4. Hans Johannesen‎ og Elen Malene Ejlertsdatter‎ 

   ...30    ...31  ...8          ...32  ...33    ...18  
Erich‎
Olsen
1737-1779
Kari‎
Hansdatter
f1739-1805
Ole‎
Nielsen
c1742-1814
Ambjør‎
Pedersdatter
c1743-est1773
Hans‎
Andersen
c1757-1810
Anna M‎
Ejlertsdatter
1763-1808
Gundro‎
Gundersen
f1756-1817
Malene‎
Olsdatter
f1752-1814
                                   
                                     
    Johannes‎
Erichsen
est1775-1846
      Inger‎
Olsdatter
est1772-1840
      Eilert‎
Hansen
1787-1868
      Anne M‎
Gundrosdatter
1785-1824
   
                         
                         
 

 ...8 

Hans‎
Johannesen
1815-1862

 

 

     

 ...9 

Elen M‎
Ejlertsdatter
1817-1860
 

 
 
                   
       
                                                           
Johan E‎
Hansen
1839-1879
Olavus‎
Hansen
1843-
Andreas‎
Hansen
1844-1933
Inger M‎
Hansdatter
1846-1897
Nils‎
Hansen
1851-
Caroline‎
Hansdatter
1855-
Ole M‎
Hansen
1857-
Anne M‎
Hansdatter
1860-1942
 ...2              

Emilie‎
Hansdatter
1849-1922