39. Asbjørn Olsen‎ og Berthe Gregersdatter‎ 

               ...64            
Asbjørn‎
Andersen
c1630-c1680
Kirsten‎
Ukjent
-c1715


Anders‎
Gregersøn
c1631-

                                   
                                     
    Ole‎
Asbjørnsen
c1670-
     


      Greger‎
Andersen
c1678-c1736
      Sissel‎
Evensdatter
-c1737
   
                         
                         
 

 

Asbjørn‎
Olsen
c1700-1761

 

 

     

 ...52 

Berthe‎
Gregersdatter
c1707-
 

 
 
                   
       
       

Erland‎
Asbjørnsen
c1738-1789

 
                   ...22