80. Paul Hallesen‎ og Margrethe Jonsdatter‎ 

               ...83            
Eilif‎
Jonsen
-c1512

                                   
                                     
   


     


      Jon‎
Eilifsen D.Y.
-c1520
      Sigrid‎
Eindridsdatter

   
                         
                         
 

 

Paul‎
Hallesen

 

 

     

 ...81 

Margrethe‎
Jonsdatter

 

 
 
                   
       
       

Halle‎
Paulsen


 
                   ...79