POSTKORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sendt og mottatt av

skibsfører Hans Bernhard Eriksen

og hans familie og bekjente

i perioden 1902-1950

 

Postkortene etter Ellen og Nils Johansen

Systematisering, transkribering og fakta ved Kari Ellen Bogfjelldal

Mai 2015

Innledning

Ellen og Nils Johansen etterlot seg, blant bilder og papirer, en mengde postkort. For det aller meste er dette korrespondanse mellom Ellens søsken og foreldre, men også andre, kjente og ukjente.

I begynnelsen var ikke postkortene mer spennende for meg enn de var da jeg så dem som barn, da var det bildene vi så på.

 

Muligheten for å ta vare på familieopplysningene ble bedre da vi opprettet en database som var tilrettelagt for slektsgransking.

Etterhvert som vi fikk familien systematisert i databasen og sammenhengen mellom de forskjellige personene ble mer oversiktlig, kikket jeg på kortene flere ganger. Jeg leste det som var skrevet og forsøkte å tyde, så på hvor de kom fra i verden og studerte de fine gamle bildene. De eldste kortene er fra 1902, de yngste fra 1954, men de fleste er fra tiden fram mot 1920.

 

Både i Hans Bernhard og Maren sine familier var det mange sjøfarende, også blant deres egne barn. Det kommer tydelig fram at de var flinke til å skrive, både kort og brev, og de hadde god kontroll på hvor alle var til enhver tid. Maren var nok den som bandt alle sammen. Inntrykket av at de var hyggelige, kjærlige og hadde omsorg for hverandre, er sterkt.

Man ser en familie av kunnskapsrike mennesker med god skriveferdighet og bekjentskaper i mange lag av samfunnet. Det er også kontakt mellom Maren og Hans Bernhards familier, og Nils og Ellens. Vi får vite om Ellens engasjement i avholdsbevegelsen, hennes reiser i inn- og utland, venner og venninner. Dyp og engasjert religiøsitet kommer også tydelig fram.

 

Alt i alt gir kortene kunnskap om tiden våre formødre og forfedre levde i, hva de var opptatt av, og hvordan livene dere forandret og utviklet seg.

Dette er mitt syn og mine inntrykk. Andre kanskje finner andre ting å feste seg ved.

 

Forklaringer

Innholdslisten er lenker til sidene, mens ordet Innhold aller øverst til venstre på hver side lenker til starten av innholdslisten.

Hvert postkort har fått en side. Øverst på siden står det en kode, punktum og hvem kortet er fra og til, med fornavn. Dette kan gjenfinnes i innholdslisten.

Så står det navn og nummer som kortet fikk da det ble scannet, som viser hvor originalen finnes.

Deretter vises kortets billedside og bildets tekst, poststempel og dato der det kan tydes, og mottakerens navn og adresse.

Under vises det som er skrevet på kortet, både originalen og min transkripsjon. Jeg har prøvd å skrive akkurat som det står håndskrevet. Noen steder står det bare prikker, da har jeg ikke greid å tyde skriften, der det står spørsmålstegn i parentes er jeg ikke helt sikker på om jeg har sett rett.

 

Når det gjelder navn er Erik Olaus Eriksen kalt både Olaus og enkelte ganger Erik. Ellen er alltid Ellen Marie Eriksen gift Johansen, og Maren er Maren Sophie Olavusen gift Eriksen. Nils er Nils Johansen.

 

Om kildene

Omtrent halvparten av kortene befinner seg hos Astrid M. Knudsen, resten er i et album hos Einar Fjeldstad. Per Fjeldstad har scannet alt sammen, satt dem i system og gjort dem tilgjengelig. Det er også han som har scannet bildene jeg har brukt utsnitt av. Originalen til disse befinner seg i all hovedsak hos Astrid M.

 

Jeg har ikke oppgitt kilder. Fakta om folk kommer fra slektsbasen og kildene som er oppgitt der. Opplysninger om skuter og sjøfolk kommer fra "Fredrikstadskuter på de syv hav" av Knut W. Engebretsen, utgitt på "Mitt Forlag Svein Skahjem" 1999, og fra Digitalarkivets "Sjømannsruller". Noe har jeg også funnet på nettet.

 

Takk

Jeg er veldig takknemlig for at disse kortene ble tatt vare på, takket være oldemor Maren, mormor Ellen, tante Marie og tante Else, mor Astrid og kusine Astrid Margrete. Takk også til tremenning Erik Erlandson for kortet til Hans Bernhard fra Nansen.

 

Jeg har hatt god hjelp og inspirasjon. Mine brødre Per og Tor Fjeldstad har kunnskap og innsikt som jeg har fått benytte meg av, særlig når det gjelder det datatekniske. Når sant skal sies har Per brukt vel så mye tid på dette prosjektet som jeg, og det er hans ekspertise som har gjort at vi kom i havn med dette på en god måte. Fetter Nils Eivind Johansen Widnes med sin interesse for familiens sjømenn og skutene de seilte har også vært til god hjelp. Til slutt en takk til mine barn som alltid er villige til å passe på at det jeg skriver blir mest mulig leselig og fornuftig.

 

Sånn som det ble håper jeg at det vil glede noen.

 

Kari

Innhold

Innledning. 2

Forklaringer 2

Om kildene. 3

Takk. 3

Innhold. 4

2. Hans Bernhard – Erik Olaus 1909. 7

3. Kristoffer – Maren 1915. 8

4. Martha- H.B. Eriksen 1917. 9

5. Olga O. – Martha 1907. 10

6. C. Jønsberg – Olaus 1910. 11

7. Maren Eriksen – Mr. Possingham 1908. 12

8. Eriks Olaus - Maren Eriksen 1915. 13

9. Olaus-Martha 1907. 14

10. Olaus-Maren 1907. 15

11. Karen - Nils og Ellen Johansen 1918. 16

12. Olaus – Martha  1907. 17

13. Maren – Edle og Kristoffer 1924. 18

14. Otto Anderson – Ellen 1903. 19

15. Torstein Kj. Semb – Hr. Eriksen 1916. 20

16. Viktoria, Olaus, G.A.Lilja – Maren 1917. 21

17. Martha - Maren 1921. 22

18. Olaus – Dagvakten 1909. 23

19. S. Ottesen – Martha 1913. 24

20. Olaus - Martha 1908. 25

21. W.Thorvaldsen - Ellen 1904. 26

22. Christian Abrahamsen – Olaus 1909. 27

23. Olaus – Martha 1909. 28

24. Marie og Aug Bentsen-Maren 1927. 29

25. Kapt. H.B.Eriksen – Olaus 1914. 30

26. Vikken og Olaus – Maren 1921. 31

27. Signe – Olaus. 32

28. Carl Jønsber g– Olaus 1909. 33

29. Karen – Martha 1911. 34

30. Harald – Olaus 08. 35

31. John Monsen- Hans Bernhard Eriksen 1917. 36

32. C. Thomassen - Cap. Eriksen 1909. 37

33. Marie – Maren 1934. 38

34. Olaus – Maren 1906. 39

35. Olaus – Maren 1915. 40

36. Erika og B. Sørensen – Olavus Hansen 1908. 41

37. Gunda – Olaus 1910. 42

38. Olaus – Maren 1911. 43

39. Maren – Helga Stoksgard 1931. 44

40. Nils Johansen m fam. – Inga Larsen 1936. 45

41. Gunda-Olaus  1909. 46

42. Olaus – Maren 1910. 47

43. Lilly – Martha. 48

44. fam. Johansen – fam Carlsen 1931. 49

45. Maren – Nils 1915. 50

46. Olaus – Maren 1910. 51

47. Mr. Mayet – ukjent - 52

48. Gunda - Olaus  1910. 53

49. Signe – Olaus 1910. 54

50. S. Ottesen - Martha 1914. 55

51. Gunda - Olaus 1909. 56

52. Martha – Maren 1917. 57

53. Marie Olausssen – Maren 1916. 58

54. Maren – Harald 1914. 59

55. Ellen – Olaus 1909. 60

56. Bent Guttorm og de andre – Maren 1935. 61

57. Th. Gundersen – Olaus 1911. 62

58. Emilie – Maren. 63

59. James M – Hans Bernhard 1909. 64

59. Rolf, Hans. Lillegutt, Bent – Maren 1930. 65

61. Gunnar – Nils 1950. 66

62. Ellen – Nils 1957. 67

65. Maren – Vikken og Erik 1916. 68

66. Ellen – Theodor 1904. 69

67. Ellen – Otto Andersson 1903. 70

68. Ellen – Otto Andersson 1904. 71

73. Erika og Birger– Ellen 1910. 72

74. Theodor – Ellen 1904. 73

75. Juliane – Ellen. 74

76. Ellen – Nils Bernhard 1915. 75

81. Ellen – Ira 1904. 76

82. Olaus – Ellen 1904. 77

83. Ellen – Alette 1904. 78

84. Ellen – Ira 1903. 79

89. Olaus -Ellen 1906. 80

90. Theodor - Ellen. 81

91. Nils B - Maren 1913. 82

92. Theodor  Ellen 1908. 83

97. Inga - Nils Johansen og familie 1918. 84

98. Langmoens - Maren 1925. 85

99. Nils Johansen – Martha 1917. 86

100. Ira - Maren 1902. 87

105. Familien Aas - Nils Johansen m familie 1918. 88

106. Astrid, Einar, Per og Kari – Nils Johansen 1954. 89

107. Lillegutt, Hans, Rolf, Bent og Martha - Nils Johansen m/fam. 1927. 90

108. Nils Bernhard - Maren 1909. 91

151. Erika - Maren 1910. 92

152. Olava – Maren. 93

153. Borghild - Maren  1930. 94

154. Martha – Maren 1907. 95

160. Olaf – Olaus  1910. 96

161. G. Chr. Bjelland - Ellen 1905. 97

162. Vikken - Maren. 98

163. Hildur og Tulla? – Olaus 1909. 99

168. Peder Johansen – Olaus. 100

169. Olava - Maren 1918. 101

170. Walbor og Marna - Ellen 1905. 102

171. Anny – Nils 1911. 103

177. Gabriel Bielland - Ellen 1906. 104

178. G. Chr. Bielland - Ellen 1905. 105

179. Ukjent 1903 – Ellen. 106

180. Gabriel Bielland - Ellen 1905. 107

185. Olaves - Maren 1911. 108

186. Paul Kolberg - Nils 1907. 109

187. Gabriel Bielland -  Ellen 1906. 110

188. Signe Ottesen - Ellen 1902. 111

193. Emilie - Maren 1907. 112

194. Inga - Ellen 190?. 113

195. Ellen - Erika 1905. 114

196. Horneman – Hans Edvard 1920. 115

17. mai. G.L. – E. Hauge. 116

EMA4031. Hildur– Olaus 1909. 117

EE1. Fridtjof Nansen – Hans Bernhard Eriksen. 118

 

 

2. Hans Bernhard – Erik Olaus 1909

FraEinar August2013

PostkortSide1_002.jpg PostkortSide2_002.jpg

 

“Marconi Towers, Glace Bay, C.B, Canada”

 

Uleselig Poststempel

 

 

 

3de Styrmand

E.O.Eriksen

S/S Akershus, Capt Martin

Queensborough

Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preston den 7.8.09

 

 

Takker for kortet som modtoges i dag.

 

 Ankom hertil den 4de, men med losningen gaar det saa sagte at jeg vist ikke kommer hefra før sidst i maaneden, men jeg har heller ingen bestemmelse endnu. 

 

Du har vel hørt hjemmefra at B.far er død, han begravdes onsdag.

 

Kjærligt hilset Din Far

     

 

 

 

 

 

Fra Hans Bernhard Eriksen, 53, skipsfører på S/S Cimba av Fredrikstad i utenriksfart fra 25.1. 1906 til forliset i Canada 25.8.1915

Til eldste sønn Erik Olaus, 23, styrmann på S/S ”Akershus” av Kristiania

B. far som nevnes er Olavus Hansen, Olaus’ morfar som døde 30.7. 1909, 83 år gammel

 

Hans Bernhard     Erik Olaves    Olavus Hansen 

 


 

3. Kristoffer – Maren 1915

FraEinar August2013

PostkortSide1_003.jpg PostkortSide2_003.jpg

 

“Marseille-Vieux Port-Attelage Marseillais”

 

Poststempel Marseille 15…

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Krosnes

Pr. Fredrikstad

Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille 14.7.15

 

Kjære mor!

 

Jeg er nu kommet saa langt som hid,  saa jeg haaber at jeg kan være hjemme om ikke saa længe.

 

 Skal skrive brev siden naar jeg faar høre hvor det blir at gaa hend.  Lever forresten bare bra. 

 

Hils alle hjemme saalenge. 

 

Hilsen din søn Kristoffer

 

 

 

 

Fra Kristoffer Wilhelm Eriksen, 27 år

Til moren Maren, hjemme på Rød,  55 år

 

Kristoffer var i 1915 1. maskinist på S/S Bøilefos og mønstret av i Kristiania 7.9.1915

 

           

Kristoffer Wilhelm          Maren

 

4. Martha- H.B. Eriksen 1917

FraEinar August2013

PostkortSide1_004.jpg PostkortSide2_004.jpg

 

 

 

 

 Poststempel Kjøbenhavn 14.4.  17

 

 

 

 

Capt. H.B. Eriksen

Bark “Fixstjerne”

Kolding

Jylland

 

 

 

Kjære Dere!

 

 

 Jeg er nok ikke kommet længer endnu.  Men nu gaar det ogsaa raskt.

 

 Tusen tak for sidst.  Haaber alt staar godt til med dere.  Jeg har det bra og har hat det udmerket kan dere vide. Frk. Gommesen møtte meg i Slagelse og da vet dere jeg var tryg. 

 

Kom hit til Kjøbenhavn i eftm.  Toget til Helsingør gaar kl. 9.15.i aften.  Det gaar da like videre og er hjemme kl. 10 i morgen formiddag.  Dette toget bruker frk. Gommesen og Borghild at reise med.  Sitter nu på en kàfe og venter på en kop chokolade og skal da gi meg god tid her så tiden gaar.

 

 Det var nok som jeg tenkte at frk. G. ikke bor hjemme.  Jeg var nu i hennes hjem ved skolen hvor hun bor alene.  Fik saaledes ikke hilse paa Gommesen. 

 

Skal hilse så meget fra frk. G mor!  Hun er et prægtig menneske. 

 

Tusen hilsner.  Martha

 

Fra Martha Sofie Eriksen, 25 år                                                                       

Til Hans Bernhard Eriksen, skipsfører på ”Fixstjerne” av Sarpsborg som han førte fra 1916 til sin død 1919

 

 

5. Olga O. – Martha 1907

FraEinar August2013

PostkortSide1_005.jpg PostkortSide2_005.jpg

 

 

”The National Gallery”

 

Poststempel uleselig

Poststempel Fredrikstad 27.7.07

 

 

 

Frk. Martha Eriksen Rød

Hr. T. Torjusen

Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgå den 28.6.1907

 

 

Fra London

 

 

Kjære Martha!

 

 

I land her er det meget vakkert.  Jeg er frisk.  Det var kjedt at vi ikke kom til Kotka.  Jeg haaber neste gang.  Hils bedstefar, tante og Ellen.  Hilses fra pappa.

 

 Du er hjertelig hilset fra Olga O.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Til Martha Sofie Eriksen på Rød 15 år                                                                                                                                              Martha Sofie            Olga Therese

Antagelig fra Olga Olausen 14 år, på reise med S/S Kotka med sin far skipsfører Ole Martin Olausen                                                                                                                                                                           

Se også postkort 009 side 14 og postkort 012 side 17

 

6. C. Jønsberg – Olaus 1910

FraEinar August2013

PostkortSide1_006.jpg PostkortSide2_006.jpg

 

”O’Curry Street Kilkee Co. Clare”

 

Poststempel Claresholm, AL, 14.6.10

Poststempel to uleselige

Poststempel Alexandria 7.7.10

 

Mr. Olaus Eriksen Græsvig pr. Fredrikstad

Norway

Europe

 

Omadressert til

S/S Akershus, Norw. Consulate

Egypt

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 Claresholm 12.juni 1910

 

 

Dear friend Olaus.  Just a few words to you.

 

 I am now engaged to the nice little girl you remember from “Horten” (?).  I wil soon go to the “Dogs” (?) and get married.

 

 Yours cincerely C. Jønsberg, alba Canada

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Til Erik Olaus Eriksen 24 år  styrmann på S/S ”Akershus”                                                                              Erik Olaus

Fra  Karl Jønsberg fra Halden (antatt) som reiste fra Oslo til Canada i 1910 for å søke hyre. 

 

Se også postkort 018 side 23 og postkort 28 side 33

 

 

7. Maren Eriksen – Mr. Possingham 1908

FraEinar August2013

PostkortSide1_007.jpg PostkortSide2_007.jpg

 

 

 

”Maternal happiness.

B.J. Blommers”

 

 

 

 

 

 

 

Fru Martha Eriksen Rød

Adress Hr. Skibsh: T. Torjussen

Fredrikstad

Norway

Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             P. Broughton  12.10.08

 

 

                             Hilsen fra Mr. Possingham

                            Adelaide

                            South Australia

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Til Maren Eriksen hjemme på Rød 48 år gammel                            

Fra Mr. Possingham i Adelaide.  Ukjent

 

 

8. Eriks Olaus - Maren Eriksen 1915

FraEinar August2013

PostkortSide1_008.jpg PostkortSide2_008.jpg

 

Poststempel uleselig

 

Censored by Kings Harbourmaster, Kirkwall

 

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Adr. Kjøbm. Jahren

Fredrikstad

Norway

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkwall 5/6-1915

 

Kjære mor!

 

Ligger nå her på det uvisse om når og hvor det blir at gå hen.  Venter på ordre hver dag.

 

 Alt står forresten bra til.  Kanskje vi kan være hjemme før dette men skriver da vi er blit narret nu i 5 dage idet vi trodde vi skulle sluppet av sted med det samme.

 

 Håper alt står bra til hjemme. 

 

Mange hilsner til Dere alle fra din hengivne sønn Olaus

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Til Maren Eriksen hjemme på Rød 55 år gammel                                             

Fra  sønnen Erik Olaus 29 år , fant ikke ut hvilket skip han var på da.  Han hadde vært på ”Tysla” da den gikk på en mine i 1914 ved Vlissingen i Nederland, og han hadde sin første tur som skipsfører på ”Rena” i 1918.

 

 

9. Olaus-Martha 1907

FraEinar August2013

PostkortSide1_009.jpg PostkortSide2_009.jpg

 

”Borgå – Porvvo    Interiør af domkyrkan – Touomiokyrkko sisältå”

 

 

Poststempel Borgå 2.7. 1907

Poststempel uleselig 5.7 .07

 

 

Frk Martha Eriksen

Adr. T. Torjussen

Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 Borgå 1-7-07

 

Kjære søster!

 

Tak for brevet som jeg fikk i dag. 

 

Bliver ikke færdig paa en uges tid endnu.

 

 Brev er det ikke sikkert du faar herfra.

 

 Hilsen til alle fra Olaus

 

 

 

 

Fra Erik Olaus Eriksen  21 år gammel styrmann på S/S ”Kotka”                                             

Til søster Martha Eriksen 15 år hjemme på Rød                                                                             Martha       Erik Olaus       Ole Martin

Dette er antagelig samme tur som i postkort 005 (side 10) postkort 012 (side 17), og Olaus’ onkel  Ole Martin Olavesen var skibsfører

 

 

10. Olaus-Maren 1907

FraEinar August2013

PostkortSide1_010.jpg PostkortSide2_010.jpg

 

 

 

 

”Storgaten Uleåborg”

 

Poststempel uleselig

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Kjøbm. H. Jahren

Fredrikstad

Norwegen

 

 

 

 

 

 

 

     Uleåborg 11.10.06 

 

Kjære mor !

 

 Tak for brevet som jeg modtok i gaar.  Vi er allerede paa vei.  Dette blir sendt med lodsen.  Antager vi er i Shields omkr. den 20de da.

 

  Det står godt til.

 

 Kjærlig hilsen Olaus

 

 

 

 

 

Fra Erik Olaus Eriksen  20 år gammel styrmann antagelig på S/S ”Mandalay”,kanskje den samme stålbarken Mandalay som havarerte på sørkysten av South Australia 1911.

Til mor Maren Eriksen 46 år hjemme på Rød.

 

 

11. Karen - Nils og Ellen Johansen 1918

FraEinar August2013

PostkortSide1_011.jpg   PostkortSide2_011.jpg

 

 

”A Merry Christmas”

 

Poststempel Milton Sta. Brooklyn N.Y. 1.PM 26.11. 1918

 

 

Mr. & Mrs. Nils Johansen

Græsvik Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

En glad jul og et godt nyt aar

 

ønskes dere alle

 

 fra Karen

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Fra Karen Nilsen, 27 år bodde i Brooklyn, fra Gressvik datter til Nils’ halvbror Hans Peter Nilsen.                                                             Ellen                     Nils

Til Ellen ,34, og Nils Johansen, 41, hjemme på Gressvik

 

 

12. Olaus – Martha  1907

FraEinar August2013

PostkortSide1_012.jpg PostkortSide2_00012.jpg

 

”Borgå – Porvoo  Runebergs staty - Runeberginpatsas”

 

Poststempel uleselig

 

 

 

Frk. Martha Eriksen Rød

Adr. Skibsh. T. Torjussen

Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

Borgå 8-7-07

 

Kjære søster!

 

Brev faar jeg ikke tid til at sende herfra. 

 

Vi er nu lastet og kommer antagelig til at gaa ud i morgen eftermiddag.

 

 Alt står godt til. 

 

Hilsen til eder alle fra

 

Olaus

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Fra Erik Olaus Eriksen 21 år                                                 

Til Martha Sofie Eriksen 15 år hjemme på Rød

 

Samme tur som postkort 009 side 14 og postkort 005 side 10

 

 

13. Maren – Edle og Kristoffer 1924

FraEinar August2014

PostkortSide1_013.jpg PostkortSide2_013.jpg

 

”Kristiania.  Eidsvoldsplass. Studenterlunden”

 

Poststempel uleselig

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Krosnes

Pr. Fredrikstad

 

 

 

 

 

 

Kristiania 16/7-24

 

Kjære Mor!

 

Gratulerer med den 17de. 

 

Hilsen Edle & Kristoffer

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                          

 

Fra Edle f. Ihleby (35) og Kristoffer (36) Eriksen i Oslo

Til svigermor/mor Maren Eriksen Rød på 64 årsdagen hjemme på Rød

 

Ved Folketellingen 1.12.1923 bodde de i Munkedamsveien 65b i Oslo og Kristoffer jobbet som ingeniør hos A/S G. Hartmann

 

 

14. Otto Anderson – Ellen 1903

FraEinar August2014

PostkortSide1_014.jpg PostkortSide2_014.jpg

 

”God Jul”

 

 

Poststempel uleselig

Poststempel Fredrikstad 25.11.03

 

 

 

 

 

Frøken Ellen Eriksen Rød

Adress Skibsh. T.Torjussen

Fredrikstad V

Norge

 

                                

 

 

 

 

 

 

God Jul tillønskas av

 

 

Otto Andersson. 

 

Takk for kortet                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fra Otto Andersson, svensk, ellers ukjent.                                                                          Til Ellen Eriksen, 19 år,  hjemme på Rød        

 

15. Torstein Kj. Semb – Hr. Eriksen 1916

FraEinar August2014

PostkortSide1_015.jpg PostkortSide2_015.jpg

 

 

 

 

 

Poststempel Kristiania  19.12.1916

 

 

Herr Eriksen

Adr. Herr Nordby?

Apothekergt.

Snillsberggaarden

Horten

 

                                

 

 

 

 

 

Lysaker 11/12-16

 

Dear Sir!

 

Gratulerer med snart overstaat tentamen og kemi!  Haaber det gikk bra.

 

I am allright.

 

Ønsker deg en god jul. 

 

Med hilsener fra Torstein Kj. Semb. 

 

Hils til de andre bestyrelsesmedlemmer

 

 

                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Fra Torstein Kj. Semb på Lysaker

     Til Herr Eriksen i Horten                                                                                                                                                            

 

 

 

 

16. Viktoria, Olaus, G.A.Lilja – Maren 1917

FraEinar August2014

PostkortSide1_016.jpg   PostkortSide2_016.jpg

 

”Gøteborg.  Restaurant Yolands konsertsalong”

 

Poststempel Uleselig

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Krosnæs pr.

Fredrikstad

Norge

 

                                

 

 

 

 

 

Gøteborg 22/6-17

 

Kjære mor!

 

Ja nu er vi her og dessverre er det snart forbi for denne gang.  Har hadt det saa godt i alle dele.  Haaber du har det bra.

 

 Kommer hjem til uken en dag.  Mange hilsner din Viktoria.

 

 Skriver kanskje før jeg reiser hvis jeg får tid.  I tilfælde ikke sender jeg mine bedste hilsner.  Olaus.

 

 G.A.Lilja

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                                   

Fra Viktoria aka Vikken Pedersen (29) g.m. Erik Olaus Eriksen(31)                                                                                Viktoria            Olaus            Maren

Til svigermor og mor Maren hjemme på Rød (55)

 

Kanskje Viktoria her har reist for å møte Olaus i Gøteborg, hun ankom med tog og han med skipet sitt?

G.A.Lilja er ukjent                                                                                     

 

 

17. Martha - Maren 1921

FraEinar August2014

PostkortSide1_017.jpg   PostkortSide2_017.jpg

 

 

 

”Elverum”

 

 

Poststempel Hamar 23.12 .1921

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød, Gresvik

Pr. Fr.stad

 

                                

 

 

 

 

 

Toget til Hamar 23-12-21

 

Kjære dig!

 

Nogen få ord om de kunde nå dig før jul.

 

Vi kan ennu ikke si bestemt når vi kommer, antageligvis blir det 3de dag. Men kan du ikke henge nøkkelen ut? 

 

En velsignet julefest ønskes dig og de andre av oss begge.

 

Din Martha

 

 

                

                                                                                                                                                                                             

Til Maren Eriksen (61) hjemme på Rød                                                                                                                          Bent og Martha              Maren

Fra datteren Martha (29)   på togreise til Hamar.       

 

Kanskje det er Martha og Bent (25)som reiser.  De giftet seg i 1920                                                                       

 

 

18. Olaus – Dagvakten 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_018.jpg   PostkortSide2_018.jpg

 

”Maiden’s Dream”

 

 

 

Poststempel Claresholm, Alta, Canada

Poststempel uleselig 9.11. 09

Poststempel Fredrikstad 17.11. 09

 

Mr. Olaus Eriksen

Græsvik pr. Fredrikstad

Norway

Europe

Omadressert tilS/S ”Akershus”

Capt. Martin

Queenborough

Kent England

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

25/10-09

 

Kjære Olaus!

 

Snart er vel du ogsaa midt i dansen.  Haaber du sender meg et kort.

 

 Skal snart sende deg fotografi men maa til en by ser du her er det bare prærie.

 

Hjerteligste Hilsen fra ”Dagvakten”

 

Adr. Claresholm, Alta, Canada

 

 

                

                                                                                                                                                                                            

Til  Erik Olaus Eriksen  23 år om bord  S/S ”Akershus”                         

Fra  C. Jønsberg i Claresholm, Canada. 

Se  kort 006 side 11 og 028 side 33

 

 

19. S. Ottesen – Martha 1913

FraEinar August2014

PostkortSide1_019.jpg   PostkortSide2_019.jpg

 

”Gjoa and Dutch Windmill, Golden Gate Park, San Francisco, Cal.”

 

Poststempel Oakland, California 1913

 

 

Miss Martha Eriksen

C/O H. Jahren

Fr.stad

Norway

 

 

 

 

 

                                

 

 

98 Glen Ave. Piedmont, Oakland, Cal

9-3-13

 

I wish you a happy Easter!

 

Regards from S. Ottesen

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                                            

Til Martha Eriksen                                                                                                                                                                       Martha

Fra  S. Ottesen.  Ukjent                                                       

 

 

20. Olaus - Martha 1908

FraEinar August2014

PostkortSide1_020.jpg   PostkortSide2_020.jpg

 

 

”Entrance to White City”

 

 

Poststempel Manchester

 

 

 

Frk. Martha Eriksen Rød

Adr. T. Torjussen

Fredrikstad

Norway

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Manchester 2-4-08

 

Kjære søster!  Igaar kom vi hertil og er allerede halvt udlosset.  Vi skal gaa herfra ballastet til Drammen.

 

 Jeg liker meg bra. Brev faar jeg vist ikke tid til at skrive.

 

 Hilsen til Eder alle fra Olaus.

 

Naar vi faar taget ind en del last i Drammen kommer til til Fredrikstad.

Adr. A. Wold, Drammen

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fra Erik Olaves Eriksen.  Antagelig om bord på skipet ”Hauk” som styrmann.  22 år                   

Til søsteren Martha Sofie hjemme på Rød  16 år

 

 

21. W.Thorvaldsen - Ellen 1904

FraEinar August2014

PostkortSide1_021.jpg   PostkortSide2_021.jpg

 

 

”Stora Sundby Slott”

 

 

Poststempel uleselig

 

 

 

Frk. Ellen Eriksen

Adr. Skibshandler Torjussen

Fredrikstad

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Namsos 1-12-04

 

Tusind tak for kortet.  Det var vist noget nyt paa kortenes område.  Har ikke seet saadanne før.

 

 Her er frygtelig koldt om dagen, fjorden ligger frosset og det har den ikke gjort siden 98 siger dem her.

 

Hils L.

 

 Hjertelig hilsen deres W. Thorvaldsen

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Til Ellen Eriksen hjemme på Rød.  19 år gammel

Fra W. Thorvaldsen.  Ukjent

 

 

22. Christian Abrahamsen – Olaus 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_022.jpg   PostkortSide2_022.jpg

 

”Entrance To Prospect Park, Brooklyn N.Y”

 

Poststempel Brooklyn N.Y. Jun 30 1909

Poststempel Clarke City QUE. Jul 5 09

 

Mr.  E.O.Eriksen

C/O North Shore Power R.r and Navign. Co.

Clark City

P.Q. Canada

 

Omadressert til  “Akershus”

 

 

                                

 

 

 

 

 

Brooklyn 29-6-09

 

Kjære cousin!  Tak for kortet, det var morsomt at høre fra dig.  Vi har det bare bra.  Håber at se dig til høsten igjen.

 

 Lev så vel.

 

  Hjertelig hilsen fra os alle.

 

  Håber at høre fra dig.

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fra Kristian Abrahamsen (ca. 39 år)som var gift med Olaus sin kusine Juliane Petrine Iversdatter.  De bodde i Brooklyn fra ca 1902 og hadde tre barn.

Til Erik Olaus Eriksen (23 år) på S/S ”Akershus”           Juliane

 

23. Olaus – Martha 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_023.jpg   PostkortSide2_023.jpg

 

”Gen. U.S.Grant’s Tomb, New York”

 

 

Poststempel Philadelphia 24.4.09

 

 

Frk. Martha Eriksen Rød

Adr. Kjøbm. H. Jahren

Fredrikstad

Norway

 

 

                                

 

 

 

Philadelphia 4-4-09

 

 

Tak for brevet.  Haaber du ikke er sanndrømt eller hva sier du.

 

 Vi avgikk fra New York i går og går antageligvis herfra for Montreal.  Efter at ha tat ind last i Canada, blir det så tvers over til England.  Adressen blir da Queensborough, Kent, England.

 

 

 Kjærlig hilsen til Eder alle fra din bror Olaus

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fra Erik Olaus Eriksen,  23 år, styrmann på S/S ”Akerhus”                                      

Til søsteren Martha, 17 år hjemme på Rød

 

 

24. Marie og Aug Bentsen-Maren 1927

FraEinar August2014

PostkortSide1_024.jpg PostkortSide2_024.jpg

 

 

”Glædelig Jul”

 

 

Poststempel Mandal

 

 

 

Enkefru Eriksen. Rød

Krosnes

Pr. Fredrikstad

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Matmo, Mandal

 

Julen 1927

 

En Rigtig God Jul og Et Godt Nyt Aar Ønskes af

 

Marie og Aug Bentsen

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                                                                                               

Fra Marie og Aug. Bentsen i Mandal som var foreldrene til Bent Bentsen, gift med Matha Sofie Eiksen

 

Til Maren Eriksen, Marthas mor, hjemme på Rød  67 år                                                      

 

 

25. Kapt. H.B.Eriksen – Olaus 1914

FraEinar August2014

PostkortSide1_025.jpg   PostkortSide2_025.jpg

 

”Hugh Bell Schools, Middlesbrough”

 

 

 

Poststempel Middlesbrough 7 FEB  14

 

 

 

Hr. Kapt. H.B. Eriksen

Adr. Kjøbm. H. Jahren

Fredrikstad

Norway

                                

 

 

 

 

 

Middlesbrough 7/2-14

 

Kjære foreldre!

 

Modtok brevet fra mor i går hvorfor takker.

 

Fik også brev fra Vikken iforgår og hun siger mor ikke har vært rigtig bra.  Hvis så er tilfelde sender jeg …..hjem fra Gøteborg, men ellers er jeg svært kake nemlig da næsten alt jeg har er ferdig til at begynne på vandringen.

 

Alt står bra til.  Går ut herfra ved 4-tiden i fmiddag, og…Nørresundby mandag. 

 

Mange hilsner fra Eders hengivne Søn Olaus.

 

 

 

 

 

 

 

                

  Olaus            Maren          Hans Bernhard    

Fra Erik Olaus 28 år styrmann på ”Akershus”

Til foreldrene Maren og Hans Bernhard Eriksen.  Hans Bernhard var hjemme Rød men reiste ut igjen fra Fredrikstad med ”Cimba” 16.4.1914, på utlandet

 

 

26. Vikken og Olaus – Maren 1921

FraEinar August2014

PostkortSide1_026.jpg   PostkortSide2_026.jpg

 

”Garrison Parade Ground Hongkong”

 

 

 

Poststempel Shanghai 7 Des  1921

 

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød pr.

Krosnæs pr.

Fredrikstad

Norge

 

                                

 

 

 

 

 

Shanghai 5/12-21

 

 

Kjære mor.

 

 Dette kun for at ønske dig og dine et rigtig godt nytaar.  Julehilsenen kommer desværre for sent.  Vi har nu vært i Hongkong og er på tur til Shanghai.  Julen faar vi vel i Japan tenker jeg.

 

Har det bare godt i alle dele.  Har vært forholdsvis pent vær hele tiden.

 

Hilsen til eder alle. Din Vikken

 

Idet jeg haaber alt staar godt til med Dere allesammen, ønsker jeg dere et godt nytår. 

 

Mange hjertelige hilsener Olaus

     Vikken                  Olaus            Maren             

Fra Vikken (Viktoria) 33 år og Erik Olaus Eriksen 35 år, kaptein på ukjent skip.  Med på reisen hadde de sannsynligvis datteren Else Erika (18mnd) og en påbegynt sønn Hans Magnus som ble født sommeren 1922.

Til svigermor og mor Maren Eriksen hjemme på Rød.

 

 

27. Signe – Olaus

FraEinar August2014

PostkortSide1_027.jpg PostkortSide2_027.jpg

 

”Superintendent’s House Soutwark Park”

 

 

Poststempel London

 

Hr. Olaus Eriksen

C/O Capt. Martin

S/S ”Akershus”

Norwegian Church

North Shields

 

                                

 

 

 

 

 

Oxford Street 18 oktober. 

 

Kjære fetter.

 

 Tusind tak for …. …. kort.  Er…i byen i dag og sender dig saa mit kort fra London’s største forretning.

 

 Vi lever alle bra.  Lina Jacobsen (forhenv. Lina Alfsen) er hos os paa besøg mens hennes mann er en tur i Norgge.  De bor i Skeen.  Hun hilser dig. 

 

Til sist en hjertelig hilsen fra din kusine - Signe

 Olaus   Signe

Fra Signe Marie Hansen f. 1891, bosatt i London noen år etter 1900 sammen med foreldrene Karoline og Hans Edvard Olavusen.

Til Erik Olaus Eriksen om bord på S/S ”Akershus”

 

 

28. Carl Jønsber g– Olaus 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_028.jpg   PostkortSide2_028.jpg

”A quiet spot, Lake of the woods, Ont. Canada”

 

Poststempel Lethbridge

Poststempel Fredrikstad 09

Poststempel Gressvik

 

Mr. Olaus Ericsen

Gressvik, Fredrikstad

Norway

Europe

Omadressert til

SS “Akershus”

North Shore Power Railway & Navgn. Co.

P.Q. Canada

 

                                

 

 

 

 

 

Lethbridge Alta

 

25 juli 1909

 

Kjære Olaus

 

Hjerteligste Hilsen fra ”Dagvakten” Carl Jønsberg.

 

Skal sende photo snart

 Olaus  

 

Til Erik Olaus Eriksen (23) om bord på S/S ”Akershus”

Fra Carl Jønsberg, se kortene 006 (side 11) og 018 (side 23)

 

 

29. Karen – Martha 1911

FraEinar August2014

PostkortSide1_029.jpg   PostkortSide2_029.jpg

 

”East River, Brooklyn Bridge, New York”

 

 

 

Poststempel Brooklyn NY Apr.4. 1911

Poststempel uleselig

 

 

 

Miss Martha Eriksen

c/o Mr. Capt. Eriksen Rød

Krosnæs pr. Fredrikstad

Norway

 

                                

 

 

Brooklyn den 4-4-11

 

Kjære Martha.

 

Sender dig en hilsen fra Amerika med tak for sist.  Takk for hilsen i Margits brev.  Jeg liker mig ganske bra over her.

 

Ønsker dig en glædelig paaske, for jeg haaber dette naar frem.  Hils din mor og alle kjente.  Hils Hulda. 

 

Mange hilsner fra Karen

 

c/o G.A.Hedberg, 624. 57st. Brooklyn, NY.  Haaber snart at høre fra dig.

   Martha

Til Martha Sofie 20 år hjemme på Rød

Fra Karen Andrea Nilssen, brordatter til Nils Johansen .  Margit hun nevner er hennes søster, og Hedberg er gift med hennes moster.  Karens søsken og mor reiste alle til Amerika etter hvert.

 

 

30. Harald – Olaus 08

FraEinar August2014

PostkortSide1_030.jpg   PostkortSide2_030.jpg

 

 

 

”Glædelig Jul”

 

 

 

Poststempel Fredrikstad 24.12.08

Norsk frimerke 3 øre

 

 

Herr Olaves Eriksen

C/o Herr Skibshandler Torjussen

Her

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Glædelig Jul og et godt Nytaar

 

ønskes av Harald

Til Erik Olaus Eriksen 22 år

Fra Harald, ukjent

 

 

31. John Monsen- Hans Bernhard Eriksen 1917

FraEinar August2014

PostkortSide1_031.jpg PostkortSide2_031.jpg

 

 

 

”Vaterland” der grøsste Dampfer der Welt

 

 

 

Poststempel Hoboken N.J. AUG. 16  1917

 

 

Kapt. Eriksen

Bark Fixstjerne

Smith str.

Brooklyn

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Eriksen

 

 

Please let me know waht time i am to kome aboard and oblige.

John Monsen 160 10th str.Hoboken N.J.

 

Til Hans Bernhard Eriksen  61 år, kaptein ombord på ”Fixstjerne”, det siste skipet han førte.

Fra John Monsen, ukjent

 

 

32. C. Thomassen - Cap. Eriksen 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_032.jpg PostkortSide2_032.jpg

 

 

 

”Houston Heights, Texas.  The Boulevard”

 

Poststempel Navasota Texas Sep 19  1909

 

 

Hrr. Cap. H.  Eriksen

Skip Cimba

Fredrikstad

Norway

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

18.8.09

Jeg er nu id et forjætede land Texas og har fået arbeide for $40 i Stadens arbeide jeg ved ikke sikker adres enda da jeg skal gå med banen.

 

Hjertelig hilsen til dere og –O-

 

fra C Thomason

 

Til Hans Bernhard Eriksen  53 år, kaptein ombord på ”Cimba”.

Fra C. Thomason, ukjent

 

 

33. Marie – Maren 1934

FraEinar August2014

PostkortSide1_033.jpg PostkortSide2_033.jpg

 

 

 

”Klæbu Pleiehjem”

 

 

Poststempel Klæbu 29.12.34

 

 

Fru Maren  Eriksen

Græsvik

Fredrikstad

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære tante!

 

Godt ny-år 1935 du. 

 

Jeg har det godt i alle dele både legemlig og åndelig  Håper det dtår vel til med dig tante.  Men hvor er du nu? 

 

Bedste hilsen Marie

 

Maren                Marie Johanne Olausen

Til Maren Eriksen på Rød,  74 år

Fra hennes niese Marie, antagelig Marie Johanne Olausen, 43 år, gift Johnsen

 

 

34. Olaus – Maren 1906

FraEinar August2014

PostkortSide1_034.jpg   PostkortSide2_034.jpg

 

 

 

 

”Longships Lighthouse”

 

 

Poststempel FA(lmouth?)

Poststempel Fredrikstad 13.9.06

 

 

Fru Maren  Eriksen

Adr. Skibshd. T. Torjusen

Fredrikstad

Norway

 

 

                                

 

 

 

 

Falmouth 13.9.06

 

Kjære mor!

 

Tak for brevet.

 

Kom hertil lørdag.  Ved ikke hvor vi skal gå endnu.  Hils til eder alle fra din hengivne søn

 

Olaus

 

 

Fra Eriks Olaves Eriksen antagelig om bord på ”Mandalay” .  20 år gammel

Til moren Maren Eriksen hjemme på Rød

 

 

35. Olaus – Maren 1915

FraEinar August2014

PostkortSide1_035.jpg   PostkortSide2_035.jpg

 

 

 

 

 

”Aalborg. Cortes Gyde”

 

Poststempel N’castle-Tyne Aug 6  15

 

 

 

Fru Maren  Eriksen

Rød pr. Krosnes

Fredrikstad

Norway

 

                                

 

 

 

Tyne 6/8-1915

 

Kjære mutter.

 

Mange tak for sidst og for all hygge mens jeg var hjemme og for klærne som jeg fik straks før vi gikk til sjøs. 

 

Vi kom heldig over Nordsjøen denne gang også og det går nok bra resten av veien. 

 

Hils allesammen og glem ikke Kristoffer når han kommer.

 

Mange hilsner fra din søn Olaus

 

 

 

Fra Eriks Olaus Eriksen antagelig om bord på ”Mandalay” .  19 år gammel

Til moren Maren Eriksen hjemme på Rød

Kristoffer som nevnes er broren til Olaus, 17 år.

Det var nok ikke så greit å være Maren på denne tiden i første verdenskrig, med så mange av familien ute til sjøs når tyskerne trappet opp torpederingen av handelsflåtens skip.

 

 

36. Erika og B. Sørensen – Olavus Hansen 1908

FraEinar August2014

PostkortSide1_036.jpg PostkortSide2_036.jpg

 

 

 

”Madrid” ”Lagartijo  rematando un quite

 

 

Poststempel uleselig

 

 

Herr Capt.  Olavus Hansen Rød

Adr. Herr Skibshandler Torjusen

Fredrikstad

Noruega

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 6.12-08

 

Glædelig Jul og Godt Nytaar ønskes Dem

 

med Hilsener fra Erika og B Sørensen

 

          

Erika Christiane  Eriksen      Olavus Hansen

 

Fra Erika (31) og hennes mann Birger Sørensen i Madrid

Til Olavus Hansen, Rød, 82 år hjemme på Rød.

De hadde ikke direkte slekstskapforhold.  Olavus Hansen sin datter Maren var svigerinne med Erikas far.

 

 

37. Gunda – Olaus 1910

FraEinar August2014

PostkortSide1_037.jpg   PostkortSide2_037.jpg

 

 

 

 

”Deep Hole, Horseneck Brook, Brookside Drive, Greenwich, Conn.”

 

 

Poststempel Greenwich, Conn Feb 13 1910

Poststempel Philadelphia PA Mar 3 1910

 

 

Mr. Olaus Eriksen

S/S Akershus Capt. Martin

12 Norin Delaware

Omadressert til 121 Toy Str. Philadelphia

Omadressert til Baltimore

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Greenwich 12-2-10

 

Kjære Olaus. 

 

Modtog dit kort og har sendt brev til England men du har antagelig ikke fået det da du ikke nævner det.

 

Om du faar dette kortet saa svar og send det til:  Greenwich Conn.  Care of mr. G. Lauder.

 

Kjærlig hilsen Gunda

 

 

          

Til Erik Olaus Eriksen 24 år på ”Akershus”

Gunda er ukjent

Se også kort 48 side 53

 

38. Olaus – Maren 1911

FraEinar August2014

PostkortSide1_038.jpg PostkortSide2_038.jpg

 

 

 

 

 

”Municipal building, New York City.”

 

Poststempel uleselig

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød pr. Gressvik

Fredrikstad

Norway

 

New York  18/12-11

 

Kjære mor. 

 

Ja nu er vi snart paa farten igjen, vi skal gå til sjøs i morgen og faar julen i sjøen.

 

Jeg har hørt gjennom Vikken at alt nu staar godt til og ønsker Dig mor  en glædelig jul.

 

Hilsen Olaus

 

 

          

Fra Erik Olaus Eriksen 23 år på ”Akershus”

Til mor Maren 50 år  hjemme på Rød

 

 

39. Maren – Helga Stoksgard 1931

FraEinar August2014

PostkortSide1_039.jpg   PostkortSide2_039.jpg

 

 

 

 

 

”Thisted Kirke”

 

Poststempel  uleselig

Julefrimerke Danmark 1931

 

 

Fru  Eriksen

Rød  Gressvik

Fredrikstad

Norway

 

 

 

                                

 

 

 

Julen 1031

 

Kære Fru Eriksen.

 

De og Deres svigerdatter modtage Ønsket om en god og velsignet Jul og et godt Nytaar. 

 

Venlig hilsen til Dere begge.

 

Helga Stoksgard. 

 

Det er Thisted Kirke…..1 mil fra os.

 

 

 

 

 

          

               Maren                Signe

Til Maren Eriksen 71 år hjemme på Rød  og antagelig svigerdatteren Signe (41) som bodde med familien på Rød fra ca. 1920 til ca. 1934

Fra Helga Stoksgard i Danmark, ukjent

 

40. Nils Johansen m fam. – Inga Larsen 1936

FraEinar August2014

PostkortSide1_040.jpg PostkortSide2_040.jpg

 

 

 

 

 

Poststempel Gressvik 23.12.36

 

 

 

 

 

Hr. Nils Johansen

Med Familie

Hauge,

Gressvik

 

 

 

 

                                

 

 

 

Julen 1936

 

Gledelig jul!

 

Godt nytt år!

 

Inga Larsen

 

 

 

 

 

    Til Nils Johansen m. familie hjemme på Haua

                                               Fra Inga Larsen, på Gressvik

 

41. Gunda-Olaus  1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_041.jpg   PostkortSide2_041.jpg

 

 

”New Approach, Williamsburg Bridge, Brooklyn”

 

Poststempel Brooklyn N.Y. Sept 15 1909

 

 

 

Mr. Olaus Eriksen

A/A Akershus Capt. Martin

Queenborough Kent

England

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 Bklyn 15-9-09

 

Tak for brevet. 

 

Jeg sender kort denne gangen da jeg har det svært travelt nu for tiden, men du skal få brev neste gang. 

 

Kanskje du kjender igjen denne plads. 

 

Havde brev fra Norge i dag og alt er som sedvanlig ingen nyheder,

 

Vennlig hilsen Gunda

                                 

 

Til Erik Olaus Eriksen ombord på ”Akershus”  , 23 år gammel

Fra Gunda, se også kort 037 (side 42) og kort 048 (side 53)                      

 

42. Olaus – Maren 1910

FraEinar August2014

PostkortSide1_042.jpg   PostkortSide2_042.jpg

 

 

“The New U.S. Mint – Phila. Pa”

 

Poststempel  Lewes FEB 2  1910

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Adr. Skibsh. T. Torjussen

Fredrikstad

Norway

Europe

 

 

 

                                

 

 

Philadelphia 31-1-10

 

S.S.AKERSHUS

 

 

Kjære mor!

 

Er nu lastet og avgår i morgen tidlig med kurs(?) for Martinique til en by som heter Fort du France.

 

Skal blive rigtig koselig at komme varmt veir igjen for her er rigtig koldt.  Har været lidt forkjølet en 2-3 dage men forresten står alt godt til. 

 

Kommer formodentlig tilbake her nordover om 5 uger. 

 

Adresse er Earnline Steamship Co. Philadelphia.

 

Kjærlig hilsen til Eder fra din søn

 

Olaus

 

     Fra Erik Olaus Eriksen 24 år på ”Akershus” med kurs for Martinique

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Til mor Maren Eriksen hjemme på Rød  50 år

 

43. Lilly – Martha

FraEinar August2014

PostkortSide1_043.jpg   PostkortSide2_043.jpg

 

 

 

 

 

 

Postempel uleselig

 

Frk. Martha Eriksen

Rød

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                                 Juleaften 1908

                                            Glædelig Jul

                                                  og

                                            Godt Nytaar

                                                   ønskes.

 

                                                    Din Lilly

 

 

         Til Martha Eriksen hjemme på Rød

                                   Fra Lilly, ukjent, antagelig på Gressvik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

44. fam. Johansen – fam Carlsen 1931

FraEinar August2014

PostkortSide1_044.jpg PostkortSide2_044.jpg

 

 

 

 

 

Postempel Fredrikstad 23.12.31

 

 

Hr. Nils Johansen m/fam.

Hauge

Græsvik

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

               

 

 

Gledelig Jul

godt Nyttår

 

 

fam. G.(?) Carlsen

            Familien Gustav og Emilie Karlsen ca 1942        

Til Ellen og Nils m familie  på Gressvik.

Kanskje fra Gustav og Emilie, Nils’ søster, som bodde i Pumpedalen i Glemmen.

 

45. Maren – Nils 1915

FraEinar August2014

PostkortSide1_045.jpg PostkortSide2_045.jpg

 

 

 

”Gøteborg. Parti från Slottsskogen”

 

Poststempel uleselig

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød pr. Krosnæs

Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

               

Gøteborg 6/7-15

 

Kjære mor!

 

Jeg ser ”Tysla” er kommet. 

 

Naar kommer Olaus og fruen?

 

Hils hjemme. 

 

Jeg bor endnu på ”Hembygden”.

 

Hilsen Nils

 

Fra Nils Bernhard Eriksen 25 år gammel                          

Til mor Maren  hjemme på  Rød

Olaus og Viktoria giftet seg 30.6.1915 og er kanskje på vei til eller kommer fra bryllupsreise.  Med ”Tysla”?

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

46. Olaus – Maren 1910

FraEinar August2014

PostkortSide1_046.jpg PostkortSide2_046.jpg

 

 

 

 

”D/s Akershus”

 

Poststempel Kristiania 31.10. 10

 

 

Fru Maren Eriksen

Skibhd. Torjussen

Fredrikstad

Norway

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

               

 

 

Shields 28-10-10

 

Kjære mor!Mange tak for dine breve, et i går og et i dag.

 

Blev udlosset i dag og ligger nu i tørdokken for at reparere hvis det bliver bestemt.  Antagelig bliver vi isåfald liggende her mindst en måned.

 

Skulde være morsomt om far snart kom frem og fik ordre til en plads her i nærheten. 

 

Kofferten blir sendt som ilgods fra Kristiania.

 

Kjærlig hilsen din søn Olaus

 

Fra Erik Olaus Eriksen  24 år på ”Akershus”                        

Til mor Maren 50 år  hjemme på  Rød

 

47. Mr. Mayet – ukjent -

FraEinar August2014

PostkortSide1_047.jpg PostkortSide2_047.jpg

 

 

 

 

”MERRY XMAS FOR THE ALLIES”

 

Poststempel Birkenhead 28 MAY

 

 

Mr. Mayet

Barksim

Captain Erics..

Norway C

Liverp..

Eng..

 

 

                                

 

 

 

 

Dear M. Mayet

 

I live here in Birkenhead and I am quite happy.

 

I like to see your ship. And I will come down some times.

 

Goodbye               

 

 

Avsender er ikke kjent, heller ikke mottaker, men  Mr. Mayet er vel en av mannskapet på ”Cimba” hos Hans Bernhard Eriksen Cimba 

 Etter billedsiden på kortet å dømme er det kanskje fra 1. verdenskrig,  Hans Bernhard var  fører av ”Cimba” fra 1906 til forliset i  1915.                                                                                                                                                                                         

 

 

48. Gunda - Olaus  1910

FraEinar August2014

PostkortSide1_048.jpg   PostkortSide2_048.jpg

 

 

”A Peaceful Easter”

 

Poststempel Philadelphia Mar 28  1910

Poststempel Cuba 4  A..R..

Poststempel uleselig

 

Mr. Olaus Eriksen

S/S Akershus capt. Martin

Earn Line S/S Co.

Philadelphia

 

Omadressert til

Louis V. Place

Havana, Cuba

 

Omadressert til

M. Garcia

Sagua la Grande

 

 

                                

 

 

 

 

24-3-10

 

Ønsker du ikke at du var hjemme for Paaske, jeg gjør det.  Du kommer antagelig til at tilbringe den paa sjøen. 

 

Hvordan har du det forresten?  Jeg er aldeles udmærket.  Har ingen nyheder at fortelle dig.

 

Venlig hilsen Gunda

Skriv straks          

 

Til Erik Olaus Eriksen, 24 år på ”Akershus”                          

Fra Gunda i Philadelphia

Se kort 041 (side 46) og 037 (side 42)

 

 

49. Signe – Olaus 1910

FraEinar August2014

PostkortSide1_049.jpg   PostkortSide2_049.jpg

 

 

 

”Queen Victoria Memorial”

 

 

Poststempel uleselig

 

 

 

Hr. 2.den styr, Olaus Eriksen

C/o S/S “Akershus” capt. Martin

Norwegian Church

Newport Mon.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

99 Evelyn Str. Deptford Park. S.E. July 25th.

 

Kjære fætter!

 

Mange tak for kortet.

 

Ser af dit kort til onkel at du endnu opholder dig I N.M.  “Cimba “er ikke her.  Den ankom Monksund for en god stund siden og er antagelig nu paa veien hertil.  Kortet skal han faa sa snart han kommer. 

 

Saa skal jeg hilse dig saa meget fra ”en gammel veninde”, nemlig frk. Ellingsen bestyrerinden paa Hortens læseværelse.  Hun er paa ferie her og bor hos os.  Hun kjenner ogsaa 1ste. styr og bad mig hilse ham ogsaa. 

 

Her har været frygtelig hedt, nu er det lidt bedre da det blæser lidt.

 

Hilsen din kusine Signe. 

 

Far og mor hilser.

  Til Erik Olaus Eriksen 24 år styrmann på ”Akershus”

Fra Signe Hansen, 19 år kusine, datter av Hans Edvard som var Olaus’ morbror.   Da bosatt i London..

 

 

50. S. Ottesen - Martha 1914

FraEinar August2014

PostkortSide1_050.jpg   PostkortSide2_050.jpg

 

 

 

“A MERRY CHRISTMAS T Greet you with all hearty good Wishes”

 

 

 

Poststempel Oakland DEC 5  1914

 

 

 

Miss Martha Eriksen

Rød

Pr. Fr.stad

c/o H. Jahren

Norway

 

 

           

 

                          

98 Glen ave Oakland Cal   4-12-1914

 

Dear Miss.

 

I suppose you think I have forgotten all about you but I have not.  

 

I have had a lot of misfortune which have set me in a bad humor.  I am ashamed because I have not written to you for so long.  You said in one of yours letter “better late than never” or what?  I will now use the same expression, and hoping that you grant it. 

 

Wishing you a merry Christmas and a happy new year. 

 

I am your friend S. Ottesen

 

Til Martha Sofie Eriksen 25 år muligens på denne tiden i arbeid som lærer på Orkerød barnehjem, Jeløy

Fra S. Otttesen ukjent

 

51. Gunda - Olaus 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_051.jpg   PostkortSide2_051.jpg

 

 

”LIFE SAVERS BY STETTMAN”

 

 

 

Poststempel Vanderveer st Brooklyn MAR 18

 

 

 

Mr. E. O. Eriksen

Kessel and co.

12 North Delaware ave

Philadelphia

 

                                      

 

 

 

 

 

Brooklyn 18-3-09

 

 

 

1000 tak for brevet og fred være med dig i dit nye rige.  Jeg har ogsaa en udmerked plads.

 

Skulde lige at se dig nu foruden moustachen.  Lad mig vide naar havner i kjærlighedens favn saa jag kan see hvordan en peppersvend tager sig du der. 

 

Skriv straks.

 

 En varm hilsen fra din G. H.

 

Til Erik Olaus Eriksen 23 år  Fra G.H., samme Gunda som   kort 037, 041, 048.  Kanskje ”det nye rige”  det er snakk om viser til at Olaus møstret  på ”Akershus” like før, 15.1.1909

 

52. Martha – Maren 1917

FraEinar August2014

PostkortSide1_052.jpg   PostkortSide2_052.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Poststempel Moss 31.10.1917

 

 

 

 

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød

Krosnæs

Pr. Fredrikstad

 

 

                                      

Orkerød 31-10-17

 

Kjære mor!

 

Tusen tak for brevet. 

 

Ja, jeg har svært lyst at komme hjem søndag.  Men da kommer jeg ikke lørdag aften.  Kanskje jeg kommer tidlig søndag morgen.

 

Tusen tak for sidst.  Vi kom godt og vel hjem søndag.  Skal også hilse fra Oddbjørg saa mange ganger og si tak for sidst. 

 

Hils hjemme.

 

Din Martha

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                          Martha Sofie         Maren Sophie 

Fra Martha Sofie Eriksen (26) på Orkerød barnehjem, Jeløy

Til moren Maren ( 57)hjemme på Rød

53. Marie Olausssen – Maren 1916

FraEinar August2014

PostkortSide1_053.jpg   PostkortSide2_053.jpg

 

 

 

 

 

”Glædelig Jul”

 

 

 

Fru M.Eriksen Rød

Krosnæs pr. Fredrikstad

 

 

                                      

 

 

 

Julaften 1916

 

 

 

Ønsker dere alle en god og velsignet jul.

 

 

 

Hilsen s. Marie Olaussen

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      Maren               Marie Olaussen

Til Maren Eriksen på Rød, 56 år gammel

Fra  Marie Johanne Olausen 25 år gammel, Marens brordatter

 

54. Maren – Harald 1914

FraEinar August2014

PostkortSide1_054.jpg PostkortSide2_054.jpg

 

 

 

”Nedover!”

 

 

Poststempel Sarpsborg 5.1. 14

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Adr. Hr. Hans Jahren

Fredrikstad

 

 

                                      

 

 

 

 

Sannesund 4/1-14

 

 

Kjære mor vi kom ikke til ad gaa til Kristiania som jeg skrev i brevet.  Vi har hat haardt vær over saa vi er blit forsinket.

 

 

Gaar til Kristiania i morgen middag.

 

 

Hilsen fra Harald

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                      Maren                  Harald

 

Fra Harald Henriksen, 17 år,  Maren og Hans Bernhards adoptiv/fostersønn, Hans Bernhards søstersønn

Til Maren Eriksen på Rød, 54 år gammel

 

 

55. Ellen – Olaus 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_055.jpg   PostkortSide2_055.jpg

 

 

 

 

Poststempel Fredrikstad 1.9.09

 

 

 

Herr E.O. Eriksen

S/S ”Akershus”Capt. Martin

Queenborough

Kent

England

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

21-1-09

 

Kjære dig!

 

Har nettopp nu i byen faat høre at ”Cimba” er kommen.  Den har havt lang reise nu. 

 

Gratulerer med den 26de.  Alt er bra hjemme. 

 

Lørdag reiser Nils og jeg m.fl. til Aasgaarden. 

 

Hjertelig hilsen Elen

Fra Ellen, 25 år og nygift i 1909                                                        

Til broren Olaus, nettopp fylt 23 år, på ”Akershus”

 

56. Bent Guttorm og de andre – Maren 1935

FraEinar August2014

PostkortSide1_056.jpg PostkortSide2_056.jpg

 

 

”Flyvefoto. Ekeberg”

 

 

 

 

Poststempel Oslo Gamlebyen 16.7. 35

 

 

Fru M. Eriksen

Hauge

Gresvik

Pr. Fredrikstad

 

                                      

         

 

 

 

 

 

Gratulerer med dagen kjære bestemor.

 

Takk for kortet

 

Hilsen fra Bent Guttorm og de andre

Fra Bent Guttorm Bentsen, 9 år gammel

Til mormoren Maren som har flyttet fra Rød til Nils og Ellen på Haua, i anledning hennes 75 årsdag        Bent Guttorm og de andre 

 

57. Th. Gundersen – Olaus 1911

FraEinar August2014

PostkortSide1_057.jpg PostkortSide2_057.jpg

 

 

 

 

”Marseilles. –La Cannebière – EL.

 

Poststempel Marseilles 11.10. 09

 

 

Styrmand O. Eriksen

Krosnæs pr.

Fredrikstad

Norwege

 

 

                                      

         

 

 

 

Marseilles 11-10-1911

 

Denne by er større enn Stettin og en hel del av litt av hvert.

 

Efter sigende skal vi gå i 9 måneder for Sloman, saa iaar blir det ikke til USA.

 

Haaber De har det bra.

 

Vi skal laste i Bona, Dirjbije, og Oran.  Losse Stettin.

 

Hilset ifra Th. Gundersen

Fra Th. Gundersen, ukjent

Til Erik Olaves Eriksen 25 år

 

58. Emilie – Maren

FraEinar August2014

PostkortSide1_058.jpg   PostkortSide2_058.jpg

 

 

”Aasgarden pr.Aasgaardstrand”

 

Poststempel Askim

 

Fru Maren Eriksen Rød

Per Gressvik

Fredrikstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

Gratulerer med den 17de. 

 

Lev lenge og vær lykkelig

 

Er nu i Askim bror Bernhard er ikke bra.  Dr. Har været her 2 gange men vil ikke si noget.

 

Hilser til alle dine og vær du mange ganger hilset fra

 

tante Emilie

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fra Marens tante Emilie, som var gift med Martin Hansen, Marens farbror, i skrivende stund hos sin bror i Askim

                  Til Maren på Rød

 

59. James M – Hans Bernhard 1909

FraEinar August2014

PostkortSide1_059.jpg PostkortSide2_059.jpg

 

 

 

”Wishing You Bright New Year”

 

Poststempel uleselig

Poststempel Græsvik

 

 

 

Captain H.B. Eriksen

Barque Cimba

Fredrikstad

Norway (Please forward to his home)

 

(lagt til) Krosnæs pr. Fr.stad

 

 

 

                                      

     

 

 

 

 

Dear Friend

 

Just a card hoping it will find you well.  

 

Received your welcome letter & pleasant to hear you are well.

 

I will now wish you and your family a Merry Christmas & a propersous & happy New Year.

 

Kindest regards from Etty and self.

 

Yours James M La….

 

 

Til Hans Bernhard Eriksen 50 år

Fra James  og Etty .  Ukjent

 

59. Rolf, Hans. Lillegutt, Bent – Maren 1930

FraEinar August2014

PostkortSide1_059.jpg PostkortSide2_059.jpg

 

 

”Fra Bækkelaget”

 

Poststempel Oslo 16.7. 30

 

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød

Gressvik

Pr. Fredrikstad

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 16/7-1930

 

Vi gratulerer ogønsker dig Guds velsignelse på 70-års dagen.

 

Mange hilsner fra

Rolf, Hans, Lillegut og Bent

 

 

 

 

 

 

 

Til Maren på Rød fra svigersønnen Bent og barnebarn                

 

 

61. Gunnar – Nils 1950

FraAstridM_desember 2010

Astrids-061 Astrids-061-B

 

 

 

”Norge. Mandal”

 

Poststempel Mandal 17.7.  1950

 

 

 

Nils Johansen

Hauge

Gresvik

Fr.stad

 

 

 

 

 

                                      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal 17.7.50

 

Har det bra. 

 

Reiser videre til Seterdalen i dag.

 

Gunnar

Fra Gunnar Johannes Johansen 22 år

Til  faren Nils Johansen,  71 år hjemme på Gressvik

 

 

62. Ellen – Nils 1957

FraAstridM_desember 2010

Astrids_062 Astrids_062_B

 

 

 

”Heddal Stavkirke”

 

 

 

 

Poststempel uleselig

Norsk Frimerke 25 øre

 

 

Hr. Nils Johansen

H, Evjesvei 8

Gresvik

 

 

 

 

 

                                      

         

Tinnoset 6-6-57

 

Kjære dig!  Denne kirken ligger ikke langt herfra, men jeg får nok ikke se den men pinsedagen skal jeg i Gransherad kirke og det gler jeg meg meget til.

 

Her har jeg det så godt og alt er bare bra.  Reiser til Erik en dag til uken, men du skal få nærmere beskjed om når det blir, da jeg ikke har fått svar fra Erik endda.

 

 

Håper dere har det bra allesammen.  Hils til alle. 

 

Skal hilse fra Jan. 

 

Kjærlig hilsen fra  alle her. 

 

Mor

Til Nils Johansen 79 år hjemme på Gressvik

Fra kona Ellen  73 år på tur til Tinnoset og Drammen.

Nils                      Ellen            Jan Mjellekås    Erik Johansen

 

 

65. Maren – Vikken og Erik 1916

FraAstridM_desember 2010

Astrids_065    Astrids_065_B

 

 

”Södra Vägen, Göteborg”

 

 

Poststempel uleselig

Svensk Frimerke

 

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød

Pr. Fredrikstad Norge

 

 

 

h

                                      

         

2/2-16

 

Kjære svigermor!

Du venter vel paa at høre fra os, haaber du fik vor hilsen gjennem telefonen, dessverre kom vi for sent til at faa sagt adjø. 

 

Ja nu har jeg deg godt kan du tro, kunne det bare vare en stund, men det gaar saa alt for fort.  Det har været bra her da det ikke har været nogen overtid men nu begynner det vel snart.  Blir ferdig her i dag og gaar så til Malmø. 

 

Kommer snart ogsaa hjem som godt er.  Hils alle de andre da. 

 

Mange hilsener fra din Vikken. 

 

 

 

Nu er du vel hjemme igjen.  Kjedelig at vi ikke traff fatter.  Vi kommer tik F.stad omkring den 18de. 

 

Mange hilsner Erik

Fra Erik Olaus Eriksen, 30 år og hans kone Vikken, 28 år (Viktoria).  Han begynte å kalle seg Erik istedenfor Olaus etter at han giftet seg, visstnok på oppfordring fra kona.  Ellers ble han nok kalt Olaves  av foreldre og søsken. I 1916 var Erik første styrmann på ”Tysla”

Til mor Maren hjemme på Rød.  56 år.

      

 

 

66. Ellen – Theodor 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_066   Astrids_066_B

 

 

”Vängåfyan & Torget i Sundsvall”

 

 

 

 

Poststempel Alnö 22.8. 04

Svensk Frimerke 5 øre

Poststempel Fredrikstad 24.8. 04

 

 

 

Frøken Ellen Eriksen

Rød

Adr. Skibshandler T. Torjussen Fredrikstad

Norge

                    

 

 

 

 

 

                 

Den 21.8. 04  

 

     

Nu är jag hemkommen från exersisen!

 

Hjertligt tack för det sista kortet! 

 

Många kära hälsningar från Theodor

 

Min adr. är nu Alnö

 

 

Til Ellen Marie Eriksen på Rød, 20 år  

Fra Theodor, svensk, ukjent

 

 

67. Ellen – Otto Andersson 1903

FraAstridM_desember 2010

Astrids_067 Astrids_067_B

 

 

”Helsingborgutställningen 1903.  Officiella brefkort”

 

Stempel Brunnby 6.10. 03

Svensk frimerke 5 öre

Stempel Fredrikstad 7.10..03

 

Fröken Ellen Eriksson

Adr. Herr Skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad

Norge

 

 

                    

 

 

 

 

 

Bästa Ellen.

 

 

Jag kom inte till at resa som jag skref på det förra kortet utan jag kom till at gå hemma och det tyckte jag hårt (?) om för det er så kalt och surkigt att taga ut så jag blev heldre tilsamma(??)

 

Många hälsningar från

 

Otto Andersson

 

 

 

                 

 

 

Til Ellen Marie Eriksen på Rød, 19 år  

Fra Otto Andersson, svensk, ukjent

 

68. Ellen – Otto Andersson 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_068 Astrids_068_B

 

 

”Karlshamn. Strandvägen”

 

Poststempel Karslhamn 5.11. 04

Svensk frimerke 5 øre

Poststempel Fredrikstad 6.11. 04

 

Fröken Ellen Eriksson

Adress  Skibsh. Herr T. Torjusen Rød

Fredrikstad

Norge

 

 

                    

 

 

 

 

4/11  02

 

Wi ligger nu klara till at gå til sjøss och det blir nog att gå ut i morgon.  Vi skal gå til Middlesbrough så jag tror inte vi hinner hem til jul i år. 

 

Hjertliga hälsningar Otto Andersson 

 

Hälsning till Kapten Eriksen samt Olaves och Olavesen. 

 

 

Adress är Konsulatet, Middlesbrough, England

 

 

 

 

Til Ellen Marie Eriksen på Rød, 20 år                                                  

Fra Otto Andersson, svensk, ukjent                                              Ellen                     O.M.Olavusen     Olaves           Kapten Eriksen

Kaptein Hans Bernhard Eriksen og svogeren Ole Martin Olavusen førte begge ”Kotka” (til forskjellig tid) og Olaves hadde vært om bord som styrmann.  Ellen var med på jordomseiling ca. 1902

 

 

73. Erika og Birger– Ellen 1910

FraAstridM_desember 2010

Astrids_073 Astrids_073_B

 

 

 

”Madrid – Palacio Real”

 

 

 

Fru Elen Johansen Rød

Adr.  Skibshndlr Herr Torjusen

Fredrikstad

Noruega

 

 

                    

 

 

 

 

Paseo d Atocha 109   11/1-10

 

Kjære Elen!

 

Et rigtig godt Nytaar ønsker vi Dig og Din Mand.

 

Her har vi fuld Sommersol til hver dag, men temmelig koldt om natten.  Om kveldene er det ikke frit at vi sender en Tanke opover til de lune Kakelovnes kroke hjemme i Norge.  Vi har dog en Ovn og den er vor Stolthet og Hygge. 

 

Tusen Tak for Brev! 

 

Mange Hilsener til Dere begge fra Birger og Din Hengivne Erika

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 Ellen                       Erika

Til Ellen Johansen, ganske nygift 26år.

Fra kusinen Erika Eriksen  23 år, datter av Michal Eriksen.  Hun var gift med Birger Sørensen som døde i Madrid av tyfus  sommeren 1910

 

 

74. Theodor – Ellen 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_074 Astrids_074_B

 

 

 

 

”Indalselfen”

 

 

 

Frøken Ellen Eriksen Rød

Adr. Skibshandler T. Torjussen

Fredrikstad

(Norge)

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Tak for kortet

 

 

 

Hjertelia hälsningar Theodor

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Til Ellen Eriksen hjemme på Rød                                                                                                                                                                                                                                     

Fra Theodor, svensk og ukjent

 

 

75. Juliane – Ellen

FraAstridM_desember 2010

Astrids_075 Astrids_075_B

 

 

 

”Grant Monument, Brooklyn. N.Y.”

 

Poststempel Brooklyn Dec 20  1905

 

Miss Ellen Eriksen Rød

Kjøbm. Torjussen

Fredrikstad

 

 

 

 

 

 

 

Godt nyt ønskes dere alle fra os.

 

 

Skal snart skrive.

 

 

Juliane

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Til Ellen Eriksen, 21 år,  hjemme på Rød                                                                                                                                               Ellen                      Juliane                                                                                      

Fra kusinen Juliane,  33 år.  Dro til Amerika 1902 , giftet seg med Kristian Abrahamsen og hadde tre barn.  Hennes mor var Hans Bernhard Eriksens søster.

 

 

76. Ellen – Nils Bernhard 1915

FraAstridM_desember 2010

Astrids_076   Astrids_076_B

 

 

 

 

”Göteborg.  Sveagatan – Övre Husargatan.”

 

Poststempel uleselig

 

Fru Ellen Johansen

C/o Kjøbm Anna Larsen

Græsvik pr. Fredrikstad

Norge

 

 

                    

 

 

 

 

 

Gøteborg 21/8-15

 

Kjære søster

 

Tak for gratulationen den 12. 

 

Paa dette kortet kan du omtrent se hvordan det ser ut der jeg bor.  Det er en gate like ved Linneagaten.  Linneagaten er forresten penere. 

 

Jeg har det udmerket i alle dele.  Spiser sover og arbeider.  Allting går bra.

 

Hils hele haugen.  Dine hjemme og de andre også.

 

Din bror Nils

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            Ellen                  Nils Bernhard

Til Ellen Johansen hjemme på Haua, 31 år gammel

Fra yngste broren Nils Bernhard, 25 år gammel i Gøteborg  

 

 

81. Ellen – Ira 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_081 Astrids_081_B

 

 

 

 

”Alnö Gamla Och Nya Kyrka”

 

Poststempel Alnö

Svensk frimerke 5 öre

Poststempel Fredrikstad 18.11. 04

 

Frøken Ellen Eriksen Rød

Adr. Herr Skibshandler T. Torjusen

Fredrikstad

Norge

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Alnö den 16-11-1904

 

Tack för kortet.  Kom med flera av samme sort.

 

Adr. är Gäfle Lasaratt, Stugan, Gäfle.

 

 

Många näpna hälsningar fr. Ira

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til Ellen Eriksen på Rød, 20 år

Fra Ira, svensk og ukjent

 

 

82. Olaus – Ellen 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_082   Astrids_082_B

 

 

 

 

”Westminster Abbey.  London”

 

Poststempel uleselig

 

Frøken Ellen Eriksen Rød

Adr. T. Torjusen

Fredrikstad

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

14-4- 04

 

 

Kjære søster!

 

Tak for brevet.  Jeg skal hilse fra flere kjendte her.

 

En venlig hilsen fra oss alle.

 

Olaus

                      

 

 

 

 

 

 

 

Til Ellen Eriksen på Rød, 20 år fra  eldste broren Erik Olaus Eriksen, 18, antagelig i London, innom hos  onkelen Hans Edvard, hans kone Karoline og kusinen

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           Signe.

 

83. Ellen – Alette 1904

FraAstridM_desember 2010

Astrids_083   Astrids_083_B

 

 

 

”Rotten Row, Hyde Park - London”

 

Poststempel uleselig

 

Miss Elen Eriksen

Adr. Skiph Torjusen

Fredrikstad

Norway

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                                                

43, Wellington Road, St.Johns Wood,  N.W.

 

Okt.4.04

 

Tak for kortet jeg modtog for lenge siden.  Lever fremdeles bare bra, haaber di gjør det samme.

 

Havde den fornøielse at hilse paa deres fader og broder før dem reiste hjem

di maa hilse dem hærved (?)

 

Hjertelig hilsen deres Alette

 

 

                                

                                       

 

 

 

Til Ellen Eriksen på Rød, 20 år

Fra Alette i London, ukjent

 

 

84. Ellen – Ira 1903

FraAstridM_desember 2010

Astrids_084 Astrids_084_B

 

 

 

Poststempel  antagelig Sundsvall

Poststempel uleselig 11.MY 03 Shipletter

 

 

 

Frøken Ellen Ereksen

Bark Kotka. Capt. Ereksen

Hunsehell & Co

Barbados W.I

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Takk for sednast!

 

Många kära hälsningar till dig du måste hälsa                      

Olaus samt din pappa.  Häls alla om bord på Kotka. 

 

Håppas däte kommer f..  samm.. med

Wi mår bra.  Hils alla dine og Ester hälsar dig???) 

 

Hälsningar från Ira

                                                

 

 

 

                                

                                       

 

 

Til Ellen Eriksen om bord på ”Kotka”, 20 år                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fra Ira, svensk, ukjent.  Se kort 100 side 87

 

 

89. Olaus -Ellen 1906

FraAstridM_desember 2010

Astrids_089   Astrids_089_B

 

 

 

 

”River Anglesea, Geelong”

 

 

Poststempel  antagelig Geelong

 

 

 

Frk Elen Eriksen Rød

Adr. Skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad

Norway

Europa

 

                                 

 

 

Geelong 26-3-06

 

Kjære søster !

 

Vi bliver antagelig først at seile om en uges

tid.  Skal sende dig et par kort til.

 

Hilsen til eder alle…..

 

… Olaus

 

                                                

 

 

 

                                

                                       

 

 

 

Til Ellen Eriksen hjemme på Rød, 22 år 

Fra broren Olaus,20,  antagelig om bord  ”Mandalay”, Geelong, Victoria, Australia.  Samme Mandalay gikk på grunn i storm på 

en sandstrand vest i Australia 11.5.1915.  Alle ble reddet .  Olaus hadde mønstret av lenge før.

 

 

 

                     

Olaus                   Ellen                             Mandalay i sanden på stranden

 

90. Theodor - Ellen

FraAstridM_desember 2010

Astrids_090 Astrids_090_B

 

 

 

 

”Sundsvall.  Teatern.”

 

 

Poststempel uleselig ,,AT,,

 

 

 

Frk Elen Eriksson

Rød adr. Skibsh. T. Torjussen

Fredrikstad

(Norge)

 

                                 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Tusen tack for kortet!

 

Kära hälsningar Theodor

 

                                                

 

 

 

                                

                                       

 

 

 

Til Ellen Eriksen hjemme på Rød             

 

91. Nils B - Maren 1913

FraAstridM_desember 2010

Astrids_091 Astrids_091_B

 

 

 

 

”Hvalsmoen, Ringerike”

 

 

Poststempel Hval Station 15-

v-13

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Fru Maren Eriksen

C/o Hr. kjøbm. H. Jahren

Fredriksta

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                           

Hvalsmoen 15/5-13

 

Kjære mor!

 

Jeg sendte et kort igaar men glemte adressen.

 

Den er Matr. no. 1950 N. Eriksen

C/o Klaveness

Pr. Hval st.

 

 

Vil du ordne saa jeg faa Tidens Tegn

 

 

 

                                                                                  

                                                                                       

Til Maren Eriksen 53, hjemme på Rød                                   

Fra  sønnen Nils Bernhard, 23,    på Hval.

 

92. Theodor  Ellen 1908

FraAstridM_desember 2010

Astrids_092 Astrids_092_B

 

 

 

 

 

 

Poststempel Alnö 27.12.1908

Svensk frimerke 5 öre

 

 

 

Fröken Ellen Erikssen, Rød

Adress Skibshandler T. Torjussen

Fredrikstad

Norge

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Godt nytt år tillønskas af

 

                                   Theodor

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Til Ellen Eriksen hjemme på Rød  24 år gammel      

Fra Theodor, svensk, ukjent

97. Inga - Nils Johansen og familie 1918

FraAstridM_desember 2010

Astrids_097 Astrids_097_B

 

 

 

 

 

Poststempel uleselig

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Hr. Nils Johansen og familie

Hauge

Gressvik

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                 

                                 

 

 

 

Julen 1919.

 

 

En velsignet jul og et godt nytt år ønskes dere av

 

 

Inga

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                             

              Til Nils og familien som i 1919 besto av Ellen og barna Marie,  Hans,  Erik,  Else Mari og Astrid.

                                                                 Fra Inga, ukjent

 

98. Langmoens - Maren 1925

FraAstridM_desember 2010

Astrids_098   Astrids_098_B

 

 

 

 

 

 

Poststempel Arneberg 30-XII-25

Norsk frimerke 15 øre

 

 

 

Maren Eriksen

Rød

Gressvik

Pr. Fredrikstad

 

                                        

                                 

                                 

 

 

 

Mange tak for julehilsenen!

 

Et godt, velsignet nytaar ønskes Dem 1926.

 

Hjertelig hilsen fra os alle!

 

Langmoens

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                                                

Til Maren på Rød 65 år gammel 

Fra Langmoens, Arneberg, Åsnes i Hedmark, for øvrig ukjent

 

99. Nils Johansen – Martha 1917

FraAstridM_desember 2010

Astrids_099   Astrids_099_B

 

 

 

 

 

Poststempel Moss 27.12 .1917

 

 

 

 

Herr Nils Johansen

Haua

Pr. Gressvik

 

                                         

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

1917 – 1918

 

En velsignet julefest

 

og et godt nyt år

 

ønskes dig og alle dine av

 

din Martha

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                                                

Til Nils Johansen på Haua 39 år gammel            Fra svigerinne Martha antagelig på Orkerød Barnehjem på Jeløya    

 

 

100. Ira - Maren 1902

FraAstridM_desember 2010

Astrids_100   Astrids_100_B

 

 

 

 

 

 

 

 

Poststempel Sundsvall 30.12. 1902

Svensk frimerke 5 öre

 

 

 

 

Fru M. Eriksen

Adr. Herr Skibshandler T. Torjussen

Fredrikstad

Norge

 

                                     

              

 

 

 

 

 

 

                  

 Gott nytt År!

 

  tillönskas af

 

  Ira Alqvist

 

 

 

 

 

Til Maren på Rød   fra Ira Alqvist.  Sannsynligvis (iflg. Google) var denne Ira f. 1883 en sagbrukseier på Alnö som kjente familien Eriksen fordi  de førte skip som gikk med trelast.   Se kort 084 (side 79).

 

105. Familien Aas - Nils Johansen m familie 1918

FraAstridM_desember 2010

Astrids_105 Astrids_105_B

 

 

 

 

 

 

Poststempel Kristiania 23.12.  1918

 

 

 

 

Hr. Nils Johansen m/familje

H. Evjesveg,

Gressvik

                                      

                                 

                               

 

 

 

 

         Glædelig jul og Godt Nytaar

 

         Familjen Aas

            

 

                                                                                

 

 Til Nils Johansen og familien på Haua       Fra familien Aas i Kristiania,  kan være familien til Nils si kusine Mathilde Hansen Sandaker, gift Aas, bosatt  i Kristiania .

 

106. Astrid, Einar, Per og Kari – Nils Johansen 1954

FraAstridM_desember 2010

Astrids_106 Astrids_106_B

 

 

 

 

”Gratulerer”

 

 

Poststempel Langhus 21.5.54

Norsk frimerke 20 øre

 

 

 

 

Hr. Nils Johansen

H.Evjesveg,

Gressvik

 

 

 

 

                                 

                                 

                               

 

21-5-54

 

Kjære morfar!

 

Vi ønsker deg en koslig 76årsdag.

 

Gratulerer.

 

Hilsen Astrid, Einar, Per og Kari

 

       

            

 

 

Til Nils Johansen på Gressvik 76 år

Fra datteren Astrid og familien på Langhus  

                                  

107. Lillegutt, Hans, Rolf, Bent og Martha - Nils Johansen m/fam. 1927

FraAstridM_desember 2010

Astrids_107 Astrids_107_B

 

 

 

 

 

 

Poststempel Oslo 23.12. 1927

Norsk frimerke 15 øre

 

 

 

 

Hr. Nils Johansen m/fam.

Gresvik koop. forening

Gresvik

Pr. Fr.stad

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

21-5-54

 

En velsignet julefest ønskes dere alle 10. 

 

Håper at alt står bra til.  Holder på å

kopiere billeder fra isommer.  Men det er

så lite sol at det går sent.  Skal sende dem

så  snart de er ferdige.

 

Hjertelig hilsen fra oss og Lillegutt.  Hans,Rolf, Bent og Martha                    

 

                                                             

 Fra familien Bentsen i Oslo                                                                                              

Til familien Johansen på Gressvik

Det yngste barnet på hvert av bildene var ikke født i 1927

 

 

108. Nils Bernhard - Maren 1909

FraAstridM_desember 2010

Astrids_108   Astrids_108_B

 

 

 

 

”Trondhjem.  Fjeldseter Hotel”

 

Poststempel uleselig

Norsk frimerke 5 øre

 

 

Fru Maren Eriksen

Adr. Hr. Hans Jahren

Fr.stad

 

                                

                                 

 

 

 T.hjem 3/2-09

 

Kjære mor!

 

Tak for brevet med samt(?) indholdet som jeg modtok i dag.  Alt staar bra til med mig. Liten tid en stund utover.

 

Hils allesammen

 

Hilsen din sønn

Nils

 

                                                             

Til Maren på Rød 49 år                                                                                    

Fra  sønnen Nils Bernhard 19 år på  Teknisk Læreanstalt, Trondheim

 

151. Erika - Maren 1910

FraAstridM_desember 2010

Astrids_151   Astrids_151_B

 

 

 

 

”St. Bergithas kirke og St. Josephs Hospital, Fredrikstad”

 

Poststempel Fredrikstad 20.12.  10

Norsk frimerke 3 øre

 

 

Fru Maren Eriksen

Adr. Hr. Skibshandler Torjussen

Fr.stad

 

                                

                                      

 

Kjære Tante!

 

Godt nyt Aar og hjertelig Tak for all deltagelse i

dette. 

 

Tusen Tak for den deilige kaken.

 

Du venter vel onkel hjem snart, hils ham fra mig.

 

Ja nu lever jeg igjen og jeg er glad for det nu.  Længter sånn til barna mine, kommer vist herfra til  Nytaar. 

 

Mange hilsner til alle

 

Din Erika                             

Til Maren på Rød 50 år gammel

Fra Erika Sørensen, datter av Marens svoger Michael Eriksen .  Sommeren 1910 døde hennes mann

av tufys i Madrid, og datteren Birgit ble født 22 november samme året.  Antagelig har Erika vært på

sykehus i forbindelse med disse hendelsene

 

152. Olava – Maren

FraAstridM_desember 2010

Astrids_152   Astrids_152_B

 

 

 

 

”Aasgaardstrand”

 

Poststempel Aasgaardstrand

Norsk frimerke 5 øre

 

 

Fru Maren Eriksen

Adr. Hr. Skibshandler

Torjussen

Fredrikstad

 

                                

                                      

 

Kjære søster!

 

Tak for dit brev modtaget i dag.

 

Blev av betjeningen anmodet om at telefonere til Frsd. og bestille krans.  Men jeg vilde heller bede dig tinge en paa deres regning til kr. 4.00 med sløye paategnet: Fra Aasgaardens betjening.

 

Dem føler deltagelse med Marie(?) og os.  Vi kommer lørdag formiddag.

 

Hjertelig hilsen Olava

 

                                                        

Til Maren på Rød                                                                                                                        

Fra søsteren Olava på Aasgaarden i Åsgardstrand

Her er antagelig noen som er død og skal begraves

men siden årstallet mangler er det vanskelig å finne

ut hvem det gjelder.                                                                                                                                 Olava Kolberg                      Maren Eriksen

                                                                                                                                                              

 

153. Borghild - Maren  1930

FraAstridM_desember 2010

Astrids_153   Astrids_153_B

 

 

 

 

”Vendalsæter”

 

Poststempel Dovre

Norsk frimerke 15 øre

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød

Krosnes

pr. Fredrikstad

 

                                

                                      

 

 

 

Kjære tante Maren!

 

 

 

Olstad seter, Vendalen, Hundorp st.

 

Jeg sender dig min hjerteligste gratulasjon i anledning din 70-års dag, og ønsker dig alt godt. Jeg bor ved veien forrest på bildet – Gudrun bor litt nærmere vannet.  Mange hilsner til deg og dine.

 

Borghild

 

Gratulerer saa mange ganger med 70 aars dagen. 

 

Hilsen Holms

 

Jeg bor i det lille huset

 

                                                        

Til Maren på Rød  på 70 årsdagen

Fra søsterdatteren Borghild Kolberg 26 år.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 Maren Eriksen

 

 

154. Martha – Maren 1907

FraAstridM_desember 2010

Astrids_154   Astrids_154_B

 

 

 

”Parti fra Aasgaardstrand”

 

 

Poststempel Aasgaardstrand 16.4 .07

Poststempel Moss 18.4.07

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Fru  Eriksen Rød

Adr. kjbm.  T. Torjussen

Fr.stad

pr. Fredrikstad

 

                                

                                      

 

 

 

Teien 17-4-07

 

Kjære Mamma!

 

Vi kom frem mandag.  Jeg var lidt syg tirsdag men det gikk straks over. 

 

Var på Aasgaarden igaar og i dag og skal hilse saa meget fra alle sammen og si at de er friske. 

 

Tante Teien ber også at jeg skal hilse.

 

Kommer Olaus til at reise snart?

 

Hilsen Martha

 

                                                        

Til Maren på Rød. 47 år gammel.

Fra datteren Martha Sofie 15 år, på besøk hos  tante Teien , Emilie, som var gift med  Marens farbror

Hans Martin Hansen på Nordre Teigen gård, Slagen.  Martha besøkte også Aasgaarden i Åsgårdstrand

der mosteren Olava Kolberg bodde  med mann og 10 barn.

                                          

  Martha Sofie            Maren Sofie                         Tante Teien       Hans Martin           Olava

 

 

160. Olaf – Olaus  1910

FraAstridM_desember 2010

Astrids_160   Astrids_160_B

 

 

”Parti fra Mjøsen”

 

 

Poststempel Nordbanernes

PXP IA  18.11. 10

Norsk frimerke 10 øre

 

 

Herr Olaus Eriksen

D/S ”Akershus”

Capt Martin

Smits Pontoons

N Skilds

England

 

                                

                                      

 

Minne 18-11-10

 

Halo kolega!

 

Du dukker op paa forsjellige steder.  Og jeg dukker op i vilde bondebygdene.

 

Jeg er ikke sikker paa din tittel 1st eller 2de saa den tør jeg ikke bruge. 

 

Du vender vel snart nesen hjem e-jind nu det er en stund siden du var hjemme nu 2 aar.

 

  Her ser du sjøen som jeg driver paa.  Men jeg skal hjem til jul kanskje du ogsaa. 

 

Din adr. fikk  jeg nu av Kristoffer kan hilse fra han ogsaa. 

 

Mange hilsner Olaf.

 

 

 

Til Erik Olaus Eriksen  24 år om bord på S/S Akershus

Fra Olaf, en kollega, ellers ukjent                                                                                                                                     

 

 

161. G. Chr. Bjelland - Ellen 1905

FraAstridM_desember 2010

Astrids_161  Astrids_161_B

 

 

 

”Eidsvolds plass, Christiania”

 

Poststempel Kristiania 19.7.05

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Frk. Ellen Eriksen

Adr. skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad V.

 

 

 

 

 

 

                                

                                      

 

 

 

 

 

 

   19.7.05

 

Et parti fra byens bedre strøg .

 

Ser at goodt. Koret blev i Fr.stad modtaget med sympathie det glæder mig i hvorvel jeg ikke er medlem.

 

Takker for kortet.  Er morsomt at have en del også fra de andre byer i Smaalenene.  Hvordan gaar det i logen Deres?

 

G. Chr. Bjelland 

 

Til Ellen Eriksen på Rød , 21 år  

Fra Gabriel Christian Bjelland som hun antagelig hadde felles interesser i I.O.G.T. med. Han var født 1866 i Stavanger og var journalist og arbeidet på N.H.J, Norges Hoved Jernbane. Han skrev også bøker under pseudonymet Gabriel Normann, For eksempel ”En ulykkelig, Fortelling fra det vestlige Norge” i 1892 og

”Det forsvundne Testament eller Jordskredet i Verdalen. Nåtidsroman” i 1894. Han skrev også fortsettelsfortellinger.

 

 

162. Vikken - Maren

FraAstridM_desember 2010

Astrids_162   Astrids_162_B

 

 

”Dronningen, Kristiania”

 

Poststempel Kristiania 3.6.???

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Fru Maren Eriksen

Rød pr.

Krosnæs

Fredrikstad

 

 

                                

                                      

 

Kjære svigermor!

 

 

Ja nu er jeg hos Erik igjen og du kan tenke dig hvordan vi har det.  Bare det ville vare en stund. 

 

Dessverre fikk han ikke fri saa vi kunde reise hjem, men vi kommer en dag, du skal faa beskjed. 

 

Haaber du har det godt.  Mange hilsener din Vikken. 

 

Hilsen fra Else. 

 

Mange hilsener fra din hengivne søn ….

 

 

 

Hans Stangebye

 

 

 

Til Maren på Rød 

Fra svigerdatteren Vikken, på besøk Kristiania, antagelig hos familien til Michael                                                                                                                                                                                                                       

og Else Eriksen på Slemdal i Kristiania.  Hans Stangebye kan være en sjømann fra Nøtterøy, eller en annen fra Hvaler, eller ingen av dem.

 

 

163. Hildur og Tulla? – Olaus 1909

FraAstridM_desember 2010

Astrids_163   Astrids_163_B

 

 

 

”Hamar Jernbanestation”

 

Poststempel Nordbanerne PXP

27.7. 09

Norsk frimerke 2x5 øre

 

 

Hr. E.O. Eriksen

S/S ”Akershus” Capt. Martin

Queenborough

Kent England

 

 

                                

                                     

 

 

 

 

Kjære O.

 

Nu er vi paa nedreisen.  Hurra!  Har spist en deilig middag og er i straalende humør.  Hilsen Hildur

 

Kjære dem!  Det ville være rigtig morsomt om de kunne være her og holde os med selskab.  Hilsen fra Tulla.

 

Toget gaar og haanden er ustø.  Vi ha reist siden kl ½ 7 og nu er den 3, er det rart vi da ikke ved hva vi skal tage os til.  Vi er ikke fremme i Kristiania før kl. 7 i aften

 

 

 

Til Erik Olaus Eriksen på ”Akershus. Hvem er Hildur og Tulla?  Ikke godt å si.

                                      .

 

 

168. Peder Johansen – Olaus

FraAstridM_desember 2010

Astrids_168   Astrids_168_B

 

 

 

”Kjælkeagning i Slotsbakken, Kristiania”

 

Poststempel uleselig

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Hr. Olaves Eriksen

Rød pr. Græsvik

Adr. Torjusen

Fr.stad

 

 

 

 

 

                                

                                     

 

 

 

Glædelig Jul!

 

Godt Nytaar!

 

 

 

Peder Johansen

 

 

                                                   

Til Erik Olaus Eriksen på ”Akershus”.

                                    

Fra Peder Johansen, ukjent.

169. Olava - Maren 1918

FraAstridM_desember 2010

Astrids_169   Astrids_169_B

 

 

 

 

”Aasgaarden pr. Aasgaardstrand”

 

 

 

Poststempel Aagaardstrand

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Krosnes pr.

Fredrikstad

 

                                

                                     

Kjære søster!  3-6-18

 

Tak for brevet.   Vi er friske og lever bra.  Nu er vi bare 4 daglig.  Du kan tro jeg synes det er en voldsom overgang fra at være omgiven av saa mange baade sommer og vinter og saa meget at gjøre.  Ja vi hadde nok hjelpen derefter. 

 

Nu er Borghild og Tulla paa skolen samme dag og jeg er alene.  Det er godt at bo saa nært vaart gamle hjem. 

 

Johannes har det godt har faat bra plass på consul Wilhelmsens baater seiler paa Amerika har faat brev nylig.  Marthe staar i butikk colonial i Skipperg og leier værelse. 

 

Papa er nettopp reist til Hurum.  Du vet vel, han har flyttet virkekreds Drammen istedenfor Smaalenene.  Nu blir det vel sjeldnere vi treffes end før ogsaa men jeg er glad for denne forandringen med virkekredsen. 

 

Hils Nils og Elen og Dere andre og lev saa vel ønsker

Din søster Olava

 

                                              

Til Maren på Rød 58 år fra søsteren Olava Kolberg 51 år ved Aasgardstrand.

Hva Papa, Paul Nilsen Kolberg reiste med i sitt virke er jeg ikke sikker på, men tror kanskje det var noe religiøst.  Han var ellers gårdbruker og hotelleier, Aasgaarden var i sin tid ”badehotell”.  Etter at Kolberg solgte hotellet i 1917 ble det døpt om til ”Sommerro”.

Johannes sitter til venstre på bildet, Sigurd på trappa, Borghild, Helene og Signe midt i bildet.  Skriften under er uleselig for meg.

 

 

170. Walbor og Marna - Ellen 1905

FraAstridM_desember 2010

Astrids_170   Astrids_170_B

 

”Østeraat Herresæde, opført 1655 – 56 Af Ove Bjælke”

 

Poststempel Trondhjem 15.5. 05

Norsk frimerke 5 øre

Poststempel Fredrikstad 20.5. 05

 

Frk. Ellen Eriksen

Adr. Skibshandler Torjusen

Fredrikstad

Omadressert til

Adr. Skibsreder Eriksen

Slemdal st.

pr. Kristiania

                                

                                     

 

 

 

Trondhjem 14-5-05

 

Kjære frk. E .

 

Tusind tak for kortet. 

 

Har været en tur i Hamar og er flyttet til   Trondhjem siden jeg sidst skrev.  Trives udmerket her. 

 

Har i dag besøkt fæstningen og været i Ihleparken og hørt paa musikken.

 

  Hilsen deres Walborg Th.  Skriv snart.  Min adr:  Mellemilen 4, Trondhjem.

 

Hilsen fra os alle til dig og forresten alle.  Marna

 

Hils Lolla                                    

Til Ellen 21 år hos onkel skibsreder Michael Eriksen på Slemdal

Fra Walborg og Marna, ukjente.

                                                                                                                                                                            Ellen                              Michael

                                                                                                                                                                    

 

171. Anny – Nils 1911

FraAstridM_desember 2010

Astrids_171  Astrids_171_B

 

 

 

 

”Parti fra Berger”

 

Poststempel Berger

Poststempel Græsvik 2.6.11

 

Nils Johansen

Græsvik

Kjøbmand Sanaker

pr. Fredrikstad

 

 

                     

               

 

 

 

 

                     

Dyrdal den…

 

Kjære Nils

 

Det er saa lenge siden jeg har hørt noget fra Sigurd du har vel ikke Adr. hans. 

 

Hvis saa er saa send den til mig er du snild.

 

Venlig hilsen Anny

                             

 

               

                                 

 

                                  

Til Nils Johansen på Rød, 32 år

Antagelig fra Anny Ellingsen 19 år, Nils sin tremenning som vokste opp i samme familie som Nils.  Hun var barnebarn av Elling Eriksen, Nils sin fosterfar.

Kjøbmand Sanaker i adressen er Nils sin fetter, sønn av Kristian Martin Sandaker som også bodde mye i samme hus som Nils og Anny.

      

 

177. Gabriel Bielland - Ellen 1906

FraAstridM_desember 2010

Astrids_177   Astrids_177_B

 

 

 

 

”Ormøen”

 

Poststempel Kristiania 4.9 .06

Norsk frimerke 5 øre

 

Frøken Ellen Eriksen

Adr. skibsh. T. Torjussen

Fredrikstad V

 

 

 

 

 

 

                                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Hjertelig tak for Deres to sidste kort – fra Deres fereier.  Kortene var vakre og særdeles interessante.  De havde det udmerket paa  reiserne i disse smukke egne. 

 

 

Ormøen er som De ved en vakker ø, den er beliggende tæt ved Chr.a.  Stedet er et valfartssel(?) for byfolk.       +:Kappel

 

G.B

                             

 

              

 

 

 

                   

Til Ellen på Rød, 22 år                                    

Fra Gabriel Bielland

 

178. G. Chr. Bielland - Ellen 1905

FraAstridM_desember 2010

Astrids_178   Astrids_178_B

 

 

 

”Drøbak med Oscarsborg og Haaøen”

 

Poststempel Kristiania

 

Frøken Ellen Eriksen

Adr. skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad V

 

 

 

 

 

 

                               

                                     

 

 

Chr.a  9.2.05

 

Hjertelig tak for kortet.

 

Har tilfældigvis et kort som gjør mig i stand for en gangs skyld at bryte traditionen.  En variation er paa sin plads.

 

Har flere gange været i Drøbak.  Udmerket…vakkert…friskt…idyllisk.  Bra loge der, ”Arbeidsmanden”

 

Tager mig snart en søndagtur til Fr.stad

 

Broderligst G. Chr. Bielland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Ellen på Rød, 22 år                                    

Fra Gabriel Bielland

 

 

179. Ukjent 1903 – Ellen

FraAstridM_desember 2010

Astrids_179   Astrids_179_B

 

 

 

 

”Christiania.  Slottet”

 

Poststempel Kristiania

Norsk frimerke 5 øre

 

Frøken Ellen Eriksen

Adresse  Herr skibsfører T. Torjusen

Fredrikstad

 

 

 

 

 

                               

                                     

 

 

 

Kristiania 22de oktober

 

Kjære Ellen!

 

Mange tak for brevene og for kortet, jeg har faaet, og for gratulationen.

 

Jeg har skullet skrevet til dig men har ikke faaet nogen adresse.

 

Jeg liker meg meget godt.  det er sandt. Jeg maa rigtignok ønske dig velkommen jeg kan tænke mig det var deilig ar komme kjekt hjem igjen.  Du maa tage dig en tur hidind det skulde være saa uhyre morsomt at snakke med dig. 

 

Nu er det nok fuldt du er på det hjerteligste hilset.  Du skal snart faa brev. 

 

I (?) S (?)

                                 

 

Til Ellen på Rød, 19 år                                    

Ukjent avsender.  Greier ikke å fastslå initialene men det er kanskje fra en kvinne iflg skriften og enten nær venn eller slektning  iflg tonen. 

 

 

180. Gabriel Bielland - Ellen 1905

FraAstridM_desember 2010

Astrids_180   Astrids_180_B

 

 

 

 

”Stortorvet, Kristiania”

 

Poststempel Kristiania 29.7.05

Norsk frimerke 5 øre

 

Frøken Ellen Eriksen

Adr, skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad  V

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

29.7.05

 

Mange tak for lappepigerne – det var et vakkert idullisk billede.  

 

 Har indtaget i mit blad Deres notits om logemøterne om sommeren pg bryggede en artikel paa grundlag af denne notits++jeg er nemlig redaktør for ”Tyrifakkelen” – haandskreven avis for ”Vaarblomsten”

 

 

G.B.

 

 

 

 

 

 

 

Til Ellen på Rød, 21 år                                    

Fra Gabriel Bielland

 

 

185. Olaves - Maren 1911

FraAstridM_desember 2010

Astrids_185   Astrids_185_B

 

 

 

 

”Stortorvet, Christiania”

Poststempel 19.9. 11

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Adr: Kjøbm. H. Jahren

Fredrikstad

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Kristiania 10de sept 11

 

Kjære mor!

 

Ankom idagmorges kl. 71/2 hertil med Kong Håkon. 

                                                                                                                              

Vi var saledes lidt forsinket og traff ikke Nils før på pentionatet. 

 

Blir herinde til imorgen da jeg har forskjælligt at utrette, så det blir temmelig sent i aften.  Kommer med middagstoget tænker jeg. 

 

Kjærlig hilsen Olaus. 

 

Sidder hos Edvard og skriver.  Kan hilse fra alle og Nils.

 

 

 

 

Til Maren på Rød 51 år           Olaus          Maren             Hans  Edvard                Nils B

Fra sønnen Olaus 25 år

                                           

 

Det er usikkert hvem Edvard og Nils er men foreslår   Marens bror hans Edvard og hennes yngste sønn Nils B, uten at jeg vet om de var i Oslo på dene tiden.

 

186. Paul Kolberg - Nils 1907

FraAstridM_desember 2010

Astrids_186   Astrids_186_B

 

 

 

 

”Aasgaardstrand - Aasgaarden”

Poststempel Aasgaardstrand

Poststempel Moss

Poststempel Græsvik 5.8.07

 

Herr Nils Johannesen

Kirkeby

Græsvik

Pr. Fredrikstad

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Hvis ikke noget uforutsett indtræffer saa kommer

jeg.  Skal bli gjildt at treffe  og faa se mange

kjendte kjære ansikter i gjen.  

 

Kommer enten lørdag med sidste tog  eller

middagstoget søndag. 

 

3-7-07

 

Vennligst Paul Kolberg

 

 

 

 

 

 

                          

Til Nils Johansen på Gressvik

Fra hans fremtidige kones onkel Paul Kolberg  på Aasgaarden                   

 

187. Gabriel Bielland -  Ellen 1906

FraAstridM_desember 2010

Astrids_187   Astrids_187_B

 

 

 

 

 

”Christiania. Parti fra Skovveien”

 

 

Stempel Kristiania 13.10. 06

Norsk frimerke  5 øre

 

 

Frk Ellen Eriksen

Skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad V

 

 

                               

 

 

 

 

 

13.10.06

 

Takker meget for kortet! 

 

Har havt det usedvanlig travelt derav den sene besvarelse.

 

Ønsker gjerne kort af stationer og kirker etc. fra landet omkring i Deres amt.

 

Hvordan staar det til i Deres loge? 

 

Hjertelig hilsen G Chr Bielland                      

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                          

Til Ellen på Rød  22 år 

Fra Gabriel Bielland        

 

188. Signe Ottesen - Ellen 1902

FraAstridM_desember 2010

Astrids_188   Astrids_188_B

 

 

 

”Hilsen fra Christiania”

 

Poststempel Græsvik

Poststempel uleselig 6.10. 1902

Poststempel Fredrikstad 7.10.  1902

 

Frk. Eriksen

Bark ”Kotka” kaptein Eriksen

Johannesdal Aangsåg

Sundsvall Sverige

 

 

 

                                

 

                    

 

6-10-02

 

Kjære Ellen.

 

Tusinde Tak for kortet og presenten. 

 

Sender Dem gjennom dette kort en hjertelig gratulation og ønsker at De næste geburtsdag befinder Dem her igjen med mange indrundne behagelige indtryk fra de forskjellige steder. 

 

Ønsker fremdeles en lykkelig reis. 

 

Mange hilsner fra ”Rutli” og meg selv.

 

Signe Ottesen                  

 

 

 

 

 

 

                          

Til Ellen på Rød  18 år, fra Signe Ottesen.  Muligens en som i 1900 bor i Onsøy men er fra Kristiania, lærerinde i folkeskole, ugift. 

       

 

193. Emilie - Maren 1907

FraAstridM_desember 2010

Astrids_193   Astrids_193_B

 

 

”Teien”

 

Poststempel Aasgaardstrand

Poststempel Moss

Norsk frimerke 5 øre

 

 

Fru Maren Eriksen Rød

Adr. Kjbh: Torjusen

Fredrikstad

 

 

 

                               

 

 

 

 

 10-10-07

 

 Kjære Maren

 

Modtaget Dit og Elens brev vorfor takkes.Jeg

kommer ikke til at reise føren om fjorten dagers tid endnu, det skulle være hyggelig om Du kom førend jeg reiser.

 

Fra Aasgaard kan jeg hilse alt står godt til.

 

Venlig hilsen til Eder alle.

 

 Emilie

 

 

                      

 

 

Til Maren Eriksen på rød 47 år gammel                                                                                                      

Fra Emilie, 60 år , ”tante Teien” som var gift med Marens farbror Hans Martin.  Han døde 1903.             Hans Martin       Emilie                   Maren

 

194. Inga - Ellen 190?

FraAstridM_desember 2010

Astrids_194   Astrids_194_B

 

 

”Holmestrand.  Kirken”

 

 

Poststempel Holmestrand 3.3.09 (?)

Norsk frimerke 5 øre

 

 

 

Frøken Elen Eriksen Rød

Adr. Skibsh. T. Torjusen

Fredrikstad

 

 

 

                               

 

 

                               

Holmestr. 2 mars

 

Kjære dig Elen!

 

Jeg skammer mig over at jeg ikke har tat over tvert og skrevet før, men jeg har villet skrive brev ser du.  Nu er det imidlertid ikke blit, derfor får du nøies med dette inntil videre.  Vi har svært meget at gjøre nu ser du, derfor vet jeg også du vil unnskylde mig.

 

Ikke engang søndagen har vi fri, for da har vi regnestykker som skal innleveres mandag.  Saa har vi 2-3 praktiske prøver hver uke, og disse kræver god forberedelse.  Til dette kommer saa stile, repetet…osv. og da forstaar du tiden er kostbar.

 

Mange tak Elen for det vakre kortet jeg fik.  Slike kort er aldeles nydelige synes jeg.

 

Slik som tiden gaar du aa eksamen, eksamen - -.

 

Her ser du kirken i Holmestrand Elen.  Den er ikke pragtful, synes du vel?. 

 

Saa lev da vel kjære du, mange hilsner fra din Inga

 

Du skal snart faa brev Elen, dette er bare saan foreløbig.

 

Til Ellen antagelig fra Inga som var gift med Ellens fetter Hans Ludvig Eriksen                                                         

                                                                                                                                              Ellen                           Inga                Hans Ludvig

 

195. Ellen - Erika 1905

FraAstridM_desember 2010

Astrids_195 Astrids_195_B

 

 

”Voxenkollen.  Christiania”

 

 

Poststempel Slemdal i Aker 2.7.05

Poststempel Kristiania 3.7.05

Norsk frimerke 5 øre

 

 

Frøken Ellen Eriksen

Adr. Herr Skibshandler Torjussen

Fredrikstad

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 3/6-05

 

Kjære Ellen

 

Her kjender Du Dig ogsaa igjen.  Vi har deilig veir.  Solskin og Regn ligelig fordelt. 

 

I morges reiste Hans og Inga på ferietur til Hvaløerne, kommer tilbage næste Mandag.  I’s Sverigereise fik hun avbud paa. 

 

Du!  Jeg kunde fortælle Dig noget morsomt, men du faar faa det pr. brev, det er i samme Smag som den gule rosen bare meget, meget verre.  Nu faar du være nysgjerrig en Stund.

 

Hilsen til Eder alle fra din Erika

Til Ellen Eriksen på  Rød   21 år (?)                                                                                 Ellen                              Erika 

Fra Erika,  Ellens kusine, datter av Michael Eriksen, 28 år.

 

 

196. Horneman – Hans Edvard 1920

FraAstridM_desember 2010

Astrids_196   Astrids_196_B

 

 

 

Poststempel Hol 27.4. 20

Norsk frimerke 10 øre

 

Hr. H. E. Hansen

Krosnes pr.

Fredrikstad

 

 

 

 

                               

 

Hol i Hallingdal 26/4/20

 

Kjære Hansen!

 

Har mottaget fra Dem kr 10 hvorfor De takkes.  Skal ordne det m eksp. snarest.

 

Saa De skal flytte tilbake til Krosnesnu, de har kanskje faat en anden post? Skal bli hyggelig at høre fra Dem.

 

Her er dt en vældig mængde at gjøre men naar helsen er bra det bare en glæde at ha det travelt.  Det vil dog ikke gaa i lengden at ha to arbeider som begge krever sin mand helt ud saa jeg kommer til at forlate Hol med udløpet av min min konstitusjon (30 sept.)

 

Det blir ikke slik som jeg hadde haapet at jeg kan faa en stilling inden sjømandsmissionen til høsten.  Jeg kommer til at søge et kald her hjemme men vil ikke opgi B&H

 

Gud vil nok greie det for mig slik at dette vil lykkes for mig.  Det var maaske best saaledes.  Det kommer stadig nyt godt stof til bladet.

 

Med en hjertelig hilsen til Dem og Deres

 

H. Horneman

 

Til Hans Edvard Hansen, 66 år på Krosnes i Onsøy. Fra H. Horneman 61 år , Hol I Hallingdal

Hans Edvard var Marens eldste bror.  Født i 1854,  Han dro til sjøs første gang i 1870 og  hadde skipperbevis fra 1876.  I 1905 førte han ”Veritas” fra London 2. oktober med ballast på tur til Kotka i Finland.  Det ble et forferdelig uvær, alle forbindinger løsnet og skuta sprang lekk.  De drev sørover og greide tilslutt å ta seg inn til Ymujden i Nederland.  Skuta ble kondemnert.  Hans Edvard var veldig religiøs og ville aldri gå til sjøs på en søndag, samme hvor bra forhold det var.  Dette ble ”Veritas” endelikt.  1. oktober var det nemlig fine forhold for å starte reisen fra London til Kotka, men det var også søndag.  Hans Edvard eide sjøl part i  skuta.

I tiden 1908 til 1912 var han assistent/vaktmester i Sjømannskirken i London.

Her var Henrik Horneman prest på den tiden, og det er ham dette kortet er fra.  B&H som han nevner på kortet er ”Bud og Hilsen”, sjømannsmisjonens blad.  Hornemann var redaktør i dette bladet fra 1905 fram mot han døde i 1925.

 

 

17. mai. G.L. – E. Hauge

 

17. mai tekst og bilde

 

 

 

”Barnetoget 17.Mai 1909”

 

E. Hauge

Vaktmester

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Hvis Du ikke har noget bedere (?) saa kom til os i eftermiddag

 

G.L.                                           

Til Edvart Hauge, sønn av Iver Jensen og Thorine f. Eriksen, Hans Bernhards søster.  Han var vaktmester ved Vahl skole i Oslo..

 

EMA4031. Hildur– Olaus 1909

 

ElseMariAlbum4_031 og 032

 

 

Poststempel Fredrikstad 31.12.1909

Norsk frimerke 5 øre

 

 

Hr. E.O. Eriksen

Joh M Olsen

Græsvik

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt Nyt aar

 

Pas paa saa hun ikke kjører dig tilbunds Olaves.

 

Kvindfolkene er ikke at spøge med.

 

Hildur

 

 

 

 

 

 

 

Oversatt fra ? med velvillig og humoristisk hjelp fra medlemmer av familien Fjeldstad/Olausen

Til Erik Olaus Eriksen på Græsvik  (20 år )  Fra Hildur

                                        

 

 

EE1. Fridtjof Nansen – Hans Bernhard Eriksen

 

Brevkort fra Erik Erlandsons gjemmer

 

 

 

 

Poststempel Rollag 1901

Poststempel Kongsberg

Norsk frimerke 10 øre

 

 

 

Kaptein H.B. Eriksen

Fører av Bark Kotka

Fredrikstad

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

3.8.01

 

Hr. Kaptein Eriksen

 

Min hjerteligste tak for Deres …… interessante meddelelse om Tidevandet som vil bli benyttet

 

Forbindtligst

Fridtjof Nansen

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fridtjof Nansen og Bjørn Helland Hansen hadde et prosjekt sammen  med tittelen ”The Norwegian Sea, its physical oceanography  based upon the Norwegian researches 1900 – 1904”  I denne forbindelse ble det samlet inn opplysninger og data fra skip og skippere som seilte i dette området.  Selv om H.B.Eriksen kanskje ikke var i Norskehavet kan det hende at han også bidro i dette arbeidet.  Det er ikke godt å si.  Men det Nansen skriver til H.B kan tyde på at det er noe sånt.