18. Gundro Gundersen‎ og Malene Olsdatter‎ 

   ...66    ...65                    
Kjønig‎
Gundersen
1666-est1727
Eli‎
Olsdatter
1668-1741


                                   
                                     
    Gunder‎
Kjønigsen
f1713-c1780
      Anne‎
Jensdatter
1721-c1778
      Ole‎
Ellefsen
f1725-
      Daarte‎
Olsdatter

   
                         
                         
 

 ...33 

Gundro‎
Gundersen
f1756-1817

 

 

     

 

Malene‎
Olsdatter
f1752-1814
 

 
 
                   
       
                    


    Anne M‎
Gundrosdatter
1785-1824
    Ole‎
Gundrosen
est1788-
    Gunder‎
Gundrosen
f1790-
    Giertrud‎
Gundrosdatter
est1794-
   


   


             ...9