27. Anders Hansen‎ og Oliana Larsdatter‎ 

                           
                                   
                                     
    Hans‎
Mortensen

      Maren‎
Olsdatter

     


     


   
                         
                         
 

 

Anders‎
Hansen
1761-1805

 

 

     

 

Oliana‎
Larsdatter
1769-
 

 
 
                   
       
                    


   


    Karen‎
Andersdatter
1793-
    Hans‎
Andersen
1798-1873
   


   


   


                         ...14