johannes. ‎ Død(?) den ‎15. februar 1897,‎ 1 år gammel, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge.

182.  PETRA JOHANNE PAULSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn), også definert som Kolberg, ble født den ‎24. april 1897, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Petra Johanne‎ var bosatt i Lovisenberg, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. I ‎1923, ‎ca. 26 år gammel, var hun bosatt i St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Hun var Diakonisse. Petra Johanne‎ døde den ‎27. november 1988, ‎91 år gammel, i St. Hanshaugen, Oslo, Norge. Hun ble gravlagt den ‎5. desember 1988 i Lovisenberg kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Petra Johanne Paulsdatter. ‎ Se: Foto 93.

183.  MARTHA SOFIE KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎16. april 1899, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Martha Sofie‎ var bosatt i Viggbyholm, Täby, Stockholms län, Sverige. Hun døde den ‎29. november 1978, ‎79 år gammel, i Johanneshov, Enskede, Stockholms län, Sverige.
Dette bildet relatert til Martha Sofie Kolberg. ‎ Se: Foto 94.
184.  AXEL ERHARD ALMSTRØM‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns ektemann) ble født den ‎7. juni 1894, i Hammar, Askersund, Ørebro, Sverige. Han døde den ‎2. november 1952, ‎58 år gammel, i Täby, Stockholms län, Sverige.
Axel Erhard Almstrøm‎ giftet seg med Martha Sofie Kolberg‎. De fikk to barn:
Edvard Almstrøm‎ i 1927
Signe Margaretha Almstrøm‎ i 1938

185.  JOHANNES KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎29. mars 1901, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Han ble døpt den ‎21. april 1901,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. Han var bosatt i Borre, Horten, Vestfold, Norge. Han var Byggmester. Johannes‎ døde i ‎1994, ‎ca. 93 år gammel, i Slagen, Sem, Vestfold, Norge.
Johannes‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Svea Andersson‎ og Magnhild Johanne Andreassen‎.
186.  SVEA ANDERSSON‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎8. juli 1898, i Uddevalla, Västra Götaland, Sverige. Hun døde den ‎6. februar 1985, ‎86 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.
Johannes Kolberg‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Svea Andersson,‎ ‎28 år gammel, den ‎30. november 1926 i Borre, Horten, Vestfold, Norge. De fikk en sønn:
Finn Oddmund Kolberg‎ i 1931
187.  MAGNHILD JOHANNE ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarns hustru) ble født den ‎27. oktober 1908, i Horten, Vestfold, Norge. Magnhild Johanne‎ var Damefrisør i Barkåker, Tønsberg, Vestfold, Norge. Hun døde i ‎1994, ‎ca. 85 år gammel, i Slagen, Sem, Vestfold, Norge.
Johannes Kolberg‎, ‎ca. 51 år gammel, giftet seg med Magnhild Johanne Andreassen,‎ ‎ca. 43 år gammel, i ‎1952 i Norge.

188.  SIGNE KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎2. mai 1902, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Hun ble døpt den ‎25. mai 1902,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1923, ‎ca. 21 år gammel, var Hushjelp i Frogner, Oslo, Norge, og hun var bosatt i Frogner, Oslo, Norge. I ‎1939, ‎ca. 37 år gammel, var hun bosatt i Lier Asyl, Lier, Buskerud, Norge. Signe‎ døde den ‎10. oktober 1981, ‎79 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Signe. ‎ Giftemål: Ingen kjent.

189.  BORGHILD KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎25. mai 1904, i Kolberg, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Borghild‎ var bosatt i Åssiden, Drammen, Buskerud, Norge. I ‎1910, ‎ca. 6 år gammel, var hun bosatt i Stavern, Larvik, Vestfold, Norge. I ‎1939, ‎ca. 35 år gammel, var hun bosatt i Lier Asyl, Lier, Buskerud, Norge. Borghild‎ døde den ‎23. februar 1960, ‎55 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Borghild. ‎ Giftemål: Ingen kjent.

190.  SIGURD KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎1. mars 1907, i Åsgården, Åsgårdstrand, Horten, Vestfold, Norge, som sønn av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Sigurd‎ var bosatt i Borre, Horten, Vestfold, Norge. Han døde den ‎14. desember 1976, ‎69 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.

191.  HELENE EMILIE KOLBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors søskenbarn) ble født den ‎22. mai 1909, i Åsgården, Åsgårdstrand, Horten, Vestfold, Norge, som datter av Paul Nilsen‎ og Olava Marie Olavusdatter‎. Helene Emilie‎ var bosatt i Borre, Horten, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎5. april 1973, ‎63 år gammel, i Borre, Horten, Vestfold, Norge.

192.  LUDVIG BERNHARD LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎10. november 1861, i Lundeby, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Lars Paulsen‎ og Grethe Augusta Nielsdatter‎.
193.  KAREN HELENE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎8. november 1849, i Våler, Østfold, Norge.
Ludvig Bernhard Larsen‎, ‎20 år gammel, giftet seg med Karen Helene Hansdatter,‎ ‎32 år gammel, den ‎26. desember 1881 i Moss, Østfold, Norge.

194.  ANNE CHRISTINE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎5. januar 1864, i Borge, Råde, Østfold, Norge, som datter av Lars Paulsen‎ og Grethe Augusta Nielsdatter‎.

195.  MARIE PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎20. juli 1877, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Lars Paulsen‎ og Grethe Augusta Nielsdatter‎.

196.  KRISTIAN PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎14. mai 1879, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Lars Paulsen‎ og Grethe Augusta Nielsdatter‎.

197.  AXEL PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. oktober 1883, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Lars Paulsen‎ og Grethe Augusta Nielsdatter‎.

198.  LUDVIG JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎4. desember 1870, i Borge, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Johan Peter Larsen‎ og Else Marie Paulsdatter‎. Han døde den ‎23. september 1871, ‎som spedbarn, i Borge, Råde, Østfold, Norge.

199.  PETRONELLE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎22. mars 1872, i Borge, Råde, Østfold, Norge, som datter av Johan Peter Larsen‎ og Else Marie Paulsdatter‎.
Følgende informasjon er også registrert for Petronelle. ‎ Konfirmasjon den ‎2. oktober 1887,‎ 15 år gammel, i Råde kirke, Råde, Østfold, Norge.

200.  ANNE SYVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎13. april 1870, i Lundeby, Råde, Østfold, Norge, som datter av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎.

201.  PETTER SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. februar 1872, i Hasle, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎.

202.  CAROLINE SYVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎26. mai 1875, i Botner, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎.

203.  THORA SYVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎28. november 1877, i Botner, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎.

204.  MARTIN SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎22. mars 1881, i Støtvik, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎. Han døde (Hjertetilfelle) den ‎25. mars 1887, ‎6 år gammel, i Støtvik, Rygge, Østfold, Norge.

205.  JULIE SOFIE SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎19. august 1884, i Støtvik, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Syver Paulsen‎ og Johanne Torbjørnsdatter‎.

206.  PEDER JOHAN PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎15. oktober 1911, i Braathudalen, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Syver Paulsen‎ og Fernanda Charlotte Johansdatter‎. Han døde den ‎20. januar 1993, ‎81 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
207.  MARY ELVIRA WESTIN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎13. januar 1913, i Spjærøy, Hvaler, Østfold, Norge. Hun døde den ‎20. mai 1985, ‎72 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
Peder Johan Paulsen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Mary Elvira Westin,‎ ‎22 år gammel, den ‎26. desember 1935.

208.  SIGVARD KOLBJØRN PAULSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎29. mai 1913, i Braathudalen, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Syver Paulsen‎ og Fernanda Charlotte Johansdatter‎. Han døde den ‎26. mars 1993, ‎79 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Sigvard Kolbjørn. ‎ Lysning til ekteskap den ‎30. november 1941,‎ 28 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
209.  HELGA ELIDA LIE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎21. mai 1911, i Rygge, Østfold, Norge. Hun døde den ‎24. desember 1981, ‎70 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.
Sigvard Kolbjørn Paulsen‎, ‎eldre enn 28 år, giftet seg med Helga Elida Lie,‎ ‎eldre enn 30 år, etter ‎30. november 1941 i Rygge, Østfold, Norge.

210.  GEORG HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎30. november 1876, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎. Han døde (Skarlagensfeber og Nyresygdom og Vattersot) den ‎3. november 1885, ‎8 år gammel, i Moss, Østfold, Norge.

211.  MARIE JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎13. mars 1879, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎. Den ‎27. august 1903, ‎24 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎8. september 1903, ‎24 år gammel, innvandret hun til New York, New York, USA.

212.  HILDA DAGMAR CHRISTINE JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎14. mars 1881, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎. Den ‎5. mai 1904, ‎23 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge.

213.  INGA MATHILDE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎5. november 1884, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎.

214.  HELGA VICTORIA JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎9. januar 1889, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎. Den ‎5. mai 1904, ‎15 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge.

215.  GEORG HANS HAAVENSKJOLD JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎4. mars 1891, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎. Den ‎5. mai 1904, ‎13 år gammel, utvandret han fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge.

216.  LILIAN JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født i ‎1896, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Jacob Johannesen‎ og Mina Paulsdatter‎.

217.  JOHAN MARTIN RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎8. oktober 1862, i Sørumstangen, Gjerdrum, Akershus, Norge, som sønn av Samuel Anton Baltzersen‎ og Maria Larsdatter‎. Han ble døpt den ‎23. november 1862,‎ i Gjerdrum kirke, Gjerdrum, Akershus, Norge. Han døde i ‎1947, ‎ca. 84 år gammel, i Luverne, Rock, Minnesota, USA.
218.  MATILDA L SUNDBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født i ‎mars 1869, i Sverige. Hun døde i ‎1939, ‎ca. 70 år gammel, i Luverne, Rock, Minnesota, USA.
Johan Martin Rustad‎, ‎ca. 31 år gammel, giftet seg med Matilda L Sundberg,‎ ‎ca. 25 år gammel, i ‎1894.

219.  ANDRINE RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎8. september 1865, i Rodeløkka, Grünerløkka, Oslo, Norge, som datter av Samuel Anton Baltzersen‎ og Maria Larsdatter‎.
220.  IRA B GASKILL‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født i Indiana, USA.
Ira B Gaskill‎ giftet seg med Andrine Rustad‎, ‎21 år gammel, den ‎30. mai 1887 i La Crosse, La Crosse, Wisconsin, USA.

221.  LEWIS RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som Otto Louis Rustad, ble født den ‎20. september 1870, i St. Ansgar, Mitchell County, Iowa, USA, som sønn av Samuel Anton Baltzersen‎ og Maria Larsdatter‎. Han døde den ‎13. mars 1912, ‎41 år gammel, i Austin, Mower County, Minnesota, USA.
222.  THERESA AGNES MCGRANE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎6. oktober 1872, i Howard, Iowa, USA. Hun døde den ‎17. mars 1969, ‎96 år gammel, i Austin, Mower County, Minnesota, USA.
Lewis Rustad‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Theresa Agnes McGrane,‎ ‎22 år gammel, den ‎24. juli 1895 i Dodge Center, Dodge, Minnesota, USA. De fikk fire barn:
Frances Donald Rustad‎ i 1898
Walter Rustad‎ i 1900
Gertrude Rustad‎ i 1902
Kathleen Euphrasia Rustad‎ i 1905

223.  IDA SOPHIE RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. september 1872, i Austin, Mower County, Minnesota, USA, som datter av Samuel Anton Baltzersen‎ og Maria Larsdatter‎.

224.  MAUDE RUSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født i ‎1878, i Austin, Mower County, Minnesota, USA, som datter av Samuel Anton Baltzersen‎ og Charlotte M Hill‎. Hun døde den ‎17. april 1918, ‎ca. 39 år gammel, i Austin, Mower County, Minnesota, USA.
225.  CARL JOHNSON‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎21. januar 1881, i Adams, Mower County, Minnesota, USA. Han døde i ‎1973, ‎ca. 92 år gammel, i Austin, Mower County, Minnesota, USA.
Carl‎ giftet seg tre ganger. Han ble gift med Maude Rustad‎, Deana Ruth Weber‎ og Lottie Mae Nall.‎
Carl Johnson,‎ ‎ca. 21 år gammel, giftet seg med Maude Rustad‎, ‎ca. 24 år gammel, ca. ‎1902. De fikk en datter:
Mauriene Johnson‎ i 1903
Carl Johnson,‎ ‎40 år gammel, giftet seg med Deana Ruth Weber,‎ ‎28 år gammel, den ‎4. august 1921 i Minnesota, USA. De fikk en datter:
Ruth Eloise Johnson‎
Carl Johnson,‎ ‎70 år gammel, giftet seg med Lottie Mae Nall‎ den ‎8. august 1951.

226.  OLAUS ANTHON JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎4. mai 1866, i Bjølsundeiet, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Johan Hendrich Engebrethsen‎ og Elen Oline Olsdatter‎. I ‎1891, ‎ca. 25 år gammel, var Dagarbeider. Han døde (Tæring) den ‎10. juli 1891, ‎25 år gammel, i Rekkestad, Rygge, Østfold, Norge.

227.  JANETTE JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎8. april 1868, i Rekkestad, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Johan Hendrich Engebrethsen‎ og Elen Oline Olsdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 32 år gammel, var hun bosatt i Kristian Augusts gate 13, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 42 år gammel, var hun bosatt i Kjeld Stubs gate 1, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.

228.  EDVARD JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎5. november 1872, i Bjølsundeiet, Rygge, Østfold, Norge, som sønn av Johan Hendrich Engebrethsen‎ og Elen Oline Olsdatter‎. I ‎1902, ‎ca. 29 år gammel, var han bosatt i Rådeskogen, Rygge, Østfold, Norge. Han døde (Hjertelammelse) den ‎23. november 1927, ‎55 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Edvard. ‎ Utmeldt av Statskirken den ‎5. mai 1898,‎ 25 år gammel, i Rygge kirke, Rygge, Østfold, Norge.
229.  JOSEPHINE SEVERINSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns partner) ble født den ‎25. februar 1877, i Rådeskogen, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Severin Johansen‎ og Caroline Gulbrandsdatter. ‎ Hun døde den ‎26. november 1953, ‎76 år gammel, i Rådeskogen, Rygge, Østfold, Norge.
Edvard Johansen‎ og Josephine Severinsdatter‎ fikk fem barn:
Johan Johansen‎ i 1901
Karl Johansen‎ i 1905
Ruth Johansen‎ i 1906
Anton Johansen‎ i 1909
Ester Johansen‎ i 1911

230.  EDVARD HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎16. desember 1874, i Grønland, Gamle Oslo, Oslo, Norge, som sønn av Paul Edvard Hansson‎ og Anne Marie Engebrethsdatter‎. Han døde den ‎14. januar 1876, ‎1 år gammel, i Grønland, Gamle Oslo, Oslo, Norge.

231.  JOHAN EDVARD HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎23. januar 1877, i Grønland, Gamle Oslo, Oslo, Norge, som sønn av Paul Edvard Hansson‎ og Anne Marie Engebrethsdatter‎. Den ‎12. september 1918, ‎41 år gammel, var Skipstømmermann med J.F.Duthie Co. i Seattle, King County, Washington, USA, og han var bosatt i Seattle, King County, Washington, USA. Den ‎18. juni 1932, ‎55 år gammel, var Skipsbygger i Seattle, King County, Washington, USA, og han var bosatt i Seattle, King County, Washington, USA. Han døde den ‎18. juni 1932, ‎55 år gammel, i Seattle, King County, Washington, USA.
Følgende informasjon er også registrert for Johan Edvard. ‎ Registrert til krigstjeneste WW1 den ‎12. september 1918,‎ 41 år gammel, i Seattle, King County, Washington, USA.
232.  UKJENT UKJENT‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru).
Johan Edvard Hansen‎ giftet seg med Ukjent Ukjent, ‎og de var skilt.

233.  HANS OSCAR HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎20. februar 1879, i Gamle Oslo, Oslo, Norge, som sønn av Paul Edvard Hansson‎ og Anne Marie Engebrethsdatter‎. Han ble døpt den ‎16. mars 1879,‎ i Oslo, Norge. Han døde den ‎27. oktober 1922, ‎43 år gammel, i Ullevål Universitetssykehus, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
234.  KAROLINE KRISTOFERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎2. desember 1877, i Glemmen, Østfold, Norge.
Hans Oscar Hansen‎, ‎21 år gammel, giftet seg med Karoline Kristofersen,‎ ‎22 år gammel, den ‎28. oktober 1900 i Oslo, Norge. De fikk syv barn:
Gunnar Karl Hedstrøm‎ i 1901
Harald Hedstrøm‎ i 1902
Gudrun Hedstrøm‎ i 1905
Olaf Asbjørn Hansen‎ i 1911
Lilli Marie Hansen‎ i 1913
Ragnhild Astrid Hansen‎ i 1916
Johan Anton Hansen‎ i 1919

235.  JOHANNE SOFIE PETTERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎18. august 1872, i St. Hanshaugen, Oslo, Norge, som datter av Johan Peter Svendsen‎ og Anne Marie Engebrethsdatter‎. I ‎1885, ‎ca. 12 år gammel, var hun bosatt i Grünerløkka, Oslo, Norge. I ‎1900, ‎ca. 27 år gammel, var hun bosatt i Frogner, Oslo, Norge. Hun døde den ‎28. april 1957, ‎84 år gammel, i Mysen, Eidsberg, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Johanne Sofie. ‎ Konfirmasjon den ‎18. mai 1887,‎ 14 år gammel, i Trefoldighetskirken, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Johanne Sofie Pettersen. ‎ Se: Foto 95.
236.  KRISTIAN MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎3. februar 1872, i Trøgstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎20. oktober 1920, ‎48 år gammel, i Haugland, Eidsberg, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Kristian Martinsen. ‎ Se: Foto 96.
Kristian Martinsen,‎ ‎29 år gammel, giftet seg med Johanne Sofie Pettersen‎, ‎29 år gammel, den ‎31. januar 1902 i Hærland kirke, Eidsberg, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Rut Agnete Høitomt‎ i 1902
Erling Martinius Høitomt‎ i 1904
Astri Høitomt‎ i 1905
Trygve Høitomt‎ i 1905
Harriet Høytomt‎ i 1907
Ingeborg M. Høitomt‎ i 1909
Eli Marie Høitomt‎ i 1911
Håkon Øystein Høitomt‎ i 1912
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Hærland, Eidsberg, Østfold, Norge, når Kristian‎ var ‎38 år gammel og Johanne Sofie‎ var ‎37 år gammel.
237.  HENRIK GEORG HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎12. september 1864, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎. Han døde den ‎10. april 1865, ‎som spedbarn, i Moss, Østfold, Norge.

238.  HANNA MATHILDE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎14. januar 1866, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎.

239.  HENRIK GEORG HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎25. mai 1868, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎.

240.  HENRIETTE JOSEFINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎8. juli 1870, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎.

241.  CAROLINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎7. september 1873, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎.

242.  HANS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎13. mars 1876, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Peter Engebrethsen‎ og Maren Andrea Gundersdatter‎.

243.  JANETTE PETRINE ARONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎23. januar 1873, i Halmstad, Rygge, Østfold, Norge, som datter av Aron Persen‎ og Mine Engebrethsdatter‎. Hun døde den ‎18. juni 1874, ‎1 år gammel, i Rygge, Østfold, Norge.

244.  ANNA REGINE KARLOTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som Anna Regine Ruud, ble født den ‎25. desember 1860, i Våler, Hedmark, Norge, som datter av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Hun døde den ‎9. juni 1935, ‎74 år gammel, i Lac Qui Parle county, Minnesota, USA.
245.  ARNT ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎11. oktober 1847, i Våler, Hedmark, Norge. I ‎april 1869, ‎21 år gammel, utvandret han fra Våler, Hedmark, Norge. Han døde den ‎19. mai 1915, ‎67 år gammel, i Lac Qui Parle county, Minnesota, USA.
Arnt Andreassen,‎ ‎ca. 30 år gammel, giftet seg med Anna Regine Karlotsdatter‎, ‎ca. 17 år gammel, ca. ‎1878.

246.  RAGNHILD CHRISTIANE KARLOTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som Ragnhild Christiane Ruud, ble født den ‎23. januar 1863, i Våler, Hedmark, Norge, som datter av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Hun døde før ‎1875, ‎yngre enn 11 år, i USA.

247.  PEDER WILHELM KARLOTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som Peder Wilhelm Ruud, ble født den ‎10. mars 1865, i Gravengen, Våler, Hedmark, Norge, som sønn av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Han døde før ‎1875, ‎yngre enn 9 år, i USA.

248.  ANNE CAROLINE SOFIE KARLOTSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som Anne Caroline Sofie Ruud, ble født den ‎12. mai 1867, i Gravengen, Våler, Hedmark, Norge, som datter av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Hun døde før ‎1875, ‎yngre enn 7 år, i USA.

249.  CHRISTIAN AUGUST KARLOTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn), også definert som August Christian Ruud, ble født den ‎9. mai 1869, i Kongsvinger, Hedmark, Norge, som sønn av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Han døde den ‎18. august 1962, ‎93 år gammel, i Marion county, Oregon, USA.

250.  CHARLES S RUUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født ca. ‎1871 (estimert), i USA, som sønn av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Han døde den ‎22. april 1954, ‎i Renton county, Washington, USA.

251.  PETER WILLIAM RUUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎23. august 1873, i USA, som sønn av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Han døde den ‎12. oktober 1921, ‎48 år gammel, i Seattle, King County, Washington, USA.

252.  RACHEL MARIE RUUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født ca. ‎1875 (estimert) som datter av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎. Hun døde den ‎8. januar 1929, ‎i Seattle, King County, Washington, USA.
253.  AUGUSTUS LIONEL BENNETT‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎28. juni 1875, i Wisconsin, USA. Han døde i ‎oktober 1958, ‎83 år gammel, i Duval county, Florida, USA.
Augustus Lionel Bennett,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Rachel Marie Ruud‎, ‎den ‎20. august 1899 i St. Croix county, Wisconsin, USA.

254.  WILLIAM RUUD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født ca. ‎1878 (estimert) som sønn av Karlot Pedersen‎ og Sophie Mathilde Rustad‎.

255.  WILLIAM AUGUST WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎22. februar 1871, i Halden, Østfold, Norge, som sønn av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. I ‎1903, ‎ca. 32 år gammel, var Sekretær i Medicinaldirektoratet, og han var bosatt i Briskebyveien 2, Frogner, Oslo, Norge. Han døde den ‎4. oktober 1922, ‎51 år gammel, i Diakonisseanstaltens sykehus, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
256.  MILLA OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎28. mars 1871, i Døli, Sør-Odal, Hedmark, Norge, som datter av Ole Larsen‎ og Lisbet Persdatter. ‎ I ‎1903, ‎ca. 32 år gammel, var hun bosatt i Parkveien 5, Frogner, Oslo, Norge. Hun døde den ‎27. mars 1958, ‎86 år gammel, i Oslo, Norge.
William August Wold‎, ‎32 år gammel, giftet seg med Milla Olsdatter,‎ ‎32 år gammel, den ‎2. august 1903 i Trefoldighetskirken, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk to barn:
Margaretha Wold‎ i 1904
Gunnar Wold‎ i 1908

257.  CHRISTIAN GUSTAV MARIUS WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. november 1872, i Halden, Østfold, Norge, som sønn av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. I ‎1902, ‎ca. 29 år gammel, var Toldassistent. I ‎1910, ‎ca. 37 år gammel, var Toldbetjent, og han var bosatt i Werenskjoldsgate 3, Fredrikstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎28. mars 1953, ‎80 år gammel, i Oslo, Norge.
258.  HANNA EMILIE HALVORSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎4. februar 1876, i Skjønhaug, Kråkstad, Akershus, Norge, som datter av Balzer Halvorsen‎ og Caroline Eriksen. ‎ I ‎1902, ‎ca. 26 år gammel, var Betjent i Fedevareforretning i Oslo, Norge. Hun døde den ‎27. september 1953, ‎77 år gammel, i Oslo, Norge.
Christian Gustav Marius Wold‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Hanna Emilie Halvorsen,‎ ‎26 år gammel, den ‎25. mai 1902 i Johannes kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk en datter:
Randi Wold‎ i 1903

259.  SIGRID ANNIE GUSTAVA WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎8. mars 1875, i Halden, Østfold, Norge, som datter av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. Hun døde den ‎6. september 1963, ‎88 år gammel, i Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Sigrid Annie Gustava Wold. ‎ Se: Foto 97.
260.  INGVALD FREDERIK JOHANNES JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns partner), også definert som Ingvald Frederik Johannes Hageler, ble født den ‎13. mars 1877, i Larvik, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Julius August Johnsen‎ og Julie Franziska Louise Moss. ‎ Han døde den ‎28. juni 1928, ‎51 år gammel, i Oslo, Norge.
Dette bildet relatert til Ingvald Frederik Johannes Johnsen. ‎ Se: Foto 98.
Ingvald Frederik Johannes Johnsen‎ og Sigrid Annie Gustava Wold‎ fikk tre barn:
Borghild Marie Wold Johnsen‎ i 1906
Gunnar Kaare Wold Johnsen‎ i 1908
Inger Sigrid Julie Wold‎ i 1913

261.  GUNDER RUSTAD WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. september 1877, i Damhaugen, Halden, Østfold, Norge, som sønn av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. Gunder Rustad‎ var Overtoldkontrollør. Han døde (Paralysis Cordis, plutselig død. (Det foreligger ingen mistenkelige omstendigheter)) den ‎7. mai 1922, ‎44 år gammel, i Frogner, Oslo, Norge.

262.  AUGUSTA MARIE WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎13. mars 1879, i Halden, Østfold, Norge, som datter av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. I ‎1910, ‎ca. 31 år gammel, var hun bosatt i Sarpsborg, Østfold, Norge.

263.  HELGA SOFIE WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎12. august 1881, i Festningsgata, Halden, Østfold, Norge, som datter av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎.

264.  RIKARD SIGURD OLAF WOLD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎5. april 1885, i Festningsgata, Halden, Østfold, Norge, som sønn av Gunne Olavesen‎ og Sibille Maria Rustad‎. Han døde den ‎3. oktober 1934, ‎49 år gammel, i Riga, Latvia.
265.  MIMI GUNDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎19. oktober 1901, i Langesund, Bamble, Telemark, Norge.
Rikard Sigurd Olaf Wold‎, ‎37 år gammel, giftet seg med Mimi Gundersen,‎ ‎20 år gammel, den ‎8. april 1922 i Trefoldighetskirken, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk to barn:
Bjørgulf Willy Rustad Wold‎ i 1924
Mimi Rustad Wold‎ i 1927

266.  MARIE AUGUSTA JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎25. mai 1876, i Toftesgt. 53, Grünerløkka, Oslo, Norge, som datter av John August Hansen‎ og Cecilie Pedersdatter‎. Hun døde den ‎13. oktober 1962, ‎86 år gammel, i Oslo, Norge.
267.  JØRGEN PEDER JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎4. juli 1875, i Oslo, Norge. Han døde den ‎6. desember 1956, ‎81 år gammel, i Oslo, Norge.
Jørgen Peder Johansen‎ giftet seg med Marie Augusta Johnsen‎. De fikk tre barn:
Marna Cecilie Johansen‎ i 1902
Thorbjørn Johansen‎ i 1903
Arne Johansen‎ i 1908

268.  HANS SIGVART JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎28. juli 1878, i Trefoldighetskirken, St. Hanshaugen, Oslo, Norge, som sønn av John August Hansen‎ og Cecilie Pedersdatter‎. I ‎1910, ‎ca. 31 år gammel, var han bosatt i Frogner, Oslo, Norge. Han døde den ‎31. mars 1939, ‎60 år gammel, i Oslo, Norge.
269.  JULIE HOLM‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎27. mai 1878. Hun døde den ‎3. april 1955, ‎76 år gammel, i Oslo, Norge.
Hans Sigvart Johnsen‎ giftet seg med Julie Holm.‎

270.  GERDA ANTONIE JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎12. mai 1882, i Etterstadgata 10, Gamle Oslo, Oslo, Norge, som datter av John August Hansen‎ og Cecilie Pedersdatter‎. Hun døde (Difteri) den ‎14. juli 1890, ‎8 år gammel, i Etterstadgata 10, Gamle Oslo, Oslo, Norge.

271.  JOHNNY ALBERT JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎15. desember 1884, i Etterstadgata 10, Gamle Oslo, Oslo, Norge, som sønn av John August Hansen‎ og Cecilie Pedersdatter‎. Han ble døpt den ‎11. januar 1885,‎ i Gamlebyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Han døde den ‎22. mai 1977, ‎92 år gammel, i Oslo, Norge.
272.  ANNA MARGRETHE ENGEBRETSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎8. april 1885, i Gamle Oslo, Oslo, Norge. Hun døde den ‎10. mai 1974, ‎89 år gammel, i Oslo, Norge.
Johnny Albert Johnsen‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Anna Margrethe Engebretsen,‎ ‎25 år gammel, den ‎12. august 1910 i Vålerenga kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge. De fikk tre barn:
Thore Rustad Johnsen‎ i 1912
Per Rustad Johnsen‎ i 1916
Ingrid Rustad Johnsen‎ i 1920

273.  HENRY THORALF JOHNSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. desember 1887, i Etterstadgata 10, Gamle Oslo, Oslo, Norge, som sønn av John August Hansen‎ og Cecilie Pedersdatter‎. Han ble døpt den ‎1. januar 1888,‎ i Gamlebyen kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge. Han døde den ‎7. mars 1964, ‎76 år gammel, i Oslo, Norge.

274.  SIGRID MARIE KRISTINE FINSTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎9. januar 1889, i St. Hanshaugen, Oslo, Norge, som datter av Ole Konrad Olsen‎ og Birthe Marie Julie Pedersdatter‎. Hun døde den ‎18. november 1962, ‎73 år gammel, i Oslo, Norge.
275.  WILLIAM BERNHOFF-JACOBSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎15. juli 1890.
William Bernhoff-Jacobsen,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Sigrid Marie Kristine Finstad‎, ‎30 år gammel, den ‎29. januar 1919 i Jakob kirke, Grünerløkka, Oslo, Norge. De fikk en datter:
Ann-Mari Bernhoff-Jacobsen‎ i 1919

276.  SIGURD KAMILLO ELLINGSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎22. oktober 1888, i Dammyra, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Emil Anton Ellingsen‎ og Hilma Oline Henriksdatter‎. Han ble døpt den ‎11. november 1888,‎ i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 2 år gammel, var han bosatt i Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 11 år gammel, var han bosatt i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1903, ‎ca. 14 år gammel, var Sjømann. I ‎1907, ‎ca. 18 år gammel, innvandret han til Australia. Den ‎21. februar 1921, ‎32 år gammel, var han bosatt i Point Cloates, Carnavon, W.A, Australia.
Følgende informasjon er også registrert for Sigurd Kamillo. ‎ Konfirmasjon den ‎19. april 1903,‎ 14 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge; Straff den ‎15. februar 1917,‎ 28 år gammel, i Adelaide, South Australia, Australia.

277.  ANNY EMILIE ELLINGSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎19. januar 1892, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Emil Anton Ellingsen‎ og Hilma Oline Henriksdatter‎. Hun ble døpt den ‎28. februar 1892,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 8 år gammel, var hun bosatt i Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 18 år gammel, var hun bosatt i Mørkassel, Sande, Vestfold, Norge. Anny Emilie‎ døde ca. ‎7. oktober 1947, ‎ca. 55 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Anny Emilie. ‎ Konfirmasjon den ‎30. september 1906,‎ 14 år gammel, i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.
278.  EINAR INGVALD GUNDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. mai 1892, i Glemmen, Østfold, Norge. Han døde den ‎12. juni 1962, ‎70 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Einar Ingvald‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Anny Emilie Ellingsen‎ og Sofie Lovise Olsen.‎
Einar Ingvald Gundersen,‎ ‎22 år gammel, giftet seg med Anny Emilie Ellingsen‎, ‎22 år gammel, den ‎12. august 1914 i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk en datter:
Else Alvilde Gundersen‎ i 1914
Einar Ingvald Gundersen,‎ ‎52 år gammel, giftet seg med Sofie Lovise Olsen,‎ ‎46 år gammel, den ‎26. august 1944 i Fredrikstad, Østfold, Norge.

279.  OLIVIA ELLINGSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎28. mai 1893, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Emil Anton Ellingsen‎ og Hilma Oline Henriksdatter‎. Hun ble døpt den ‎16. juli 1893,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 7 år gammel, var hun bosatt i Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge. Den ‎4. oktober 1908, ‎15 år gammel, var hun bosatt i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 17 år gammel, var Olivia‎ bosatt i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Olivia. ‎ Konfirmasjon den ‎4. oktober 1908,‎ 15 år gammel, i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

280.  RAKEL MATHIASDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. april 1864, i Halden, Østfold, Norge, som datter av Mathias Andersen‎ og Karen Oline Andersdatter‎. Hun døde den ‎18. januar 1917, ‎52 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
281.  OLAUS ALFRED CARLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født i ‎1862, i Fredrikstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎12. august 1937, ‎ca. 75 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Olaus Alfred Carlsen,‎ ‎ca. 22 år gammel, giftet seg med Rakel Mathiasdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎17. mars 1885 i Glemmen, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Sigurd Carlsen‎ i 1890
Karen Oline Karlsen‎ i 1893
Anne Helene Karlsen‎ i 1899

282.  ANDERS ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎2. november 1870, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Mathias Andersen‎ og Karen Oline Andersdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 29 år gammel, var han bosatt i Hassing, Glemmen, Østfold, Norge. Han døde den ‎29. juli 1946, ‎75 år gammel, i Frydenberg, Glemmen, Østfold, Norge.
283.  ESTER VICTORIA HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født i ‎1882, i Glemmen, Østfold, Norge. Hun døde i ‎1967, ‎ca. 85 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Anders Andersen‎, ‎39 år gammel, giftet seg med Ester Victoria Hansen,‎ ‎ca. 27 år gammel, den ‎27. februar 1910 i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk tre døtre:
Alfhild Eugenie Andersen‎ i 1907
Eli Viktoria Andersen‎ i 1910
Marry Alice Andersen‎ i 1913

284.  MARTIN ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎15. oktober 1872, i Apenesberg, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Mathias Andersen‎ og Karen Oline Andersdatter‎. Han ble døpt den ‎1. januar 1873,‎ i Glemmen gamle kirke, Glemmen, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Martin. ‎ Konfirmasjon den ‎17. april 1887,‎ 14 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.

285.  BERNHARD ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎13. november 1875, i Dammyra, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Mathias Andersen‎ og Karen Oline Andersdatter‎.

286.  BORGER ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎17. mars 1878, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Mathias Andersen‎ og Karen Oline Andersdatter‎. Han døde (Lungebetennelse) den ‎1. mai 1908, ‎30 år gammel, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.
287.  OLGA JACOBINE PETERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født i ‎1879, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun døde (Tæring) den ‎10. oktober 1906, ‎ca. 27 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Borger Andersen‎, ‎20 år gammel, giftet seg med Olga Jacobine Petersen,‎ ‎ca. 19 år gammel, den ‎7. juli 1898 i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Bernhard Andersen‎ i 1897
Sverre Andersen‎ i 1899
Rebekka Selima Andersen‎ i 1901
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Fredrikstad, Østfold, Norge, når Borger‎ var ‎22 år gammel og Olga Jacobine‎ var ‎21 år gammel.
288.  JOHAN MARENTIUS MATHIASEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎2. desember 1868, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Mathias Andersen‎ og Julie Emilie Johannesen‎.

289.  BERNT HENRIK MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎18. mars 1871, i Oppstad i Tune, Sarpsborg, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Han døde (Halsesyke) den ‎18. desember 1876, ‎5 år gammel, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge.

290.  EMIL MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎11. november 1873, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Han døde (Strupehoste) den ‎3. desember 1876, ‎3 år gammel, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge.

291.  KARL MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. februar 1876, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Han ble døpt den ‎13. april 1876,‎ i Tune, Østfold, Norge. Han døde den ‎9. juli 1936, ‎60 år gammel, i Rikshospitalet Pilestredet, St. Hanshaugen, Oslo, Norge.
292.  OLIVIA KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎3. november 1877, i Kongsvinger, Hedmark, Norge. Hun døde den ‎14. november 1936, ‎59 år gammel, i Tune, Østfold, Norge.
Karl Martinsen‎, ‎23 år gammel, giftet seg med Olivia Kristiansen,‎ ‎21 år gammel, den ‎15. september 1899 i Tune, Østfold, Norge. De fikk ti barn:
Kristian Martin Martinsen‎ i 1899
Agnes Martinsen‎ i 1901
Agnes Martinsen‎ i 1903
Sverre Martinsen‎ i 1905
Margit Martinsen‎ i 1907
Gunvor Martinsen‎ i 1910
Olav Martinsen‎ i 1912
Karl Martinsen‎ i 1914
Birger Martinsen‎ i 1916
Haldis Bergljot Martinsen‎ i 1919
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Berg, Greåker, Tune, Østfold, Norge, når Karl‎ var ‎34 år gammel og Olivia‎ var ‎32 år gammel.
293.  BERNT HENRIK MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎28. juni 1878, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Han ble døpt den ‎1. september 1878,‎ i Tune, Østfold, Norge. Han døde (Strupehoste) den ‎17. desember 1882, ‎4 år gammel, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge.

294.  BØRRE MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎12. juli 1881, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Den ‎17. juli 1902, ‎21 år gammel, utvandret han fra Michigan, USA.

295.  HENRIK MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. januar 1884, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎.

296.  RAGNA MARTINSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎9. juni 1886, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som datter av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Hun døde (Barselseng) den ‎9. februar 1920, ‎33 år gammel, i Tune, Østfold, Norge.
297.  JOHAN EDVIN PETTERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎18. september 1884, i Tune, Østfold, Norge.
Johan Edvin Pettersen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Ragna Martinsdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎25. februar 1909 i Tune kirke, Sarpsborg, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Magne Peder Pettersen‎ i 1909
Reidar Edvin Pettersen‎ i 1911
Dødfødt Pettersen‎ i 1920

298.  EMIL MARENTIUS MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. juli 1889, i Opstad-Kleven, Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Martin Hansen‎ og Anne Kirstine Børresdatter‎. Han ble døpt den ‎21. juli 1889,‎ i Tune, Østfold, Norge. Han døde den ‎25. desember 1949, ‎60 år gammel, i Tune, Østfold, Norge.

299.  PETRINE EMILIE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎28. januar 1874, i Opstadmoen i Tune, Sarpsborg, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Hun døde den ‎3. august 1955, ‎81 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
300.  OSCAR JULIUS PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎25. september 1873, i Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎5. august 1937, ‎63 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Oscar Julius Pedersen,‎ ‎23 år gammel, giftet seg med Petrine Emilie Antonsdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎29. november 1896 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire sønner:
Ragnvald Anker Pedersen‎ i 1897
Bjarne Maurensius Hovenskjold Pedersen‎ i 1898
John Trygve Pedersen‎ i 1900
Paul Eugen Pedersen‎ i 1903

301.  BERNT OLAF ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎3. juni 1875, i Opstadmoen i Tune, Sarpsborg, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Han døde den ‎10. januar 1947, ‎71 år gammel, i Borge, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Bernt Olaf Antonsen. ‎ Se: Foto 99.
302.  MATHILDE OLINE GUSTAVSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎9. januar 1870, i Moum, Borge, Østfold, Norge. Hun døde den ‎25. juli 1956, ‎86 år gammel, i Borge, Østfold, Norge.
Bernt Olaf Antonsen‎, ‎19 år gammel, giftet seg med Mathilde Oline Gustavsen,‎ ‎24 år gammel, den ‎14. oktober 1894 i Tune kirke, Sarpsborg, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Olga Elise Børresen‎ i 1895
Asbjørn Guttorm Børresen‎ i 1908

303.  ALBERT ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎10. februar 1877, i Nesberget, Rolvsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Han døde den ‎22. februar 1877, ‎som spedbarn, i Nesberget, Rolvsøy, Østfold, Norge.

304.  ANNA SOFIE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎9. juni 1878, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Hun døde den ‎25. desember 1959, ‎81 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge.
305.  HERMAN AUGUST PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎12. februar 1882, i Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎20. juni 1941, ‎59 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge.
Herman August Pedersen,‎ ‎20 år gammel, giftet seg med Anna Sofie Antonsdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎2. november 1902 i Glemmen nye kirke, Glemmen, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Fin Trygve Pedersen‎ i 1903
Magda Bodil Pedersen‎ i 1907
Petter Arve Pedersen‎ i 1908
Bjørn Torstein Pedersen‎ i 1910

306.  ASTRID EMILIE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎30. november 1880, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Den ‎17. januar 1913, ‎32 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge. Den ‎28. januar 1913, ‎32 år gammel, innvandret hun til New York, USA. I ‎1920, ‎ca. 39 år gammel, var hun bosatt i New Jersey, USA. Den ‎18. april 1927, ‎46 år gammel, var Astrid Emilie‎ bosatt i Brooklyn, Kings, New York, USA. Hun døde den ‎18. juli 1928, ‎47 år gammel, i Manhattan, New York County, New York, USA.

307.  JAKOB ARNFELT ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎22. april 1883, i Nesberget, Rolvsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Han døde den ‎8. april 1940, ‎56 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge.
308.  KITTY MARIE OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født i ‎1892, i Eidsberg, Østfold, Norge. Hun døde den ‎15. januar 1976, ‎ca. 83 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge.
Jakob Arnfelt Antonsen‎, ‎ca. 33 år gammel, giftet seg med Kitty Marie Olsen,‎ ‎ca. 24 år gammel, i ‎1916. De fikk tre barn:
Ragnhild Mary Børresen‎ i 1917
Jan Børresen‎ i 1926
Harriet Børresen‎ i 1928

309.  ALMA BIRGITTE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. mai 1885, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Hun ble døpt den ‎25. mai 1885,‎ i Tune, Østfold, Norge. Hun døde den ‎5. mars 1900, ‎14 år gammel, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge.

310.  PETER KASPER ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎25. oktober 1887, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Han ble døpt den ‎27. november 1887,‎ i Tune, Østfold, Norge. Han døde (Hovedpine) den ‎1. september 1894, ‎6 år gammel, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge.

311.  MARGIT ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎25. oktober 1891, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Hun døde den ‎9. oktober 1963, ‎71 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge.
312.  MARIUS FRITZNER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. juni 1883, i Sarpsborg, Østfold, Norge. Han døde den ‎13. august 1950, ‎67 år gammel, i Rolvsøy, Østfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎6. september 1950 i Rolvsøy, Østfold, Norge.
Marius Fritzner,‎ ‎34 år gammel, giftet seg med Margit Antonsdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎19. august 1917 i Fagerborg kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk en sønn:
Johannes Fritzner‎ i 1905

313.  ANTONIE KASPARA ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎18. februar 1895, i Nes, Rolvsøy, Østfold, Norge, som datter av Anthon Edvard Børresen‎ og Oline Bergitte Andreasdatter‎. Hun døde den ‎20. august 1963, ‎68 år gammel, i Skedsmo, Akershus, Norge.
314.  EINAR HJALMAR THORVALDSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. juli 1894, i Vestre Aker, Oslo, Norge. Han døde (Cancer verruce urinar) den ‎19. mars 1930, ‎35 år gammel, i Sentrum, Oslo, Norge.
Einar Hjalmar Thorvaldsen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Antonie Kaspara Antonsdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎24. juli 1919 i Vestre Aker Kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk tre barn:
Birgit Johanne Thorvaldsen‎ i 1923
Kjell Erik Thorvaldsen‎ i 1924
Kai Einar Thorvaldsen‎ i 1928

315.  BERNT ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎9. mars 1877, i Opstadmoen i Tune, Sarpsborg, Østfold, Norge, som sønn av Anders Børresen‎ og Berthe Marie Johansdatter‎.

316.  JUST ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎7. mai 1879, i Vallehellene, Rolvsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anders Børresen‎ og Berthe Marie Johansdatter‎.

317.  JENS ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎7. februar 1882, i Vallehellene, Rolvsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anders Børresen‎ og Berthe Marie Johansdatter‎. Han døde den ‎8. september 1882, ‎som spedbarn, i Nesberget, Rolvsøy, Østfold, Norge.

318.  GEORGA SOFIE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎31. august 1884, i Opstadmoen i Tune, Sarpsborg, Østfold, Norge, som datter av Anders Børresen‎ og Berthe Marie Johansdatter‎. Den ‎11. oktober 1900, ‎16 år gammel, utvandret hun fra Oslo havn, Sentrum, Oslo, Norge.

319.  KRISTIAN ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎19. juli 1894, i Greåker, Tune, Østfold, Norge, som sønn av Anders Børresen‎ og Johanne Marie Kristiansdatter‎. Han ble døpt den ‎12. august 1894,‎ i Tune, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 15 år gammel, var han bosatt i Alvim, Tune, Østfold, Norge. Han døde den ‎1. juni 1959, ‎64 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
320.  MAREN DORTHEA JOHANNESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru) ble født den ‎26. februar 1903, i Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun døde den ‎11. januar 1981, ‎77 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
Kristian Andersen‎, ‎42 år gammel, giftet seg med Maren Dorthea Johannesen,‎ ‎33 år gammel, den ‎1. august 1936 i Gamle Aker kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk to barn:
Ida Andersen‎
Tore Andersen‎

321.  SIGNE BERGLIOT ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎19. januar 1896, i Greåker, Tune, Østfold, Norge, som datter av Anders Børresen‎ og Johanne Marie Kristiansdatter‎. Hun ble døpt den ‎16. februar 1896,‎ i Tune, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 14 år gammel, var hun bosatt i Greåker vestre, Tune, Østfold, Norge.

322.  SIGRID JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎11. februar 1886, i Tune, Østfold, Norge, som datter av Johan August Hansen‎ og Helga Marie Børresdatter‎. Hun ble døpt den ‎4. april 1886,‎ i Tune, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 5 år gammel, var hun bosatt i Greåker, Tune, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 24 år gammel, var hun bosatt i Greåker, Tune, Østfold, Norge.

323.  ALMA JOSEPHINE KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født i ‎september 1885, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som datter av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Hun døde den ‎28. oktober 1953, ‎68 år gammel, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

324.  EMMA CHRISTINE KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎1. november 1886, i Minnesota, USA, som datter av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Hun døde den ‎13. mai 1973, ‎86 år gammel, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

325.  CARL LUDWIG KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎7. februar 1889, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som sønn av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Han døde den ‎23. november 1920, ‎31 år gammel, i Hennepin County, Minnesota, USA.
326.  ELLA J. MOE‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns hustru).
Carl Ludwig Krefting‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Ella J. Moe‎ den ‎9. september 1915 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA. De fikk to barn:
Albert R. Krefting‎ i 1916
Carol A. Krefting‎ i 1918

327.  LAURA THEODORA KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎6. september 1891, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som datter av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Hun døde den ‎10. september 1983, ‎92 år gammel, i Minneapolis, Anoka, Minnesota, USA.

328.  ALFRED FERDINAND KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎15. februar 1894, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som sønn av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Han døde den ‎21. juli 1982, ‎88 år gammel, i Minneapolis, Anoka, Minnesota, USA.

329.  CLARA ELEVINA KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎24. oktober 1896, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som datter av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Hun døde den ‎28. april 1994, ‎97 år gammel, i Peoria, Peoria County, Illinois, USA.
330.  RUSSEL L MAWHINNEY‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns ektemann).
Russel L Mawhinney‎ giftet seg med Clara Elevina Krefting‎, ‎45 år gammel, den ‎5. april 1942 i Ste Genevieve City, Ste Genevieve County, Missouri, USA.

331.  MATHILDA LEONORA KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎29. mai 1900, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som datter av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Hun døde den ‎18. februar 1978, ‎77 år gammel, i Minneapolis, Anoka, Minnesota, USA.

332.  ARTHUR SEWELL KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎7. januar 1905, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som sønn av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Han døde den ‎4. oktober 1975, ‎70 år gammel, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

333.  LAURITS W. KREFTING‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarn) ble født den ‎30. juli 1909, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, som sønn av Albert Krefting‎ og Anna Mellblom‎. Han døde den ‎18. november 1978, ‎69 år gammel, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.
334.  MABEL OLSSON‎ (‎Astrid Ellen‎s fars andre søskenbarns partner).
Laurits W. Krefting‎ og Mabel Olsson‎ fikk to barn:
Wayne Laurits Krefting‎ i 1950
Sandra Mae Krefting‎ i 1952

335.  AKSEL LUDVIG ANTHONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. oktober 1875, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

336.  JOHAN MARTINIUS ANTHONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎11. januar 1878, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

337.  RAGNA ALVILDE ANTHONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. desember 1881, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

338.  HANS RIKARD ANTHONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎31. oktober 1887, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

339.  HILDA MARIE ANTHONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎30. november 1890, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

340.  KLARA EMILIE ANTHONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎11. november 1893, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

341.  ANDERS BOLFRED ANTHONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎11. november 1893, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

342.  OLE HERMAN ANTHONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. juni 1896, i Nøkleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

343.  BERNT KRISTIAN ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎1. februar 1899, i Torp, Borge, Østfold, Norge, som sønn av Anthon Andersen‎ og Caroline Lauritzdatter‎.

344.  EMIL MARENTIUS ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. september 1879, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anders Gustaf Jansson‎ og Maren Anne Andersdatter‎. Han døde den ‎8. april 1955, ‎75 år gammel, i Rjukan, Tinn, Telemark, Norge.
345.  INGEBORG AANENSDATTER SAGEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎2. februar 1884, i Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder, Norge. Hun døde den ‎2. juli 1970, ‎86 år gammel, i Rjukan, Tinn, Telemark, Norge.
Emil Marentius Andersen‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Ingeborg Aanensdatter Sagen,‎ ‎21 år gammel, den ‎2. mai 1905 i Kristiansand, Vest-Agder, Norge. De fikk åtte barn:
Margit Johanne Ekeland‎ i 1905
Agnes Amalie Ekeland‎ i 1907
Borghild Elisabeth Ekeland‎ i 1908
Ragna Marie Ekeland‎ i 1910
Gustav Andreas Ekeland‎ i 1913
Aage Johan Ekeland‎ i 1914
Edith Ingeborg Ekeland‎ i 1916
Arne Olaf Ekeland‎ i 1918

346.  OLGA MARIE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎29. juli 1882, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Anders Gustaf Jansson‎ og Maren Anne Andersdatter‎. Hun døde den ‎19. desember 1970, ‎88 år gammel, i Drammen, Buskerud, Norge.
347.  MARTIN OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født i ‎1881, i Tangen, Drammen, Buskerud, Norge. Han døde (Hjertefeil) den ‎27. august 1921, ‎ca. 40 år gammel, i Drammen, Buskerud, Norge.
Martin Olsen,‎ ‎ca. 31 år gammel, giftet seg med Olga Marie Andersdatter‎, ‎30 år gammel, den ‎16. desember 1912 i Tangen, Drammen, Buskerud, Norge. De fikk fire barn:
Aage Andreas Olsen‎ i 1912
Aase Marie Olsen‎ i 1915
Ellen Margrethe Olsen‎ i 1918
Martin Anders Olsen‎ i 1920

348.  OLE ANTON ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. september 1885, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anders Gustaf Jansson‎ og Maren Anne Andersdatter‎. Han døde den ‎12. oktober 1957, ‎72 år gammel, i Drammen, Buskerud, Norge.
349.  HJØRDIS CATHRINE KNUDSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎19. oktober 1887, i Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge. Hun døde den ‎1. mars 1987, ‎99 år gammel, i Drammen, Buskerud, Norge.
Ole Anton Andersen‎, ‎28 år gammel, giftet seg med Hjørdis Cathrine Knudsen,‎ ‎26 år gammel, den ‎2. august 1914 i Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge. De fikk to barn:
Gerd Ekeland‎ i 1915
Roar Ekeland‎ i 1922

350.  JOHAN ARNT ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎7. mai 1888, i Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Anders Gustaf Jansson‎ og Maren Anne Andersdatter‎.

351.  DAVID ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. desember 1892, i Tangen, Drammen, Buskerud, Norge, som sønn av Anders Gustaf Jansson‎ og Maren Anne Andersdatter‎.

352.  LYDIA PETERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. september 1877, i Glemmen, Østfold, Norge, som datter av Alfred Emil Petersen‎ og Helene Marie Martinsdatter‎.

353.  MARTHA ELISE PETERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎29. september 1879, i Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Alfred Emil Petersen‎ og Helene Marie Martinsdatter‎.

354.  BETZY OVIDIA PETERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎26. november 1885, i Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Alfred Emil Petersen‎ og Helene Marie Martinsdatter‎.

355.  INGA EMILIE NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. oktober 1884, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎. Hun ble døpt den ‎14. desember 1884,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

356.  GUNDA NATALIE NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎12. august 1889, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎. Hun ble døpt den ‎22. oktober 1889,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

357.  OLE NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. januar 1892, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎.

358.  JOHANNE NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. juni 1894, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎.

359.  KARL NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎4. november 1896, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎.

360.  SØREN NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. juli 1899, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎.

361.  INGER ANDREA NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎7. mars 1902, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎. Hun ble døpt den ‎13. april 1902,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

362.  GUTTORM NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎18. mars 1905, i Forsetlund søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Johan Guttormsen‎ og Caroline Emilie Nielsdatter‎. Han ble døpt den ‎24. april 1905,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

363.  HARTVIG EMIL HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. mars 1879, i Horten, Vestfold, Norge, som sønn av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎.
Hartvig Emil‎ hadde to forhold. Han ble gift med Anna Marie Andersen‎. Han var også partner med Ingeborg Andreasdatter‎.
364.  INGEBORG ANDREASDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns partner) ble født den ‎24. april 1882, i Ringsaker, Hedmark, Norge.
Hartvig Emil Hansen‎ og Ingeborg Andreasdatter‎ fikk en datter:
Hildur Hartvigsen‎ i 1903
365.  ANNA MARIE ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎10. november 1881, i Slagen, Sem, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎22. desember 1955, ‎74 år gammel, i Oslo, Oslo, Norge.
Hartvig Emil Hansen‎, ‎ca. 29 år gammel, giftet seg med Anna Marie Andersen,‎ ‎ca. 26 år gammel, ca. ‎1908. De fikk en sønn:
Henry Saastad‎ i 1909
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Horten, Vestfold, Norge, når Hartvig Emil‎ var ‎31 år gammel og Anna Marie‎ var ‎28 år gammel.
366.  OSCAR ALFRED HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. oktober 1880, i Horten, Vestfold, Norge, som sønn av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. Han døde den ‎7. februar 1967, ‎86 år gammel, i Horten, Vestfold, Norge.
367.  HELGA ELISE BECK‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎7. juni 1884, i Kongsberg, Buskerud, Norge. Hun døde den ‎18. oktober 1953, ‎69 år gammel, i Horten, Vestfold, Norge.
Oscar Alfred Hansen‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Helga Elise Beck,‎ ‎25 år gammel, den ‎28. november 1909 i Kongsberg, Buskerud, Norge. De fikk tre barn:
Gerd Saastad‎ i 1910
Dagny Saastad‎ i 1912
Dagfin Beck Saastad‎ i 1915

368.  INGA ELINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎7. juni 1883, i Horten, Vestfold, Norge, som datter av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. Hun døde den ‎20. november 1954, ‎71 år gammel, i New York, New York, USA. Hun ble gravlagt den ‎23. november 1954 i Brooklyn, Kings, New York, USA.
369.  KARL LUDVIG JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. mai 1884, i Slagen, Sem, Vestfold, Norge. Han døde i ‎november 1967, ‎83 år gammel, i Brooklyn, Kings, New York, USA.
Karl Ludvig Johansen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Inga Eline Hansdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎20. desember 1908 i New York, New York, USA. De fikk tre barn:
Evelyn Johnsen‎
Emily Johnsen‎
Stanley L Johnsen‎

370.  MARIA HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎29. mai 1887, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. Hun døde den ‎13. februar 1975, ‎87 år gammel, i Gjerpen, Telemark, Norge.
371.  HARALD GEORG HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎4. desember 1880, i Sandefjord, Vestfold, Norge. Han døde den ‎4. november 1961, ‎80 år gammel, i Skien, Telemark, Norge.
Harald Georg Hansen,‎ ‎41 år gammel, giftet seg med Maria Hansdatter‎, ‎35 år gammel, den ‎1. oktober 1922 i Horten, Vestfold, Norge. De fikk tre barn:
Eivind Klavenes‎ i 1923
Anne-Lise Klavenes‎ i 1924
Hermod Klavenes‎ i 1926

372.  MARTHA HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. mai 1890, i Horten, Vestfold, Norge, som datter av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. Hun døde den ‎21. april 1967, ‎76 år gammel, i Oslo, Oslo, Norge.
373.  RAGNAR DAGFIN PETTERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎6. mai 1890, i Oslo, Oslo, Norge. Han døde den ‎23. mars 1944, ‎53 år gammel, i Oslo, Oslo, Norge.
Ragnar Dagfin Pettersen,‎ ‎27 år gammel, giftet seg med Martha Hansdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎31. desember 1917 i Gamle Aker kirke, St. Hanshaugen, Oslo, Norge. De fikk tre sønner:
Odd Pettersen‎
Per Pettersen‎
Tor Pettersen‎

374.  JULIE HANSINE SAASTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. juli 1895, i Horten, Vestfold, Norge, som datter av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. I ‎1927, ‎ca. 31 år gammel, var Musikklærerinne. Hun døde den ‎13. februar 1977, ‎81 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎6. mai 1977 i Glemmen, Østfold, Norge.
375.  NILS HENRY SIMENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. november 1898, i Glemmen, Østfold, Norge. I ‎1974, ‎ca. 75 år gammel, var Kommandørkaptein. Han døde den ‎28. desember 1974, ‎76 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎4. januar 1975 i Glemmen, Østfold, Norge.
Nils Henry Simensen,‎ ‎18 år gammel, giftet seg med Julie Hansine Saastad‎, ‎21 år gammel, den ‎17. februar 1917 i Domkirken, Bergen, Hordaland, Norge. De fikk en datter:
Liv Simensen‎

376.  HALVARD SAASTAD‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. januar 1903, i Moss, Østfold, Norge, som sønn av Hans Edvart Olsen‎ og Emma Julie Andreasdatter‎. Han døde den ‎20. juni 1985, ‎82 år gammel, i Horten, Vestfold, Norge.
377.  SIGNE OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎23. januar 1900, i Horten, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎13. desember 1990, ‎90 år gammel, i Horten, Vestfold, Norge.
Halvard Saastad‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Signe Olsen,‎ ‎25 år gammel, den ‎14. mars 1925 i Horten, Vestfold, Norge. De fikk tre døtre:
Eva Elisabeth Saastad‎ i 1926
Ruth Saastad‎ i 1927
Bjørg Ellen Saastad‎ i 1931

378.  ANNE BERGITTE OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. september 1879, i Moss, Østfold, Norge, som datter av Bernhard Julius Olsen‎ og Amalie Hansen‎.

379.  INGEBORG HENRIETTE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. desember 1902, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge, som datter av Hans Hansen‎ og Bolette Olsdatter‎. Hun døde den ‎6. august 1978, ‎75 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
380.  PEDER ARVESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. desember 1900, i Lervik, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎30. juli 1977, ‎76 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Peder Arvesen,‎ ‎29 år gammel, giftet seg med Ingeborg Henriette Hansen‎, ‎27 år gammel, den ‎7. mars 1930 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

381.  BORGHILD HANSINE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. mai 1906, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge, som datter av Hans Hansen‎ og Bolette Olsdatter‎. Hun døde (Tuberkulose) den ‎1. august 1921, ‎15 år gammel, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Borghild Hansine. ‎ Konfirmasjon den ‎3. oktober 1920,‎ 14 år gammel, i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge; Giftemål: Ugift.

382.  ELIAS OLIVER HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎6. september 1909, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge, som sønn av Hans Hansen‎ og Bolette Olsdatter‎. Han døde den ‎22. januar 1986, ‎76 år gammel.
Følgende informasjon er også registrert for Elias Oliver. ‎ Konfirmasjon den ‎5. oktober 1924,‎ 15 år gammel, i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
383.  VALBORG EMILIE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎16. oktober 1909, i Spitalen, Råde, Østfold, Norge. Hun døde den ‎15. september 1990, ‎80 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎20. september 1990 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Elias Oliver Hansen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Valborg Emilie Hansen,‎ ‎27 år gammel, den ‎25. april 1937 i Metodistkirken, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Svanhild Eliassen‎ i 1938
Harald Eliassen‎ i 1939
Finn Arne Eliassen‎ i 1953

384.  OLE SIGVART HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎25. oktober 1896, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Olaves Olsen‎ og Emilie Syversen‎. Han døde den ‎22. juli 1935, ‎38 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.

385.  HJALMAR MARENSIUS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎31. august 1899, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge, som sønn av Hans Olaves Olsen‎ og Emilie Syversen‎. Han døde den ‎1. desember 1973, ‎74 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
386.  JENNY KONSTANSE ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎3. desember 1900, i Glemmen, Østfold, Norge. Hun døde den ‎1. desember 1979, ‎78 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Hjalmar Marensius Hansen‎, ‎32 år gammel, giftet seg med Jenny Konstanse Andersen,‎ ‎31 år gammel, den ‎14. august 1932 i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk en datter:
Evelyn Johanne Bentsen‎ i 1934

387.  RAGNA EUGENIE BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎16. februar 1901, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Hans Olaves Olsen‎ og Emilie Syversen‎. Hun døde den ‎23. mars 1994, ‎93 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
388.  EINAR ADOLF HANSEN LIE‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎23. august 1894, i Hvaler, Østfold, Norge. Han døde den ‎14. september 1975, ‎81 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Einar Adolf Hansen Lie,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Ragna Eugenie Bentsen‎, ‎20 år gammel, den ‎24. mars 1921 i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.

389.  ELI OLAVA BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎25. desember 1902, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Hans Olaves Olsen‎ og Emilie Syversen‎. Hun døde (Phtitis) den ‎10. mai 1928, ‎25 år gammel, i Kråkerøy, Østfold, Norge.
390.  TORGER OLAV TORGERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎7. desember 1900, i Kråkerøy, Østfold, Norge. Han døde i ‎1988, ‎ca. 87 år gammel. Han ble gravlagt den ‎18. februar 1988 i Søndre Slagen, Sem, Vestfold, Norge.
Torger Olav Torgersen,‎ ‎21 år gammel, giftet seg med Eli Olava Bentsen‎, ‎19 år gammel, den ‎23. april 1922 i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge.

391.  HILDA MARIE BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. november 1905, i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge, som datter av Hans Olaves Olsen‎ og Emilie Syversen‎. Hun døde den ‎18. januar 1997, ‎91 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
392.  SIMEN PEDERSEN HOLME‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎27. april 1899, i Borge, Østfold, Norge. Han døde den ‎26. november 1971, ‎72 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Simen Pedersen Holme,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Hilda Marie Bentsen‎, ‎18 år gammel, den ‎12. oktober 1924 i Vestre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge.

393.  HANS MARTIN MAGNUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎4. november 1899, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Aksel Marensius Magnussen‎ og Mina Elise Olsdatter‎. I ‎1930, ‎ca. 30 år gammel, var Fisker, Sjømann. Han døde (Tuberkulose) den ‎24. juni 1930, ‎30 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin‎ hadde to forhold. Han ble gift med Borghild Helene Helgesen‎. Han var også partner med Amanda Fredrikke Knobloch‎.
394.  BORGHILD HELENE HELGESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎28. november 1899. Hun døde den ‎7. mai 1988, ‎88 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Borghild Helene‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Hans Martin Magnussen‎ og Reidar Johan Samuelsen.‎
Dette bildet relatert til Borghild Helene Helgesen. ‎ Se: Foto 100.
Hans Martin Magnussen‎, ‎22 år gammel, giftet seg med Borghild Helene Helgesen,‎ ‎22 år gammel, den ‎5. august 1922 i Moss, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Reidun Magnussen‎ i 1922
Kjell Magnussen‎ i 1926
Reidar Johan Samuelsen,‎ ‎ca. 31 år gammel, giftet seg med Borghild Helene Helgesen,‎ ‎ca. 35 år gammel, i ‎1935.
395.  AMANDA FREDRIKKE KNOBLOCH‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns partner) ble født den ‎20. mars 1901. Hun døde den ‎23. januar 1998, ‎96 år gammel, i Sandefjord, Vestfold, Norge.
Hans Martin Magnussen‎ og Amanda Fredrikke Knobloch‎ fikk en datter:
Nelly Alise Magnussen‎ i 1927

396.  ARNT OLAF MAGNUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎5. april 1903, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Aksel Marensius Magnussen‎ og Mina Elise Olsdatter‎. Han døde den ‎7. februar 1992, ‎88 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
397.  JENNY JOHANNE OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎26. mai 1905, i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den ‎25. januar 1963, ‎57 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Arnt Olaf Magnussen‎, ‎25 år gammel, giftet seg med Jenny Johanne Olsen,‎ ‎22 år gammel, den ‎5. april 1928 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. De fikk en sønn:
Arnt Olav Magnussen‎ i 1928

398.  ANNE MARIE MAGNUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎26. oktober 1906, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Aksel Marensius Magnussen‎ og Mina Elise Olsdatter‎. Hun døde (Lungetuberkulose) den ‎15. november 1928, ‎22 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.

399.  MARY HELENE BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎1. april 1920, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. Hun døde den ‎26. august 2016, ‎96 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
400.  RAGNVALD THORSTEIN KARLSEN EKEBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎17. mai 1920, i Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎1. februar 2006, ‎85 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Ragnvald Thorstein Karlsen Ekeberg,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Mary Helene Bentsen‎, ‎24 år gammel, den ‎8. juli 1944 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Jon Kristian Ekeberg‎ i 1945
Knut Oddvar Ekeberg‎ i 1946
Gerd Lillian Ekeberg‎ i 1951
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎2001, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, når Ragnvald Thorstein Karlsen‎ var ‎81 år gammel og Mary Helene‎ var ‎81 år gammel.
401.  JENNY MARIE BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. januar 1922, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. I ‎2001, ‎ca. 79 år gammel, var hun bosatt i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎12. april 2010, ‎88 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

402.  KAREN EUGENIE BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎3. mars 1924, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. Hun døde den ‎28. desember 1995, ‎71 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

403.  BENT ARNT OLAF BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. april 1926, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. Han døde den ‎13. februar 2014, ‎87 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎21. februar 2014 i Onsøy, Østfold, Norge.
404.  ESTER MARIE KARLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎2. mai 1931, i Onsøy, Østfold, Norge.
Bent Arnt Olaf Bentsen‎, ‎eldre enn 25 år, giftet seg med Ester Marie Karlsen,‎ ‎eldre enn 20 år, etter ‎20. juli 1951 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Anne Olsen‎
Harald Olsen‎
John Olsen‎ i 1956
Turid Olsen‎ i 1959
Inger Olsen‎ i 1968
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Lysning til ekteskap den ‎20. juli 1951, i Onsøy, Østfold, Norge, når Bent Arnt Olaf‎ var ‎25 år gammel og Ester Marie‎ var ‎20 år gammel; Residence i ‎2001, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, når Bent Arnt Olaf‎ var ‎75 år gammel og Ester Marie‎ var ‎70 år gammel.
405.  OLE HENRIK BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎9. august 1928, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. Han døde den ‎20. mars 1985, ‎56 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
406.  REIDUN SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎13. april 1943, i Sarpsborg, Østfold, Norge. I ‎2001, ‎ca. 58 år gammel, var hun bosatt i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Ole Henrik Bentsen‎, ‎32 år gammel, giftet seg med Reidun Syversen,‎ ‎17 år gammel, den ‎5. januar 1961 i Onsøy, Østfold, Norge.

407.  HÅKON ALEXANDER BENTSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎5. februar 1932, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Johan Kristian Olsen‎ og Martha Elise Alexandersen‎. Han døde den ‎30. mars 2010, ‎78 år gammel. Han ble gravlagt den ‎7. april 2010 i Onsøy, Østfold, Norge.
408.  KARI INGER SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns partner) ble født den ‎11. april 1938, i Sarpsborg, Østfold, Norge.
Håkon Alexander Bentsen‎ og Kari Inger Syversen‎ ble partnere.
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Lysning den ‎21. juni 1957, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge, når Håkon Alexander‎ var ‎25 år gammel og Kari Inger‎ var ‎19 år gammel; Residence i ‎2001, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, når Håkon Alexander‎ var ‎69 år gammel og Kari Inger‎ var ‎63 år gammel.
409.  KRISTIAN ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎7. september 1884, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anton Kristian Hansen‎ og Bertine Maria Hansdatter‎. Han døde den ‎13. april 1957, ‎72 år gammel, i Saltnes, Onsøy, Østfold, Norge.
410.  ALMA NILSINE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎18. april 1890, i Husløs, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎17. desember 1971, ‎81 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Kristian Antonsen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Alma Nilsine Antonsdatter,‎ ‎21 år gammel, den ‎7. oktober 1911 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Joel Milton Kjærre‎ i 1917
Emmy Kjærre‎
Anne Kjærre‎
Mary Kjærre‎
John Arne Kjærre‎ i 1935

411.  ALFRED ANTONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. februar 1887, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anton Kristian Hansen‎ og Bertine Maria Hansdatter‎. Han døde (Omkom under hvalfangst) ca. ‎6. november 1924, ‎ca. 37 år gammel, i Antarktis.
Følgende informasjon er også registrert for Alfred. ‎ Forlis ca. ‎6. november 1924,‎ ca. 37 år gammel, i Antarktis.
412.  ANNE MATHEA ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎18. februar 1883, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎4. januar 1971, ‎87 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.
Alfred Antonsen‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Anne Mathea Antonsdatter,‎ ‎33 år gammel, den ‎15. oktober 1916 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Jørgen Hansen‎ i 1919
Elisabeth Hansen‎ i 1922

413.  EMMA ANDRINE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. november 1889, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Anton Kristian Hansen‎ og Bertine Maria Hansdatter‎. Hun døde (Lungebetennelse) den ‎6. juli 1911, ‎21 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.
414.  ALBERT MARINIUS MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎29. oktober 1885, i Elingård, Onsøy, Østfold, Norge.
Albert Marinius Martinsen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Emma Andrine Antonsdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎26. november 1910 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk en sønn:
Arnt Emil Albertsen‎ i 1911

415.  ALMA BERTINE ANTONSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎1. juni 1892 som datter av Anton Kristian Hansen‎ og Bertine Maria Hansdatter‎. Hun døde (Tæring) den ‎16. juli 1911, ‎19 år gammel, i Norge.

416.  HILDA HANSINE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn), også definert som Hilda Hansine Antonsdatter, ble født den ‎20. mars 1895 som datter av Anton Kristian Hansen‎ og Bertine Maria Hansdatter‎. Hun døde den ‎31. mars 1980, ‎85 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎9. april 1980 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Herman Marensius Hansen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Hilda Hansine Hansen,‎ ‎22 år gammel, den ‎15. juni 1917 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Håkon Antoni Hansen‎ i 1917
Kåre Oliver Hansen‎ i 1920
Anton Kristian Hansen‎ i 1923
Birgit Marie Hansen‎ i 1926
Aslaug Edel Alvilde Hansen‎ i 1928
Hans Edvart Hansen‎ i 1933

417.  THORVALD AUGUST CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎16. april 1898, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Han døde i ‎1985, ‎ca. 87 år gammel.
418.  KAREN GUSTAVSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎12. desember 1902, i Råde, Østfold, Norge.
Thorvald August Christensen‎, ‎46 år gammel, giftet seg med Karen Gustavsen,‎ ‎42 år gammel, den ‎10. mars 1945 i Sorenskriveren i Onsøy, Onsøy, Østfold, Norge.

419.  AMALIE BOLETTE CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎24. august 1900, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Amalie Bolette‎ fikk også navnet «Mally». Hun døde den ‎1. februar 1980, ‎79 år gammel, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge.
420.  JOHAN KRISTIAN HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎22. desember 1908, i Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎29. september 1982, ‎73 år gammel, i Østfold, Norge.
Johan Kristian Hansen,‎ ‎35 år gammel, giftet seg med Amalie Bolette Christensen‎, ‎44 år gammel, den ‎23. september 1944 i Sorenskriveren i Onsøy, Onsøy, Østfold, Norge.

421.  MARIE PAULINE CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎19. juli 1903, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Hun døde den ‎26. april 1978, ‎74 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
422.  LARS HERMAN ELIASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎20. september 1894, i Lervik, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎23. mars 1983, ‎88 år gammel, i Lervik, Onsøy, Østfold, Norge.
Lars Herman Eliassen,‎ ‎34 år gammel, giftet seg med Marie Pauline Christensen‎, ‎25 år gammel, den ‎28. oktober 1928 i Fredrikstad, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Marit Lilllian Lervik‎ i 1929
Gjermund Lervik‎ i 1933
Ruth Synnøve Lervik‎ i 1935

423.  HANS KRISTIAN MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎28. juni 1905, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Han døde (Lungebetennelse) den ‎13. desember 1918, ‎13 år gammel, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge.

424.  HAAKON OLAF CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎21. september 1907, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Han døde den ‎28. mars 1968, ‎60 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
425.  RAGNHILD HENRIKKE PETTERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎15. april 1911, i Glemmen, Østfold, Norge. Hun døde den ‎7. juli 1994, ‎83 år gammel, i Ski, Kråkstad, Akershus, Norge.
Haakon Olaf Christensen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Ragnhild Henrikke Pettersen,‎ ‎21 år gammel, den ‎6. august 1932 i Onsøy, Østfold, Norge.

426.  KRISTEN HENRY KRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎3. oktober 1912, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Martin Alfred Kristensen‎ og Pauline Emilie Hansdatter‎. Han døde den ‎22. oktober 1986, ‎74 år gammel, i Asmaløy, Hvaler, Østfold, Norge.
427.  MAGNHILD MARTINSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎27. desember 1913, i Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎24. juli 2000, ‎86 år gammel, i Asmaløy, Hvaler, Østfold, Norge.
Kristen Henry Kristensen‎, ‎39 år gammel, giftet seg med Magnhild Martinsen,‎ ‎38 år gammel, den ‎9. mai 1952 i Sorenskriveren i Onsøy, Onsøy, Østfold, Norge.

428.  HANS OLAVES HERMANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎26. september 1905, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Herman Hansen‎ og Thea Olsen‎. Han døde den ‎20. oktober 1980, ‎75 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
429.  PETRA ANTONIE PETTERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎24. april 1912, i Røtne, Råde, Østfold, Norge. I ‎2001, ‎ca. 89 år gammel, var hun bosatt i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎11. mai 2003, ‎91 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Olaves Hermansen‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Petra Antonie Pettersen,‎ ‎20 år gammel, den ‎9. mai 1932 i Onsøy, Østfold, Norge.

430.  ASTA MARGRETHE HERMANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎5. november 1908, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Herman Hansen‎ og Thea Olsen‎. Hun døde den ‎4. august 1990, ‎81 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
431.  JOHAN OLAF MIKALSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎15. juli 1906, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎2001, ‎ca. 94 år gammel, var han bosatt i Fredrikstad, Østfold, Norge. Han døde den ‎15. oktober 2006, ‎100 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Johan Olaf Mikalsen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Asta Margrethe Hermansen‎, ‎24 år gammel, den ‎26. desember 1932 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

432.  OUEN PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎5. mars 1842, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Han døde den ‎5. august 1842, ‎som spedbarn, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.

433.  HELENE MARIA PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎7. november 1843, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Hun døde (Alderdomssvaghet) den ‎29. september 1925, ‎81 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.
434.  OLAUS KASPERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎13. september 1846, i Kure, Rygge, Østfold, Norge. Han døde (Mavekatar) den ‎21. april 1924, ‎77 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.
Olaus Kaspersen,‎ ‎27 år gammel, giftet seg med Helene Maria Pedersdatter‎, ‎30 år gammel, den ‎30. januar 1874 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Johan Kristian Olavusen‎ i 1874
Hans Olavus Olavusen‎ i 1877
Pauline Kristine Olavesen‎ i 1880

435.  NICOLINE DORTHEA PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. juli 1847, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. I ‎1910, ‎ca. 62 år gammel, var hun bosatt i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. Hun var Veverske i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde (Årebetennelse) den ‎28. juli 1919, ‎72 år gammel, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.

436.  OUEN PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. juli 1847, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Han døde før ‎1865, ‎yngre enn 17 år.

437.  INGER OLINE PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. desember 1850, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Hun døde (Barselseng) den ‎22. juli 1879, ‎28 år gammel, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge.
438.  THORVALD KRISTIAN NIELSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født i ‎1854, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge.
Thorvald Kristian Nielsen,‎ ‎ca. 24 år gammel, giftet seg med Inger Oline Pedersdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎6. desember 1878 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

439.  GRETHE THORINE PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. mars 1853, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Hun døde (Halsesyge) den ‎3. desember 1862, ‎9 år gammel, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.

440.  GUNDER PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. november 1855, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. I ‎1910, ‎ca. 54 år gammel, var han bosatt i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. Han var bosatt i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde (Kreft) den ‎15. april 1912, ‎56 år gammel, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.
441.  MATHEA OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎4. mai 1856, i Torbjørnrød, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde (Lungebetennelse) den ‎10. desember 1903, ‎47 år gammel, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.
Gunder Pedersen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Mathea Olsdatter,‎ ‎26 år gammel, den ‎24. november 1882 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Ole Peder Gundersen‎ i 1884
Augen Gundersen‎ i 1886
Elen Kristine Gundersdatter‎ i 1889
Gunda Marie Gundersdatter‎ i 1892
Jens Olaves Gundersen‎ i 1894
Inga Gundersdatter‎ i 1899
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1891, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge, når Gunder‎ var ‎35 år gammel og Mathea‎ var ‎35 år gammel; Residence i ‎1900, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Gunder‎ var ‎44 år gammel og Mathea‎ var ‎44 år gammel.
442.  KAREN PETREA PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. april 1858, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Gundersen‎ og Karen Ouensdatter‎. Hun døde (Kreft) den ‎5. januar 1930, ‎71 år gammel, i Glemmen, Østfold, Norge.
443.  JOHANNES HENRIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎18. oktober 1859, i Tune, Østfold, Norge.
Johannes Henriksen,‎ ‎31 år gammel, giftet seg med Karen Petrea Pedersdatter‎, ‎32 år gammel, den ‎24. oktober 1890 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Inga Karoline Henriksen‎ i 1892
Hans Peder Henriksen‎ i 1894
Inger Lovise Henriksen‎ i 1896
Johan Arnt Henriksen‎ i 1896

444.  HANNA MARIE SYVERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎3. juni 1874, i Husløs, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Syver Elias Mathisen‎ og Helene Dorthea Gundersdatter‎.

445.  NILS MARTIN SYVERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. oktober 1876, i Husløs, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Syver Elias Mathisen‎ og Helene Dorthea Gundersdatter‎. Han døde den ‎5. november 1956, ‎80 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
446.  EMMA KRISTINE ELLINGSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎6. januar 1882, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge. Hun døde den ‎20. juli 1973, ‎91 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Nils Martin Syversen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Emma Kristine Ellingsdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎23. august 1904 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Helene Olava Syversen‎ i 1904
Sander Emil Syversen‎ i 1906

447.  HANS MARTIN NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎24. desember 1872, i Stenebråten, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Gundersen‎ og Elen Mathea Mathisdatter‎.
Hans Martin‎ giftet seg med sitt andre søskenbarn, Nikoline Olsdatter‎.
448.  MINA OLAVA NILSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎13. desember 1874, i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Nils Gundersen‎ og Elen Mathea Mathisdatter‎. Mina Olava‎ var bosatt i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.

449.  GEORG MARENTIUS NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎24. januar 1878, i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Nils Gundersen‎ og Elen Mathea Mathisdatter‎.

450.  ELEN MARIE HALVORSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎3. november 1851, i Vikerkilen, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Halvor Eriksen‎ og Karen Kristine Michelsdatter‎. Hun døde (Barselseng) den ‎10. mai 1893, ‎41 år gammel, i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge.
Elen Marie‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Ole Mellegård‎ og Alfred Edvin Augensen‎.
451.  OLE MELLEGÅRD‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎18. oktober 1818, i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1865, ‎ca. 46 år gammel, var han bosatt i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎22. oktober 1887, ‎69 år gammel, i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge.
Ole Mellegård,‎ ‎56 år gammel, giftet seg med Elen Marie Halvorsdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎7. april 1875 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1875, i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge, når Ole‎ var ‎56 år gammel og Elen Marie‎ var ‎23 år gammel.
452.  ALFRED EDVIN AUGENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎22. juni 1865, i Glemmen, Østfold, Norge, som sønn av Augen Eriksen‎ og Lise Gulliksdatter. ‎ I ‎1910, ‎ca. 45 år gammel, var han bosatt i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde (Kreft) den ‎23. august 1932, ‎67 år gammel, i Tranby, Lier, Buskerud, Norge.
Alfred Edvin Augensen,‎ ‎23 år gammel, giftet seg med Elen Marie Halvorsdatter‎, ‎37 år gammel, den ‎19. november 1888 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Ole Edvard Alfredsen‎ i 1888
Anna Marie Alfredsdatter‎ i 1890
Ellen Karoline Alfredsdatter‎ i 1893
Augen Hartvig Edvinsen‎ i 1893
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1891, i Mellegård, Onsøy, Østfold, Norge, når Alfred Edvin‎ var ‎26 år gammel og Elen Marie‎ var ‎39 år gammel.
453.  HANS MARTIN HALVORSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎18. september 1854, i Vikerkilen, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Halvor Eriksen‎ og Karen Kristine Michelsdatter‎. Han døde den ‎30. desember 1946, ‎92 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
454.  HELENE THORESDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎12. november 1852, i Slevik, Onsøy, Østfold, Norge. Helene‎ var bosatt i Slevik, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎1. november 1922, ‎69 år gammel, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin Halvorsen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Helene Thoresdatter,‎ ‎26 år gammel, den ‎21. februar 1879 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Hans Theodor Hansen‎ i 1879
Hanna Karoline Hansdatter‎ i 1881
Mina Emilie Hansdatter‎ i 1884
Herman Marensius Hansen‎ i 1886
Peder Arnt Hansen‎ i 1889
Hartvig Hansen‎ i 1891
Edvard Ingvald Hansen‎ i 1894
Inga Dorthea Hansdatter‎ i 1896
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Martin‎ var ‎45 år gammel og Helene‎ var ‎47 år gammel; Residence i ‎1910, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Martin‎ var ‎55 år gammel og Helene‎ var ‎57 år gammel.
455.  OLAVES HALVORSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎31. juli 1857, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Halvor Eriksen‎ og Karen Kristine Michelsdatter‎. Olaves‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎14. mai 1940, ‎82 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.

456.  MINA HALVORSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎11. september 1861, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Halvor Eriksen‎ og Karen Kristine Michelsdatter‎. Hun døde den ‎15. desember 1957, ‎96 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Mina Halvorsdatter. ‎ Se: Foto 101.
457.  MATTIS MÅNSSON‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎15. august 1856, i Vång, Hjortsberga, Blekinge, Sverige. Han døde (Hjertefeil) den ‎12. april 1922, ‎65 år gammel, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge.
Mattis Månsson,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Mina Halvorsdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎10. juli 1885 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk seks barn:
Helga Karoline Malmberg‎ i 1885
Klara Marie Malmberg‎ i 1888
Karl Marensius Malmberg‎ i 1891
Oskar Edvard Malmberg‎ i 1894
Harald Emil Malmberg‎ i 1901
Martha Emilie Malmberg‎ i 1904
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1891, i Onsøy, Østfold, Norge, når Mattis‎ var ‎34 år gammel og Mina‎ var ‎29 år gammel; Residence i ‎1900, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, når Mattis‎ var ‎43 år gammel og Mina‎ var ‎38 år gammel; Residence i ‎1910, i Krosnes, Onsøy, Østfold, Norge, når Mattis‎ var ‎53 år gammel og Mina‎ var ‎48 år gammel.
458.  HERMAN CHRISTIAN HALVORSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. august 1864, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Halvor Eriksen‎ og Karen Kristine Michelsdatter‎. Herman Christian‎ var bosatt i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde (Fedthjerte) den ‎14. august 1899, ‎34 år gammel, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge.

459.  OLAVES PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. september 1861, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎. Han døde den ‎14. mai 1954, ‎92 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
460.  WILHELMINE LOVISE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎5. august 1870, i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. Wilhelmine Lovise‎ var bosatt i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde (Tuberkulose) den ‎5. mai 1931, ‎60 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Olaves Pedersen‎, ‎36 år gammel, giftet seg med Wilhelmine Lovise Hansdatter,‎ ‎27 år gammel, den ‎25. oktober 1897 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Anton Peder Olavesen‎ i 1898
Jenny Karoline Pedersen‎ i 1903
Martha Olava Olavesen‎ i 1905
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, når Olaves‎ var ‎38 år gammel og Wilhelmine Lovise‎ var ‎29 år gammel; Residence i ‎1910, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, når Olaves‎ var ‎48 år gammel og Wilhelmine Lovise‎ var ‎39 år gammel.
461.  MARIE PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. desember 1863, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎.
462.  ANTON OLAVUS OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎26. november 1858, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Tollevsen‎ og Anne Sophie Pedersdatter. ‎ Anton Olavus‎ var bosatt i Engelsvigs-Dalen, Onsøy, Østfold, Norge.
Anton Olavus Olsen,‎ ‎32 år gammel, giftet seg med Marie Pedersdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎16. januar 1891 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Anna Kirstine Antonsdatter‎ i 1893
Ole Peder Antonsen‎ i 1897
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Skontorp, Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Anton Olavus‎ var ‎51 år gammel og Marie‎ var ‎46 år gammel.
463.  HANS MARTIN PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. november 1865, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎.
464.  BOLETTE KATRINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎13. oktober 1866, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Tollefsen‎ og Maren Anne Ouensdatter. ‎ Bolette Katrine‎ var bosatt i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin Pedersen‎, ‎28 år gammel, giftet seg med Bolette Katrine Hansdatter,‎ ‎27 år gammel, den ‎17. august 1894 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Martin‎ var ‎44 år gammel og Bolette Katrine‎ var ‎43 år gammel.
465.  ANTON PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. oktober 1867, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎. Han døde (Halsesyge) den ‎9. februar 1868, ‎som spedbarn, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge.

466.  ELEN MATHEA PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. desember 1868, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎. Hun døde ca. ‎1950, ‎ca. 81 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
467.  HANS KJØNIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎26. mai 1860, i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Kjønig Olsen‎ og Berthe Sørine Amunsdatter. ‎ Hans‎ var bosatt i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1875, ‎ca. 15 år gammel, var han bosatt i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎28. januar 1954 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
Dette bildet relatert til Hans Kjøniksen. ‎ Se: Foto 102.
Hans Kjøniksen,‎ ‎32 år gammel, giftet seg med Elen Mathea Pedersdatter‎, ‎23 år gammel, den ‎12. august 1892 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Kjønig Hansen‎ i 1892
Peder Anton Hansen‎ i 1895
Hans Edvard Hansen‎ i 1898
Olaves Hansen‎ i 1901
Borghild Sofie Hansen‎ i 1905
Anna Olava Hansen‎ i 1907
Ole Kristian Hansen‎ i 1909
Arnt Hansen‎ i 1913
Martin Hansen‎ i 1913
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans‎ var ‎40 år gammel og Elen Mathea‎ var ‎31 år gammel; Residence i ‎1910, i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans‎ var ‎50 år gammel og Elen Mathea‎ var ‎41 år gammel.
468.  ANTON PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. desember 1870, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Michelsen‎ og Anne Kirstine Andersdatter‎.
469.  HILDA EMILIE SØRENSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎16. juli 1877, i Åle, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Søren Jespersen‎ og Helene Marie Hansdatter. ‎ Hilda Emilie‎ var bosatt i Åle, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde ca. ‎1960, ‎ca. 82 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Anton Pedersen‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Hilda Emilie Sørensdatter,‎ ‎20 år gammel, den ‎6. november 1897 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Petra Anette Pedersen‎ i 1896
Signe Helene Pedersen‎ i 1898
Alf Hildemar Pedersen‎ i 1900
Olga Therese Pedersen‎ i 1902
Gunborg Marie Pedersen‎ i 1905
Søren Pedersen‎ i 1910
Olaf Pedersen‎ i 1915
Rudolf Kristian Pedersen‎ i 1920
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Gaustad nedre, Onsøy, Østfold, Norge, når Anton‎ var ‎29 år gammel og Hilda Emilie‎ var ‎22 år gammel; Residence i ‎1910, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, når Anton‎ var ‎39 år gammel og Hilda Emilie‎ var ‎32 år gammel.
470.  THEODOR MARTIN ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎24. oktober 1856, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 43 år gammel, var Fisker og Jordbrugsarb. i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, og han var bosatt i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎6. november 1933, ‎77 år gammel, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge.
471.  MINA AMALIE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎10. mai 1857, i Saltnes, Råde, Østfold, Norge. Hun døde den ‎22. august 1918, ‎61 år gammel, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge.
Theodor Martin Andersen‎, ‎39 år gammel, giftet seg med Mina Amalie Hansdatter,‎ ‎38 år gammel, den ‎24. april 1896 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Hans August Theodorsen‎ i 1897
Anna Elise Theodorsdatter‎ i 1898
Thorvald Marensius Theodorsen‎ i 1901
Helga Amalie Andersen‎ i 1905

472.  ANNE MARIE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. desember 1858, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. Anne Marie‎ var bosatt i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1875, ‎ca. 16 år gammel, var Bestyrer huset i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge.
473.  THORVALD HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎6. februar 1859, i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Tollefsen‎ og Maren Anne Ouensdatter. ‎ Han døde den ‎30. januar 1916, ‎56 år gammel, i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge.
Thorvald Hansen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Anne Marie Andersdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎23. november 1883 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Hanna Marie Thorvaldsdatter‎ i 1884
Hilda Andrine Thorvaldsdatter‎ i 1886
Hans Olaves Thorvaldsen‎ i 1888
Anders Hildmar Thorvaldsen‎ i 1895

474.  JOHAN ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født i ‎1861, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 39 år gammel, var Fisker og Jordbrugsarb. i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, og han var bosatt i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge.

475.  NICOLINE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. april 1864, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. I ‎1910, ‎ca. 46 år gammel, var Jordbrukerske, og hun var bosatt i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde i ‎1947, ‎ca. 83 år gammel, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.
476.  THORVALD AUGUST KRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎22. oktober 1857, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge. Thorvald August‎ var bosatt i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde (Tarmslyng) den ‎25. september 1896, ‎38 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
Thorvald August Kristensen,‎ ‎33 år gammel, giftet seg med Nicoline Andersdatter‎, ‎26 år gammel, den ‎21. november 1890 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire døtre:
Hanna Bolette Thorvaldsdatter‎ i 1891
Klara Amalie Thorvaldsdatter‎ i 1893
Thora Nikoline Thorvalsdatter‎ i 1897
Inga Marie Thorvaldsdatter‎ i 1897

477.  HANNA ANETTE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎28. august 1868, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. Hanna Anette‎ var bosatt i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎4. juli 1945, ‎76 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
478.  CARL ANTONI CHRISTENSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎12. november 1867, i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Carl Antoni‎ var bosatt i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎6. januar 1952, ‎84 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Carl Antoni Christensen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Hanna Anette Andersdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎23. februar 1894 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Hans Olaves Karlsen‎ i 1894
Betzy Helene Karlsdatter‎ i 1896
Hulda Andrine Karlsdatter‎ i 1898
Kristine Amalie Karlsdatter‎ i 1900
Anna Helene Karlsdatter‎ i 1903
Johan Arnt Karlsen‎ i 1906
Marie Johanne Karlsdatter‎ i 1909
Emma Alvilde Karlsdatter‎ i 1912
Kristen Aleksander Karlsen‎ i 1914

479.  ANTON ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎28. juli 1875, i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Anders Tønnesen‎ og Helene Michelsdatter‎. I ‎1900, ‎ca. 24 år gammel, var Fisker og Jordbrugsarb. i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge, og han var bosatt i Husløs nordre, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 34 år gammel, var Jordarbeider, og han var bosatt i Kjære, Onsøy, Østfold, Norge.

480.  HANS MARTIN HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. desember 1851, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Han døde (Selvmord, hængning) den ‎2. juni 1917, ‎65 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin‎ giftet seg to ganger. Han ble gift med Maren Petrine Johansdatter‎ og Bartine Larsdatter‎.
481.  MAREN PETRINE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎13. juni 1845, i Rakkestad, Østfold, Norge. Hun døde (Svulst i magen) den ‎4. oktober 1898, ‎53 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin Hansen‎, ‎31 år gammel, giftet seg med Maren Petrine Johansdatter,‎ ‎38 år gammel, den ‎17. august 1883 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
482.  BARTINE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎25. august 1861, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Martin Hansen‎, ‎47 år gammel, giftet seg med Bartine Larsdatter,‎ ‎38 år gammel, den ‎9. september 1899 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

483.  PEDER HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎4. mars 1854, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Peder‎ var Fisker og Jordbruger. Han døde (Kreft) den ‎26. januar 1920, ‎65 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Peder‎ giftet seg med sitt søskenbarn, Maren Olava Olsdatter‎.
484.  MAREN OLINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. mai 1858, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Hun ble gravlagt den ‎8. januar 1949 i Onsøy, Østfold, Norge.
Maren Oline‎ giftet seg med sitt andre søskenbarns far, Aleksander Olavus Auensen‎.
485.  JOHAN KRISTIAN HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. april 1864, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Han døde den ‎16. oktober 1950, ‎86 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
486.  ELEN ANDRINE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎7. februar 1866, i Bekkeløkka, Onsøy, Østfold, Norge. Elen Andrine‎ var bosatt i Bekkeløkka, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde (Kreftsaar) den ‎9. juni 1919, ‎53 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Johan Kristian Hansen‎, ‎29 år gammel, giftet seg med Elen Andrine Larsdatter,‎ ‎27 år gammel, den ‎22. september 1893 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

487.  HELMINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. oktober 1868, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Hun døde den ‎12. juli 1940, ‎71 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
488.  ANTON OLAVES ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎14. januar 1865, i Onsøy, Østfold, Norge. Anton Olaves‎ var bosatt i Husløs, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎12. april 1939, ‎74 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Anton Olaves Andreassen,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Helmine Hansdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎25. august 1893 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

489.  NIKOLINE OLAVA HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎21. april 1872, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Pedersen‎ og Oliana Marie Michelsdatter‎. Hun døde den ‎4. juli 1958, ‎86 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
490.  GUSTAV MARTINUIS ANDREASSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎21. april 1861, i Onsøy, Østfold, Norge. Gustav Martinuis‎ var bosatt i Ørebekk, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎6. mai 1952, ‎91 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Gustav Martinuis Andreassen,‎ ‎47 år gammel, giftet seg med Nikoline Olava Hansdatter‎, ‎36 år gammel, den ‎27. desember 1908 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.

491.  MARTIN HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎1. mai 1872, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Martin‎ var bosatt i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎22. februar 1965, ‎92 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
492.  HELGA EMILIE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎8. desember 1871, i Onsøy, Østfold, Norge. Helga Emilie‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde ca. ‎1. juni 1961, ‎ca. 89 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Martin Hansen‎, ‎21 år gammel, giftet seg med Helga Emilie Hansdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎16. mars 1894 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Hans Martin Martinsen‎ i 1894
Hanna Emilie Martinsen‎ i 1896

493.  MINA OLAVA HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. mai 1874, i Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Mina Olava‎ var bosatt i Tangen, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Mina Olava. ‎ Død(?) den ‎27. januar 1969,‎ 94 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
494.  JOHAN ARNDT KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎24. desember 1871, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Christian Larsen‎ og Anne Dorthea Hansdatter.‎
Johan Arndt Kristiansen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Mina Olava Hansdatter‎, ‎22 år gammel, den ‎28. februar 1897 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Anna Marie Johansdatter‎ i 1897
Martha Elise Johansdatter‎ i 1898
Hans Kristian Johansen‎ i 1901
Jenny Margrethe Johansdatter‎ i 1903
Maren Lovise Johansdatter‎ i 1907
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Onsøy, Østfold, Norge, når Johan Arndt‎ var ‎38 år gammel og Mina Olava‎ var ‎36 år gammel.
495.  NIKOLINE HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. januar 1877, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Nikoline‎ var bosatt i Abildgård, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎15. august 1969, ‎92 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎20. august 1969 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge.
496.  JOHAN MARTIN MONSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎27. mai 1866, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Mons Hansen‎ og Johanne Marie Haagensdatter. ‎ Han døde den ‎5. juni 1956, ‎90 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Johan Martin Monsen,‎ ‎29 år gammel, giftet seg med Nikoline Hansdatter‎, ‎19 år gammel, den ‎20. mars 1896 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Hans Martin Gjølberg‎ i 1897
Marta Maria Gjølberg‎ i 1900
Ellen Mathea Gjølberg‎ i 1902
Johannes Nikolai Gjølberg‎ i 1905
Dagmar Otilie Gjølberg‎ i 1908
Haakon Andreas Gjølberg‎ i 1911
Arne Kristian Gjølberg‎ i 1913
Helge Ragnar Gjølberg‎ i 1916
Johanne Margrethe Gjølberg‎ i 1919
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Onsøy, Østfold, Norge, når Johan Martin‎ var ‎34 år gammel og Nikoline‎ var ‎23 år gammel; Residence mellom ‎1910 og 1915, i Sem, Vestfold, Norge, når Johan Martin‎ var ‎46 år gammel og Nikoline‎ var ‎35 år gammel; Residence i ‎1915, i Onsøy, Østfold, Norge, når Johan Martin‎ var ‎49 år gammel og Nikoline‎ var ‎38 år gammel; Residence i ‎1917, i Kråkstad, Akershus, Norge, når Johan Martin‎ var ‎51 år gammel og Nikoline‎ var ‎40 år gammel; Residence i ‎1918, i Onsøy, Østfold, Norge, når Johan Martin‎ var ‎52 år gammel og Nikoline‎ var ‎41 år gammel; Residence i ‎1924, i Kråkstad, Akershus, Norge, når Johan Martin‎ var ‎58 år gammel og Nikoline‎ var ‎47 år gammel.
497.  HANNA HANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. mai 1879, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Hanna‎ var bosatt i Stokke, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎4. juli 1964, ‎85 år gammel, i Stokke, Vestfold, Norge.
Dette bildet relatert til Hanna Hansdatter. ‎ Se: Foto 103.
498.  ANDERS OLAVES KJØNIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎30. desember 1867, i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge. Anders Olaves‎ var bosatt i Smauet, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎30. april 1954, ‎86 år gammel, i Stokke, Vestfold, Norge.
Dette bildet relatert til Anders Olaves Kjøniksen. ‎ Se: Foto 105.
Anders Olaves Kjøniksen,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Hanna Hansdatter‎, ‎16 år gammel, den ‎28. april 1896 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ti barn:
Hans Martin Kjøniksen‎ i 1896
Klara Bolette Kjøniksen‎ i 1899
Arnt Kjøniksen‎ i 1902
Anne Kjøniksen‎ i 1903
Hilda Olava Kjøniksen‎ i 1906
Kjønik Kjøniksen‎ i 1908
Marie Olavesen‎ i 1910
Marie Kjøniksen‎ i 1912
Martha Katrine Kjøniksen‎ i 1915
Bertha Kjøniksen‎ i 1918
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1918, i Stokke, Vestfold, Norge, når Anders Olaves‎ var ‎50 år gammel og Hanna‎ var ‎39 år gammel.
Et bilde relatert til Hanna Hansdatter‎ og Anders Olaves Kjøniksen. ‎ Se: Foto 104.
499.  EDVARD HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎25. mai 1882, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Han døde den ‎7. august 1972, ‎90 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

500.  KRISTIAN HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎3. september 1885, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Den ‎10. juli 1918, ‎32 år gammel, innvandret han til San Francisco, San Francisco county, California, USA. Han var bosatt i USA. Han døde den ‎28. november 1969, ‎84 år gammel, i Alameda, Alameda County, California, USA.
501.  NILIA KONSTANCE OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎29. juni 1887, i Stokke, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎30. november 1979, ‎92 år gammel, i Alameda County, California, USA.
Nilia Konstance‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Olaf Hovland Borgersen‎ og Kristian Hansen‎.
Olaf Hovland Borgersen,‎ ‎25 år gammel, giftet seg med Nilia Konstance Olsdatter,‎ ‎28 år gammel, den ‎24. november 1915 i Brooklyn, Kings, New York, USA. De fikk en sønn:
Olaf Howland‎ i 1916
Kristian Hansen‎, ‎37 år gammel, giftet seg med Nilia Konstance Olsdatter,‎ ‎35 år gammel, den ‎9. desember 1922 i Brooklyn, Kings, New York, USA.

502.  MIKAL HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎4. september 1885, i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Hans Michelsen‎ og Elen Mathea Nilsdatter‎. Mikal‎ var bosatt i Rød vestre, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎12. mars 1972, ‎86 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

503.  MAREN OLAVA OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎30. oktober 1864, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Michelsen‎ og Grethe Mathea Tolvsdatter‎. Maren Olava‎ var bosatt i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.
Maren Olava‎ giftet seg med sitt søskenbarn, Peder Hansen‎.
Peder Hansen‎, ‎31 år gammel, giftet seg med Maren Olava Olsdatter,‎ ‎20 år gammel, den ‎21. august 1885 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk syv barn:
Hanna Pedersdatter‎ i 1885
Ole M Pedersen‎ i 1888
Hans Pedersen‎ i 1891
Martha P. Pedersdatter‎ i 1894
Johan Kristian Pedersen‎ i 1897
Anton S. Pedersen‎ i 1898
Ivar Pedersen‎ i 1905
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Peder‎ var ‎46 år gammel og Maren Olava‎ var ‎35 år gammel; Residence i ‎1910, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Peder‎ var ‎56 år gammel og Maren Olava‎ var ‎45 år gammel.
504.  THEODOR MARTIN OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. desember 1866, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Michelsen‎ og Grethe Mathea Tolvsdatter‎. Han døde ca. ‎1939, ‎ca. 72 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

505.  JOHAN OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. august 1869, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Michelsen‎ og Grethe Mathea Tolvsdatter‎.

506.  HANS OLAVUS OLSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎23. april 1872, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Ole Michelsen‎ og Grethe Mathea Tolvsdatter‎.
507.  ANNE SOFIE OLAVESDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎4. mars 1872, i Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 19 år gammel, var hun bosatt i Manstad, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 28 år gammel, var hun bosatt i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Olavus Olsen‎, ‎30 år gammel, giftet seg med Anne Sofie Olavesdatter,‎ ‎31 år gammel, den ‎3. april 1903 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to sønner:
Ole Martinius Hansen‎ i 1906
Johan Kristian Hansen‎ i 1908
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Olavus‎ var ‎38 år gammel og Anne Sofie‎ var ‎38 år gammel.
508.  NIKOLINE OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. oktober 1874, i Engelsviken, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Michelsen‎ og Grethe Mathea Tolvsdatter‎.
Nikoline‎ giftet seg to ganger. Hun ble gift med Moses Herman August Johansen‎ og Hans Martin Nilsen‎ (sitt andre søskenbarn).
Hans Martin Nilsen‎ giftet seg med Nikoline Olsdatter. ‎De fikk fire sønner:
Nils Olaves Hansen‎ i 1904
Ole Martin Nilsen‎ i 1906
Edvard Marensius Nilsen‎ i 1908
Johan Arnt Hansen‎ i 1911
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Stene Vestre, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Martin‎ var ‎37 år gammel og Nikoline‎ var ‎35 år gammel.
509.  MOSES HERMAN AUGUST JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎6. september 1873, i Lervik, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Johan Elias Auensen‎ og Pauline Halvardsdatter. ‎ Moses Herman August‎ var bosatt i Lervik, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1891, ‎ca. 17 år gammel, var Lettmatros. Han døde (Drukning) den ‎18. august 1896, ‎22 år gammel, i Høylandet, Sør-Trøndelag, Norge.
Moses Herman August Johansen,‎ ‎22 år gammel, giftet seg med Nikoline Olsdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎27. september 1895 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk en datter:
Pauline Mathilde Johansen‎ i 1896

510.  NILS MARTIN LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎27. januar 1865, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Nils Martin‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎25. desember 1950, ‎85 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
511.  IDA ERIKSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎22. mars 1874, i Runsäter, Järbo, Älvsborgs, Dalsland, Sverige. Hun døde den ‎7. mars 1961, ‎86 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Nils Martin Larsen‎, ‎32 år gammel, giftet seg med Ida Eriksen,‎ ‎23 år gammel, den ‎9. mai 1897 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Ludvig Nilsen‎ i 1897
Ellen Bolette Nilsdatter‎ i 1898
Edvart Nilsen‎ i 1901
Inga Nilsine Nilsdatter‎ i 1904
Lovise Marie Nilsdatter‎ i 1906
Klara Jensine Nilsen‎ i 1908
Hilda Kristine Nilsdatter‎ i 1910
Borghild Sofie Nilsen‎ i 1915
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, når Nils Martin‎ var ‎45 år gammel og Ida‎ var ‎36 år gammel.
512.  MINA OLAVA LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. juni 1867, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Hun døde den ‎23. juni 1944, ‎77 år gammel, i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge.
Olaves Halvorsen‎, ‎39 år gammel, giftet seg med Mina Olava Larsdatter,‎ ‎29 år gammel, den ‎9. august 1896 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Bertha K Olavesdatter‎ i 1897
Herman Olaves Olavesen‎ i 1899
Martha Olava Olavesdatter‎ i 1901
Hans Kristian Olavesen‎ i 1904
Lars Marensius Olavesen‎ i 1906
Ludvig Olavesen‎ i 1909
Elen Marie Olavesdatter‎ i 1910
Magnhild Olavesdatter‎
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, når Olaves‎ var ‎52 år gammel og Mina Olava‎ var ‎43 år gammel.
513.  HANNA KRISTINE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. desember 1870, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Hanna Kristine‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1900, ‎ca. 29 år gammel, var hun bosatt i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 39 år gammel, var hun bosatt i Sturød, Onsøy, Østfold, Norge. Hanna Kristine‎ døde den ‎5. mai 1962, ‎91 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Herman Christian Halvorsen‎, ‎26 år gammel, giftet seg med Hanna Kristine Larsdatter,‎ ‎20 år gammel, den ‎9. mai 1891 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Klara Bertine Hermansdatter‎ i 1891
Ellen Marie Hermansdatter‎ i 1893
Lovise Hermansdatter‎ i 1896
Hans Ludvig Hermansen‎ i 1898

514.  NIKOLINE MATHEA LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎30. april 1873, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Nikoline Mathea‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Nikoline Mathea. ‎ Død(?) den ‎2. april 1953,‎ 79 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
515.  ANDERS JOHAN JOHANNESSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎7. september 1859, i Erikstad, Âlvsborgs Län, Dalsland, Sverige.
Anders Johan Johannessen,‎ ‎38 år gammel, giftet seg med Nikoline Mathea Larsdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎18. september 1897 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk åtte barn:
Marie Bertine Johansen‎ i 1898
Lars Johansen‎ i 1901
Johannes Johansen‎ i 1903
Arnt Marensius Johansen‎ i 1906
Helga Lovise Johansen‎ i 1908
Marta Jensine Johansen‎ i 1911
Ludvig Johansen‎ i 1914
Rut Emilie Johansen‎ i 1918

516.  LUDVIG LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎16. februar 1876, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Han døde (Hjernebetennelse) den ‎17. mars 1895, ‎19 år gammel, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge.

517.  HELGA MARIE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎11. november 1878, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Hun ble døpt den ‎26. desember 1878,‎ i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎20. juli 1964, ‎85 år gammel, i Fredrikstad, Østfold, Norge.
518.  HILMAR HERMANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎12. mars 1868.
Hilmar Hermansen‎ giftet seg med Helga Marie Larsdatter‎. De fikk fem barn:
Harald Marentius Hilmarsen‎ i 1902
Håkon Ludvig Hilmarsen‎ i 1906
Borghild Marie Hilmarsdatter‎ i 1908
Håkon Ludvig Hermansen‎ i 1910
Erling Kristian Hilmarsen‎ i 1912
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Okseviken Gnr 53/6, Onsøy, Østfold, Norge, når Hilmar‎ var ‎32 år gammel og Helga Marie‎ var ‎21 år gammel; Residence i ‎1910, i Olavus Hansens hus, Rød østre, Onsøy, Østfold, Norge, når Hilmar‎ var ‎42 år gammel og Helga Marie‎ var ‎31 år gammel.
519.  BOLETTE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. mars 1882, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Nilsen‎ og Berte Maria Michelsdatter‎. Bolette‎ var bosatt i Viker, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde den ‎1. februar 1959, ‎76 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Bolette. ‎ Fødsel(?) i ‎1882,‎ som spedbarn, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Theodor Hansen,‎ ‎28 år gammel, giftet seg med Bolette Larsdatter,‎ ‎26 år gammel, den ‎8. juni 1908 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk tre barn:
Marie Helene Hansen‎ i 1910
Lovise Berthine Hansen‎ i 1914
Hans Ludvik Hansen‎ i 1922
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Viker, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Theodor‎ var ‎30 år gammel og Bolette‎ var ‎28 år gammel.
520.  KAROLINE DORTHEA OLAUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎20. oktober 1859, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Karoline Dorthea‎ var bosatt i Langeteig (Dahle), Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde i ‎1935, ‎ca. 75 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Karoline Dorthea‎ giftet seg med sitt søskenbarn, Petter Halbart Olavesen‎.
521.  HANS PETTER OLAUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. oktober 1861, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Hans Petter‎ var bosatt i Skåra, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde (Vattersott) den ‎14. august 1932, ‎70 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
522.  JOSEFINE MARIE ANDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎18. januar 1868, i Trosvikberget, Fredrikstad, Østfold, Norge.
Hans Petter Olaussen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Josefine Marie Andersdatter,‎ ‎20 år gammel, den ‎28. desember 1888 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Ole Petter Hansen‎ i 1889
Nils Anton Hansen‎ i 1891
Herman Marensius Hansen‎ i 1891
Johan Arnt Hansen‎ i 1893
Anna Helene Hansen‎ i 1895
Inga Berthea Hansen‎ i 1898
Jens Albert Hansen‎ i 1902
Karl Olaf Hansen‎ i 1907
Arve Oliver Skaare‎ i 1912
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1891, i Lere, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Petter‎ var ‎29 år gammel og Josefine Marie‎ var ‎23 år gammel; Residence i ‎1900, i Skåra, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Petter‎ var ‎38 år gammel og Josefine Marie‎ var ‎32 år gammel; Residence i ‎1910, i Skåra, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Petter‎ var ‎48 år gammel og Josefine Marie‎ var ‎42 år gammel.
523.  OLEA MARIE OLAUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎14. september 1864, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Olea Marie‎ var bosatt i Torgauten, Onsøy, Østfold, Norge. Hun døde (Hjerneblødning) den ‎2. oktober 1917, ‎53 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
524.  OLE HALVORSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født i ‎1855, i Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Halvor Pedersen‎ og Inger Sørensdatter. ‎ Ole‎ var Fisker. Han døde den ‎13. september 1943, ‎ca. 88 år gammel, i Gressvik, Onsøy, Østfold, Norge.
Ole Halvorsen,‎ ‎ca. 27 år gammel, giftet seg med Olea Marie Olausdatter‎, ‎18 år gammel, den ‎16. mars 1883 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Hans Olaves Olsen‎ i 1884
Inga Bolette Olsdatter‎ i 1885
Helene Othilie Olsdatter‎ i 1888
Arve Olsen‎ i 1891
Sigurd Peder Olsen‎ i 1896
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1883, i Torgauten, Onsøy, Østfold, Norge, når Ole‎ var ‎28 år gammel og Olea Marie‎ var ‎18 år gammel; Residence i ‎1890, i Møklegård Bnr.13 (Nymark), Onsøy, Østfold, Norge, når Ole‎ var ‎35 år gammel og Olea Marie‎ var ‎25 år gammel.
525.  HANNA OLAUSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎29. januar 1867, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Hanna‎ var bosatt i Borge, Østfold, Norge. Hun døde før ‎3. juli 1940, ‎yngre enn 73 år, i Onsøy, Østfold, Norge.
526.  OLE JOHANNESSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎4. juli 1863, i Borge, Onsøy, Østfold, Norge. Ole‎ var Gårdbruker. Han var bosatt i Borge, Østfold, Norge. Han døde (Mavesår) den ‎29. juni 1929, ‎65 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Ole Johannessen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Hanna Olausdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎9. desember 1887 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk ni barn:
Johannes Olsen‎ i 1888
Olaf Olsen‎ i 1890
Aksel Olsen‎ i 1892
Nils Olsen‎ i 1894
Helga Othilie Olsen‎ i 1896
Nils Olsen‎ i 1898
Martha Marie Olsen‎ i 1901
Anna Margrethe Olsen‎ i 1904
Birgit Magdalene Olsen‎ i 1907
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Borge, Onsøy, Østfold, Norge, når Ole‎ var ‎36 år gammel og Hanna‎ var ‎33 år gammel.
527.  OLE OLAUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. juni 1871, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Ole‎ var Gårdbruker. Han var bosatt i Tvete, Onsøy, Østfold, Norge.
528.  MINA PETRINE ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru).
Ole Olaussen‎ giftet seg med Mina Petrine Andersen.‎

529.  OLAF OLAUSSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født i ‎1877 som sønn av Olaus Martin Hanssen‎ og Berthe Nicholine Ouensdatter‎. Han døde i ‎1880, ‎ca. 3 år gammel.

530.  HANS MARTIN OLAVESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. januar 1855, i Tvete vestre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Olaves Johannessen‎ og Ellen Maria Hansdatter‎.

531.  PETTER HALBART OLAVESEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. mai 1864, i Dale store, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Olaves Johannessen‎ og Ellen Maria Hansdatter‎. Han døde mellom ‎1940 og 1947, ‎ca. 80 år gammel, i Langeteig (Dahle), Onsøy, Østfold, Norge.
Petter Halbart‎ giftet seg med sitt søskenbarn, Karoline Dorthea Olausdatter‎.
Petter Halbart Olavesen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Karoline Dorthea Olausdatter‎, ‎29 år gammel, den ‎16. november 1888 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk to barn:
Hans Martin Pettersen‎ i 1889
Elvine Nilsine Pettersdatter‎ i 1892

532.  ANETTE PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. juli 1877, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som datter av Peder Olsen‎ og Thorine Mathilde Bjerke‎. Anette‎ var bosatt i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun døde i ‎1943, ‎ca. 65 år gammel.
533.  JOHAN ANTON MATHISEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎28. juni 1878, i Sjuve, Sandefjord, Vestfold, Norge. Johan Anton‎ var Kaptein.
Johan Anton Mathisen,‎ ‎26 år gammel, giftet seg med Anette Pedersdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎25. februar 1905 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. De fikk en datter:
Edith Johansen‎ i 1906

534.  TOBINE KATHRINE PEDERSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎13. august 1880, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som datter av Peder Olsen‎ og Thorine Mathilde Bjerke‎. Tobine Kathrine‎ var bosatt i Stavern, Larvik, Vestfold, Norge. Hun døde den ‎8. august 1968, ‎87 år gammel, i Stavern, Larvik, Vestfold, Norge.
535.  ALF SANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎2. november 1880, i Stavern, Larvik, Vestfold, Norge. Alf‎ var Styrmann. Han døde i ‎1943, ‎ca. 62 år gammel, i Stavern, Larvik, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Alf. ‎ Konfirmasjon den ‎8. mars 1896,‎ 15 år gammel, i Den Norske Sjømannsmisjonen, Cardiff, Wales, UK.
Alf Sandersen,‎ ‎31 år gammel, giftet seg med Tobine Kathrine Pedersdatter‎, ‎31 år gammel, den ‎9. januar 1912 i Nøtterøy, Vestfold, Norge.

536.  OTTO OSKAR PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. mars 1882, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Peder Olsen‎ og Thorine Mathilde Bjerke‎. Otto Oskar‎ var bosatt i Sjømannshjemmet, Stavern, Larvik, Vestfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 28 år gammel, var han bosatt i Kjøle vestre, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han døde i ‎1960, ‎ca. 78 år gammel, i Vestfold, Norge.

537.  ANDERS BJERKE PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎25. juli 1884, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Peder Olsen‎ og Thorine Mathilde Bjerke‎. I ‎1910, ‎ca. 25 år gammel, var han bosatt i Kjøle vestre, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

538.  KATHINKA ANETTE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎18. januar 1872, i Tønsberg, Vestfold, Norge, som datter av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Hun ble døpt den ‎11. februar 1872,. ‎ I ‎1891, ‎ca. 19 år gammel, var hun bosatt i Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun var bosatt i Hvaløy, Nøtterøy, Vestfold, Norge (1)). Kathinka Anette‎ var bosatt i Kjøbmannsskjær, Nøtterøy, Vestfold, Norge (3)). Hun døde den ‎14. desember 1940, ‎68 år gammel, i Kjøpmannskjær, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun ble gravlagt den ‎21. desember 1940 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
Følgende informasjon er også registrert for Kathinka Anette. ‎ Konfirmasjon den ‎10. oktober 1886,‎ 14 år gammel, i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
539.  PEDER AUGUST PEDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎10. mai 1876, i Hvaløy, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Peder August‎ var Stuert. Han døde den ‎14. april 1940, ‎63 år gammel, i Kjøpmannskjær, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han ble gravlagt den ‎20. april 1940 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
Peder August Pedersen,‎ ‎19 år gammel, giftet seg med Kathinka Anette Johansdatter‎, ‎24 år gammel, den ‎3. mai 1896 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. De fikk åtte barn:
Peder Karsten Wiel Pedersen‎ i 1896
Judith Petrea Pedersen‎ i 1897
Magdalena Amalie Pedersen‎ i 1899
John Marinius Gaarbo Pedersen‎ i 1901
Gudrund Petrine Pedersen‎ i 1903
Esther Ingeborg Pedersen‎ i 1904
Johan Fredrik Gaarbo Pedersen‎ i 1906
Ruth Pedersen‎ i 1911
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Morgengry, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Peder August‎ var ‎24 år gammel og Kathinka Anette‎ var ‎28 år gammel; Residence i ‎1910, i Morgengry, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Peder August‎ var ‎34 år gammel og Kathinka Anette‎ var ‎38 år gammel.
540.  OLE OSKAR JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn), også definert som Ole Oskar Olsen, ble født den ‎3. februar 1874, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Han ble døpt den ‎24. februar 1874,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han var Kaptein. Han var bosatt i Nøtterøy, Vestfold, Norge.
541.  AGNES NILSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎6. oktober 1874, i Nøtterøy, Vestfold, Norge.
Ole Oskar Johansen‎ giftet seg med Agnes Nilsen. ‎De fikk to barn:
Signe Theodora Olsen‎ i 1905
Finn Eide‎
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Alfheim, Føynland, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Ole Oskar‎ var ‎26 år gammel og Agnes‎ var ‎25 år gammel; Residence i ‎1910, i Alfheim, Føynland, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Ole Oskar‎ var ‎36 år gammel og Agnes‎ var ‎35 år gammel.
542.  AGNES JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎17. april 1876, i Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som datter av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Hun ble døpt den ‎7. mai 1876,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun var bosatt i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun var Kokke.
543.  LARS HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎10. april 1872, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Hans Nielsen‎ og Johanne Sørensdatter. ‎ Han ble døpt den ‎23. april 1872,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han døde (Nyresygdom og Ryg??) den ‎30. mai 1909, ‎37 år gammel, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
Lars Hansen,‎ ‎24 år gammel, giftet seg med Agnes Johansdatter‎, ‎20 år gammel, den ‎25. mai 1896 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. De fikk tre sønner:
Søren Lorents Hansen‎ i 1897
Leif Anker Hansen‎ i 1901
Georg Helge Hansen‎ i 1904
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1900, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Lars‎ var ‎28 år gammel og Agnes‎ var ‎24 år gammel; Residence i ‎1910, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Lars‎ var ‎38 år gammel og Agnes‎ var ‎34 år gammel.
544.  GEORG PEDER JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎30. januar 1878, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Han ble døpt den ‎17. februar 1878,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han var Maskinist. Han døde (Nyresyge) den ‎30. juni 1903, ‎25 år gammel, i Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland. Georg Peder‎ ble gravlagt den ‎10. juli 1903.

545.  HARALD JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎21. oktober 1880, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Han ble døpt den ‎28. november 1880,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
546.  JENNY LOVISE UKJENT‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎24. juni 1881, i Tønsberg, Vestfold, Norge.
Harald Johansen‎ giftet seg med Jenny Lovise Ukjent. ‎De fikk to barn:
Harriet Kristiane Olsen‎ i 1906
Haakon Artman Olsen‎ i 1908
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Føyn nordre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, når Harald‎ var ‎29 år gammel og Jenny Lovise‎ var ‎29 år gammel.
547.  KRISTINE MARIE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎28. august 1882, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som datter av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Kristine Marie‎ fikk også navnet «Maja». Hun ble døpt den ‎31. desember 1882,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun var bosatt i Knarberg, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

548.  JULIUS ANTON JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎28. august 1882, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Han ble døpt den ‎31. desember 1882,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. I ‎1910, ‎ca. 27 år gammel, var han bosatt i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han døde i ‎1924, ‎ca. 41 år gammel, i New York City, New York, USA.

549.  SIGNE HENRIETTE JOHANSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎18. oktober 1885, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som datter av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Hun ble døpt den ‎1. november 1885,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Hun var bosatt i Teie, Nøtterøy, Vestfold, Norge.
550.  ANDERS KRISTIANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎14. november 1880, i Føyn, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Kristian Severin Andersen‎ og Kirstine Ukjent. ‎ Han ble døpt den ‎5. desember 1880,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han var Kaptein. Han var Styrmand.
Anders Kristiansen,‎ ‎32 år gammel, giftet seg med Signe Henriette Johansdatter‎, ‎27 år gammel, den ‎12. april 1913 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

551.  NILS HENRIK FERDINAND JOHANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎5. september 1890, i Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, som sønn av Johan Fredrik Olsen‎ og Petrine Henrikke Olsdatter‎. Han ble døpt den ‎12. oktober 1890,‎ i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge. Han var Ingeniør, Fabrikkeier. Han var bosatt i 22239 Cherry Hill Road, Dearborn, Wayne County, Michigan, USA. Den ‎10. mars 1911, ‎20 år gammel, utvandret Nils Henrik Ferdinand‎ fra Oslo, Norge.
552.  SIGRID THORBERG‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru) ble født den ‎15. september 1886, i Kongsberg, Buskerud, Norge, som datter av Theodor J. Thorberg‎ og Karoline A. Thorberg. ‎ I ‎1900, ‎ca. 13 år gammel, var hun bosatt i Oslo, Norge. I ‎1910, ‎ca. 23 år gammel, var hun bosatt i Akersgaten 20, Oslo, Norge.
Nils Henrik Ferdinand Johansen‎, ‎24 år gammel, giftet seg med Sigrid Thorberg,‎ ‎28 år gammel, den ‎10. juli 1915 i New York, USA. De fikk to sønner:
John Ukjent‎
Finn Ukjent‎

553.  HÅKON UKJENT‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født som sønn av Severin Olsen‎ og Henriette Paulsen‎. Håkon‎ var bosatt i Holme, Tjøme, Vestfold, Norge.

554.  ANNE HELENE OLSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎15. januar 1860, i Forsetlund, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Ole Hansen‎ og Inger Sophie Pedersdatter‎.

555.  INGER BOLETTE LARSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎19. november 1860, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Lars Borgersen‎ og Elen Sofie Hansdatter‎. Hun døde den ‎19. november 1947, ‎87 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
556.  HANS ANDERSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns ektemann) ble født den ‎15. mars 1848, i Vesterby, Eidsberg, Østfold, Norge. Hans‎ var Gårdbruker. Han døde den ‎4. november 1931, ‎83 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Andersen,‎ ‎38 år gammel, giftet seg med Inger Bolette Larsdatter‎, ‎25 år gammel, den ‎16. april 1886 i Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fire barn:
Anne Marie Hansdatter‎ i 1887
Lars Hansen‎ i 1890
Ellen Sofie Hansdatter‎ i 1892
Hanna Bolette Hansdatter‎ i 1897
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1910, i Berg, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans‎ var ‎62 år gammel og Inger Bolette‎ var ‎49 år gammel.
557.  HANS EDVARD LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎8. juli 1866, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Lars Borgersen‎ og Elen Sofie Hansdatter‎. Hans Edvard‎ var Gårdbruker. Han var bosatt i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge. Han døde den ‎15. februar 1950, ‎83 år gammel, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge.
558.  MARIE CHRISTENSDATTER‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarns hustru), også definert som Marie Stene, ble født den ‎1. mars 1871, i Stene lille, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Kristen Monsen‎ og Nicholine Nielsdatter. ‎ Hun døde den ‎16. april 1938, ‎67 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.
Hans Edvard Larsen‎, ‎27 år gammel, giftet seg med Marie Christensdatter,‎ ‎22 år gammel, den ‎15. desember 1893 i Onsøy kirke, Onsøy, Østfold, Norge. De fikk fem barn:
Lars Hansen‎ i 1894
Kristian Hansen‎ i 1897
Nils Hansen‎ i 1901
Einar Hansen‎ i 1904
Astrid Hansdatter‎ i 1908
Følgende informasjon er også skrevet for denne familien. Residence i ‎1894, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Edvard‎ var ‎27 år gammel og Marie‎ var ‎23 år gammel; Residence i ‎1900, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Edvard‎ var ‎33 år gammel og Marie‎ var ‎29 år gammel; Residence i ‎1910, i Lund store, Onsøy, Østfold, Norge, når Hans Edvard‎ var ‎43 år gammel og Marie‎ var ‎39 år gammel.
559.  HANS LARSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎6. november 1863, i Slottet, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Lars Hansen‎ og Olia Mathea Andersdatter‎. Hans‎ var Gårdbruker. Han var bosatt i Kjenne vestre, Onsøy, Østfold, Norge (1)). Han var bosatt i Glemmen, Østfold, Norge (2)). Hans‎ døde den ‎2. april 1945, ‎81 år gammel, i Onsøy, Østfold, Norge.

560.  ANNE HELENE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎6. juni 1880, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Hansen‎ og Karen Johanne Emanuelsen‎. Hun døde den ‎9. august 1883, ‎3 år gammel, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge.

561.  MAREN OLAVA HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎10. desember 1881, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Hansen‎ og Karen Johanne Emanuelsen‎. Hun døde (Kikhoste) den ‎15. mai 1883, ‎1 år gammel, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge.

562.  HANS EMANUEL HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎22. desember 1883, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som sønn av Peder Hansen‎ og Karen Johanne Emanuelsen‎. Han døde den ‎19. april 1884, ‎som spedbarn, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge.

563.  ANNE HELENE HANSEN‎ (‎Astrid Ellen‎s mors andre søskenbarn) ble født den ‎2. mars 1885, i Bossum søndre, Onsøy, Østfold, Norge, som datter av Peder Hansen‎ og Karen