81. Jon Eilifsen D.Y‎ og Sigrid Eindridsdatter‎ 

   ...83                        
Jon‎
Eilifsen D.E.
c1405-

                                   
                                     
    Eilif‎
Jonsen
-c1512
     


     


     


   
                         
                         
 

 ...82 

Jon‎
Eilifsen D.Y.
-c1520

 

 

     

 

Sigrid‎
Eindridsdatter

 

 
 
                   
       
       

Margrethe‎
Jonsdatter


 
                   ...80