54. Kjønig Gundersen‎ og Eli Olsdatter‎ 

               ...74    ...79        
Niels‎
Guttormsen
c1580-c1655Oluf‎
Ellingsen
Mikkel‎
Torgersen
c1590-1665
Anne‎
Hallesdatter
1587-1635
Ole‎
Pedersen
-f1664
Anne‎
Ukjent
c1618-e1685
                                   
                                     
    Gunder‎
Nilsen
c1606-c1688
      Ellen‎
Olsdatter

      Ole‎
Mikkelsen
c1622-f1701
      Anne‎
Olsdatter
c1644-c1717
   
                         
                         
 

 ...66 

Kjønig‎
Gundersen
1666-est1727

 

 

     

 ...65 

Eli‎
Olsdatter
1668-1741
 

 
 
                   
       
                     Eli‎
Kiønigsdatter
est1692-1758
    Anne‎
Kjønigsdatter
1698-1780
    Inger‎
Kjønigsdatter
1703-1770
    Maren‎
Kjønigsdatter
c1706-est1774
    Nils‎
Kjønigsen
c1708-1788
    Gunder‎
Kjønigsen
f1713-c1780
   


       ...41                              ...33